Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2017
EPUB 161kPDF 897k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

PRILOGA II  : MERILA ZA VPRAŠANJA IN INTERPELACIJE ZA PISNI ODGOVOR V SKLADU S ČLENOMA 130, 130A, 130B, 131 IN 131A

1.    Vprašanja za pisni odgovor:

–    jasno navajajo naslovnika, ki mu jih je treba posredovati po običajnih medinstitucionalnih kanalih,

–    spadajo izključno v okvir pristojnosti naslovnikov, kot je določeno v ustreznih Pogodbah ali v pravnih aktih Unije, ali v okvir področja njihovega delovanja,

–    so splošnega interesa,

–    so jedrnata in vsebujejo razumljivo vprašanje,

–    niso daljša od 200 besed,

–    ne vsebujejo žaljive vsebine,

–    se ne nanašajo na strogo osebne zadeve,

–    vsebujejo največ tri podvprašanja.

2.    Vprašanja Svetu ne smejo obravnavati zadev v rednem zakonodajnem postopku ali proračunskih funkcij Sveta.

3.    Na zahtevo sekretariat avtorjem svetuje, kako v posameznem primeru izpolniti merila iz odstavka 1.

4.    Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih v predhodnih šestih mesecih, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora ali sporočila o nadaljnjih ukrepih. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če tako odloči predsednik glede na pomembna nova dejstva in na obrazloženo prošnjo avtorja.

5.    Če vprašanje sprašuje po stvarnih ali statističnih podatkih, ki so že na voljo raziskovalnim službam Parlamenta, se vprašanje ne posreduje naslovniku, ampak tem službam, razen če predsednik na prošnjo avtorja odloči drugače.

6.    Vprašanja o podobnih zadevah lahko sekretariat združi v eno vprašanje, na katerega se pripravi skupen odgovor.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov