Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Jaanuar 2017
EPUB 142kPDF 764k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

LUGEJALE

Vastavalt parlamendi otsustele sooneutraalse keelekasutuse kohta parlamendi dokumentides on kodukorda kohandatud, et võtta arvesse soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelises töörühmas 13. veebruaril 2008. aastal heaks kiidetud ning juhatuses 19. mail 2008. aastal kinnitatud selleteemalisi suuniseid.

Artiklite tõlgendused (artikli 226 alusel) on toodud kaldkirjas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika