Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - tammikuu 2017
EPUB 149kPDF 798k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

HUOMAUTUS

Sukupuolineutraalin kielen käyttöä parlamentin asiakirjoissa koskevien parlamentin päätösten mukaisesti työjärjestystä on mukautettu, jotta voidaan ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmä 13 päivänä helmikuuta 2008 hyväksymät ja puhemiehistön 19. toukokuuta 2008 vahvistamat asiaa koskevat suuntaviivat.

Työjärjestyksen tulkinnat on painettu kursiivilla (226 artiklan mukaisesti).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö