Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Rokovací poriadok bol v súlade s rozhodnutiami Parlamentu o používaní rodovo neutrálneho jazyka v jeho dokumentoch upravený tak, aby zohľadňoval usmernenia v tejto veci, schválené skupinou na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť 13. februára 2008 a potvrdené Predsedníctvom 19. mája 2008.

Výklad rokovacieho poriadku (podľa článku 226) je uvedený kurzívou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia