Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - siječanj 2017.
EPUB 165kPDF 931k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

INDEKS
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŽ
Arapskim brojkama označeni su članci. Rimskim brojkama označeni su prilozi, a arapske ili rimske brojke ili slova nakon rimskih brojki odnose se na odjeljke, članke ili stavke priloga. Ovo neiscrpno kazalo osmišljeno je kako bi se čitateljima olakšalo snalaženje u hrvatskoj verziji Poslovnika. Kazalo nema službeni status niti predstavlja instrument za tumačenje.
A
Povratak na vrh straniceSljedeće
Agencije
nadležni odbori V
ocjenjivanje izvješća 116
savjetovanje 139
zahtjevi 139
AKP VI.p1.2, V.c4
Amandmani 169
autor 88, 169, 174
dopuštenost 22, 104, 170
jezici 158, 159, 169
koji se ne razmatraju 169, 170
kompromisni 61, 66, 69, 174
navođenje u pročišćenom tekstu 73, 193
obrazlaganje 169
odbor 175, 208
podjela 169
podnošenje 74, 169, 208
postupak bez 50, 150
povlačenje 169
preuzimanje 169
razmatranje amandmana za plenarnu sjednicu u odboru 175
redoslijed glasovanja 174
rokovi 74, 169
stajalište Komisije 58, 64, 69, V.c13
umnožavanje 169
usmeni 113, 169, 208
usvajanje 174
Asistenti
iskaznice 116a
broj asistenata 11
B
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Bivši zastupnici 7, 9, 11, I.6
Bliža suradnja između država članica 85
C
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
COSAC 143
Č
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Čitanja 47, 55, 66
D
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta 63
Darovi ili slične povlastice I.5
Delegirani akti 105
Demokracija 135, 224, 225, III, V.c1
Dijalog
između socijalnih partnera 101
kandidata za povjerenike i zastupnika VI.p1.3
politički, sa zemljama u razvoju V.c2
s Komisijom VI.p1.6
s nacionalnim parlamentima 142
socijalni V.c7
Distribucija
dokumenata (vidi također Pristup, Dokumenti) 160
prijevoda amandmana III
Dnevnice 166
Dnevni red
amandman 149a, 162
konačni prijedlog 135, 150, 152, V.c13
obavijest o ostavci zastupnika 4, 105, 106 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
odbora 4, 66, 115, 131, 131a, 206
prijedlog 27, 149, 149a, 150
prioritetne točke 66, 154
usvajanje 152, 153
uvrštavanje točaka 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
Dobrovoljni sporazumi 102
Dokumenti
distribucija 160
dokumenti Parlamenta, definicija 116
elektroničko postupanje 161
geslo, simboli Unije 228
jezici i prijevodi 158, 198
koji sadrže rezultate trijaloga 69f
nerazmatranje nedovršenih poslova na kraju zadnje sjednice prije izbora 229
objava zapisnika 192
popratni, izbor Europskog ombudsmana 219
povjerljivi 210a
predstavke kao javni dokument 215, 216
pristup (vidi također Pristup. Dokumenti) 5, 43, 115, 116, 160
razrješnice IV.1
stajalište Vijeća, drugo čitanje 64
Dokumenti osjetljive prirode 116
Dokumenti Parlamenta (vidi također Dokumenti) 116
Doneseni akti 78, 193, VII
Dopuštenost (vidi također Nedopuštenost)
amandmana 22, 39, 52, 66, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
glasovanja po dijelovima 52, 174
kandidatura za Ombudsmana 219
obrazloženje glasovanja 183
pitanja II
pitanja za pisani odgovor 130 - 131
pisana žalba protiv ukidanja imuniteta 5
predstavki 215
prijedloga rezolucija 52
prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Komisiji 119
prijedloga izvješća o vlastitim inicijativama 46
primjena odredbi o plenarnim sjednicama 209
rasprave 22
zahtjev za proglašavanje predmeta nedopuštenim 185, 187
zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta 7
Doslovno izvješće (vidi također Plenarna sjednica) 126, 162, 194, 195, 206
Drugo čitanje (vidi Postupak) 64 - 69a
amandmani u odboru
glasovanje (vidi Glasovanje) 67a, 208
izvjestitelj 66, 71
na odboru
 opće 55, 64, 65 - 66
 potpisivanje amandmana ili nacrta prijedloga za odbijanje 208
na plenarnoj sjednici 67, 67a, 69, 69a
odredbe Poslovnika koje nisu primjenjive na drugo čitanje 66
preporuka 66, 67
pregovori 69e
produženje rokova 65
proturječje između odredbi Poslovnika o drugom čitanju i ostalih odredbi Poslovnika 47
sporazumi 69a
zajednički sastanci odbora 55
zaključenje 67a
Drugo izvješće, vraćanje predmeta odboru 188
Dulja zastupnička pitanja (vidi Zastupnička pitanja, vidi također Komisija, - pitanja)
E
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ekonomska politika 127
Elektronički registar za predstavke 216
Elektroničko postupanje s dokumentima 161
Europski gospodarski i socijalni odbor V.c12
razrješnica 94
savjetovanje s 137
Europska inicijativa građana 211, 218, V.c20
Europska središnja banka
imenovanje 122
izjave 126
pitanja na koja se traži pisani odgovor 131
pravo zakonodavne inicijative 59
Europski ombudsman
djelokrug rada 220, V.c20
izbor 219
razrješenje 221
Europski revizorski sud V.c1, VI.p1.5
imenovanje članova 121
izjave 125
Europsko Vijeće 123
izjave 123
izvješće koje sadrži prijedloge nadležnom odboru Europskom vijeću 80
nacrt odluke, sastav Parlamenta, pregled od strane Parlamenta 84, 99
pitanja za pisani odgovor Europskom vijeću 130
pojednostavljena revizija ugovora 80
predsjednik, predstavljanje kolegija kandidata za povjerenike VI.p1.5
prijedlog kandidata za predsjednika Komisije 117
raspodjela vremena za izlaganje u vijećnici 162
redovna revizija ugovora 79
traženje mišljenja Parlamenta 79
traženje mišljenja Parlamenta, odluka o izmjeni trećeg dijela UFEU-a 80
zahtjev za suglasnost Parlamenta za odluku o nesazivanju konvencije 79
F
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Finalizacija (vidi također Završna pravno-jezična dorada) 63a, 78, 193, VII
Financije 98
dužnosti kvestora 28
dužnosti predsjednika 22
dužnosti Predsjedništva 25, 33
odbori IV.3, IV.4, IV.5, IV.6
unutarnji financijski propisi 98
zajednička vanjska i sigurnosna politika, implikacije u vezi s provedbom 113a
Financijska godina 92a, 97, IV.3
Financijska uredba 92a, 223a, IV.2
Financijska usklađenost 41, 49, 51
Financijske implikacije 41, 113a, V.c4
Financijski interesi
povjerenika 117, 118, VI.p1.1, VI.p1.2
Unije V.c5
zastupnika, uključujući pisanu izjavu 3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Financijski položaj dužnosnika i ostalih službenika 25, 222
Financijski protokol 108
Financijski trijalog 89
Financijski izvještaji
izvješće o vlastitoj inicijativi, (članak 52) financijski izvještaji uključeni u obrazloženje 45, 49, 51
političkih stranaka koje su dobile potporu, godišnji 224
zastupnika 224
G
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Geslo 228
Glasovanje 171 - 174, 176, 177, 178, 180 - 184, 189
amandmani 169, 174, 175, 179, 208
delegirani akti
 prigovor 105
 povlačenje 105
dizanjem ruke 178, 182a, 208
drugo čitanje
 odbor 66
 plenarna sjednica 67a
glasovanje (vidi izjednačeno)
glasovanje po dijelovima 52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
glasovanje sjedenjem i ustajanjem (umjesto elektroničkog sustava glasovanja) 178
imunitet 9
izjednačen broj glasova
 izbor dužnosnika 16, 17, 18
 na plenarnoj sjednici 179a
 predsjedništvo odbora 204
 u odboru 209
 u Predsjedništvu 24
jedinstveno glasovanje 52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
kodifikacija
 na sjednici, jedinstveno glasovanje, bez amandmana 103
kratko obrazloženje o kojem se ne glasuje 49, 53
kršenje temeljnih načela i vrijednosti od strane države članice 83
konačno glasovanje 42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
mandat
 pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu
na plenarnoj sjednici 69c
 pregovori prije prvog čitanja u Vijeću
u odboru 69d
nadležni odbor
 izvješća
kratka obrazloženja, o kojima se ne glasuje 49
obrazloženja, o kojima se ne glasuje 52a
rezultat glasovanja, naveden u izvješću 52a
 nacrt proračuna 88
 odbor koji daje mišljenje
amandmani o kojima se glasuje u nadležnom odboru 53
 postupak u zajedničkom odboru
glasovanje uključenih odbora 55, 107
preporuka za drugo čitanje 55
 preporuke o vanjskim politikama Europske unije 113
 pridruženi odbori
amandmani odbora, prihvaćeni bez glasovanja 54, 107
 privremeni sporazum, jedinstveno glasovanje 69f
 traženje stajališta Komisije o svim amandmanima na prijedlog koje je odbor prihvatio prije konačnoga glasovanja 78b
objavljivanje rezultata, na plenarnoj sjednici 22
obrazloženja 123, 135, 164a, 183
odbor 208
odgoda 39, 45, 59, 118, IV.5
odgoda glasovanja 108, 185, 190, 209
odvojeno glasovanje 9, 52, 59, 174, 175
poimenično glasovanje 118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.p1.5
pragovi 168a
pravo glasa
 nezavisni zastupnici u Konferenciji predsjednika 26
 promatrači 13
 zastupnici 177
procedura 171, 208
proračun
 na plenarnoj sjednici
glasovanje o potvrđivanju amandmana na zajednički tekst 90
mirenje u proračunskom postupku, zajednički tekst, jedinstveno glasovanje 90
nacrt proračuna
. amandmani, po odjeljcima 88
. prijedlog rezolucije 90
 u odboru 88
po dijelovima 22, 52, 176
poimenično 22, 52, 90, 118, 118a, 119, 179 - 182, 208
postupak savjetovanja, plenarna sjednica 78c
postupak suglasnosti
 u odboru
preporuka Parlamentu
. obrazloženje o kojem se ne glasuje 99
 na plenarnoj sjednici
istupanje iz Unije 82
jedinstveno glasovanje, ne može se izmijeniti 99, 108
traženje mišljenja Suda, odgoda glasovanja 108
ugovori o pristupanju 81
pravo glasa 177
promatrači, bez prava glasa 13
proračun
 na plenarnoj sjednici
glasovanje o potvrđivanju amandmana na zajednički tekst 90
mirenje u proračunskom postupku, zajednički tekst, jedinstveno glasovanje 90
nacrt proračuna
 u odboru 88
prvo čitanje, plenarna sjednica 59
redoslijed (prvenstvo) 22, 59, 171, 174
redovni zakonodavni postupak
 o cijelom nacrtu, nakon glasovanja o amandmanima (prvo čitanje) 59
 o pravnoj osnovi, ako se osporava, prije sadržaja 39
 o prijedlogu za trenutačno odbijanje 59, 67a
 o privremenom sporazumu 59, 67a
 o vraćanju predmeta nadležnom odboru (prvo čitanje) 59
 o zahtjevu za glasovanje o amandmanima prije privremenog sporazuma 59, 67a
 za amandmane za nacrt zakonodavne rezolucije 59, 67a
 za prijedlog za odbijanje, nakon glasovanja o amandmanima (drugo čitanje) 67a
skupno 135, 174
sporovi oko glasovanja 182a
sustav elektroničkog glasovanja 178, 180, 181, 182a, 209
tajno glasovanje 182, 199
 imenovanja
druge institucije i tijela 117, 121, 122, 122a, VI.p2.10
dužnosnici 15, 17
odbori, sastav, amandmani na prijedlog Konferencije predsjednika 199
Predsjedništvo odbora 204
 obrazloženje glasovanja, nedopušteno 183
 procedura 180a, 209
 razrješenja
Europski ombudsman 221
treće čitanje 72
 imenovanja
druge institucije i tijela 117, 121, 122, 122a, VI.p2.10
dužnosnici 15, 17
odbori, sastav, amandmani na prijedlog Konferencije predsjednika 119
predsjedništvo odbora 204
 razrješenja
ombudsman 221
valjanost (vidi Kvorum) 168
višegodišnji financijski okvir 86
Glavni tajnik
dugoročne iskaznice za pristup
 oduzimanje ili deaktivacija
odobrenje kvestora 116a
opće 116a
imenovanje 25, 222
izvješće o prednacrtu, projekcija proračuna 96
pojedinosti o tajništvu nezavisnih zastupnika 35
prijedlozi odluka predsjedništva
 financiranje političke stranke na europskoj razini
delegiranje ovlasti predsjedništva glavnom tajniku 224
dodjela korisnicima 224
opće 224
prekid, smanjenje ili povrat financijske potpore 224
prihvaćanje konačnih financijskih izvještaja 224
prihvaćanje konačnih izvješća o aktivnostima 224
tehnička pomoć političkim strankama na europskoj razini 224
 mjere potrebne za provedbu registra transparentnosti 116a
 opće 25
 tehnička pomoć 224
 višejezičnost, prijelazna odredba 159
pristup vijećnici
 izdavanje propusnice (vidi također Predsjednik Parlamenta) 157
 pravo 157
 udaljenje zastupnika iz vijećnice 165
supotpisnik za Parlament
 donesenih akata (redovni zakonodavni postupak) 78
 usvojeni tekstovi 193
tajništvo Parlamenta (vidi također Tajništvo) 222
zapisnik dnevne sjednice, njegov supotpisnik (vidi također Zapisnici, Predsjednik Parlamenta) 192
Godišnja izvješća 132
Godišnje izvješće Savjetodavnog odbora I.7
Godišnje planiranje programa 37, 47
Gospodarski i socijalni odbor 11, 137
Govor (vidi također Izjave)
catch the eye 151
davanje riječi zastupnicima
 mandat za pregovore prije prvog čitanja u Parlamentu 69c
 opće 22
dnevni red, usvajanje i izmjena 149a
hitni postupak
 prije glasovanja 154
 rasprava 154
govori 163, 189
izvjestitelj 151
jednominutni govori 163
kriterij za raspodjelu vremena za izlaganje 162
 hitno 154
 izvanredno 153
 kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava 135
ograničenje i dodjela vremena III
 primjena na odbore
 rasprave
 uvrštenje za glasovanje bez 150
 zaključenje rasprave, govori 189
obrazloženje glasovanja 183
osobne izjave 164
pitanja o pridržavanju Poslovnika 184a
pitanja za usmeni odgovor s raspravom 128
plava kartica 162
popis govornika
 opće 162
 zaključenje rasprave
postupovni prijedlozi 185
saslušanje kandidata za povjerenika VI.p1.3
usvajanje i izmjena dnevnog reda 149a
vrijeme za pitanja 129
Građani
pravo na predstavke 215
pravo pristupa dokumentima Parlamenta 116
strukturirano savjetovanje s europskim civilnim društvom 27
H
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Himna 228
Hitni postupak 154
I
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Imenovanja (vidi također Izbori, Kandidature)
Europski ombudsman 219
Europska središnja banka (vidi Imenovanja)
kandidati za povjerenike 118, VI
kvestori 15, 18
međuparlamentarna izaslanstva 212
odbori
 predsjedništva odbora 204
 istražni odbori 199
potpredsjednici
 zaduženi za odnose s nacionalnim parlamentima 25
 zaduženi za provedbu strukturiranog dijaloga o važnim temama s europskim civilnim društvom 25
Predsjednik Komisije 117
Predsjednik Parlamenta 15, 16
Revizorski sud: članovi 121
Sud Europske unije: suci i nezavisni odvjetnici 120
Imunitet zastupnika 5 - 9, 179, 180, 208, V.c16
Informacije osjetljive prirode 116
Informacijska sigurnost (ENISA) V.c9
Inicijativa
država članica 48
Europskog ombudsmana, nadležnom odboru 220
građana 211, V.c20
institucija koje nisu Komisija 48
izvješća o vlastitoj inicijativi 27, 45, 46, 52, 69, 216
Komisije, međuinstitucijska suradnja, proračunski postupak 94a
nadležnog odbora 39, 40, 41, 108
Parlamenta ili Vijeća
 o produljenju rokova za drugo čitanje 65
 o produljenju rokova za treće čitanje 69g
predsjednika 8, 21
zastupnika, u skladu s člankom 225 UFEU-a 46
Interesne skupine 11
Internetska stranica 31, 34, 116, 130 - 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.p1.3
Iskaznice 5
Iskaznice, pristup 116a
Isključenje
iz izaslanstva 166
iz odbora 206
udaljavanje iz dvorane za sastanke 166
Isključivanje zastupnika
iz međuparlamentarnog izaslanstva, konferencije ili foruma (zabrana) 166
iz rasprave u odboru čiji nisu članovi 206
s dnevne sjednice (udaljavanje) 165
Ispravci 193, 231
Istraga (vidi također Odbor) 198
Istražni odbori 27, 198, 199
Istupanje iz Unije 82
Izaslanstva 25
ad hoc 27, V.c1, V.c2, V.c3
COSAC 143
ispunjavanje uvjeta, zahtjev za podnošenjem izjave I.4
Konferencija parlamenata 144
Konferencija predsjednika izaslanstava 30
međuparlamentarna 30, 116, 135, 212, 214, VI, V.c2, V.c3
ovlasti, trenutačne mjere 165
posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica 216a
postupak sa šerpama 27, 30
pravo na obavijest o izricanju sankcija 166
usmeno prevođenje 158
stalna 27, 212
u zajedničke parlamentarne odbore 214
vanjska delegacija Unije, kandidat za voditelja 111
Izbor
članovi stalnih odbora 196
Europskog ombudsmana 219
istražni odbori, članovi 204
Komisija 118
kvestora 18
međuparlamentarna izaslanstva, članovi 212
nastavak obnašanja dužnosti tijekom održavanja izbora 30a
nedovršeni poslovi 229
nespojivost s drugom dužnošću 4
ponovno upućivanje Parlamentu, nakon izbora za Parlament 63, 69
posebni odbori, članovi 197
potpredsjednika 17
Predsjednika Komisije 117
predsjednika Parlamenta 14, 16
predsjedništva odbora 204
promatrači, pravo kandidiranja i glasovanja 13
slobodna mjesta 20
zajednički parlamentarni odbori, članovi 214
zastupnici 1, 3
Izglasavanje nepovjerenja 119
prijedlog, Komisija 119
Izjava (vidi Financijski interesi, Financijska izjava, Pisana izjava, Izjave
izjava o financijskim interesima
 kandidat za povjerenika 118, VI.p1.2
 zastupnici 11, I.4
Izjave 123, 126, 136
Europske središnje banke 126
Europskog vijeća
 Predsjednik Europskog Vijeća 123
kandidata za predsjednika Komisije 117
Komisije
 objašnjenja odluka Komisije 124
 opće 123, 124
 Predsjednik Komisije 124
 saslušanje, kandidati za povjerenike VI.p1.3
osobne (vidi Govor)
Revizorskog suda 125
 kandidata imenovanih za članove Revizorskog suda 121
Vijeća 123
Izjednačen broj glasova
odbor 209
plenarna sjednica 179a
Izmjena (vidi također Amandman)
oblik teksta koji se podnosi na razmatranje 69f
suglasnost 99
usmena 169
zakonodavni prijedlog, pravna osnova 63
Izvanredna rasprava 153
Izvanredna sjednica, radi slobodnog zastupničkog mjesta 4
Izvanredno sazivanje Parlamenta 146
Izvjestitelj
daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta 78d
drugo čitanje
dužnost o međusobnom obavještavanju izvjestitelja 54
glasovanje u odboru 208
hitni postupak 154
imenovanje 47, 49, 66, 205
istražni odbor 198
izlaganje na plenarnoj sjednici
 glasovanje 171
 postupovni prijedlozi 185
 rasprava 162
izrada izvješća 52a
izvjestitelji u sjeni 205a
izvješća o vlastitoj inicijativi 52
kodifikacija 103
kompromisni amandmani 170
kratko predstavljanje 151
međunarodni sporazumi 108, 109
međuparlamentarna izaslanstva 212
nezakonodavna izvješća 51
odbor koji daje mišljenje 53
odbor za mirenje 71
odgoda glasovanja u Parlamentu 45
pojednostavljeni postupak 50
postupak na plenarnoj sjednici bez amandmana i rasprave 150
postupak suglasnosti 99
postupak u zajedničkom odboru 55
pregovori 69f
pridruženi odbori 54
priopćavanje stajališta Vijeća 64
 glasovanje u Parlamentu 67a
 presumpcija nastavka rada izvjestitelja 66
proučavanje ostavke zastupnika 4
prvo čitanje, glasovanje u Parlamentu 59
razrješenje zbog kršenja odredbe Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu itd. 21
savjetovanje s predsjednikom, hitno djelovanje predsjednika u svrhu potvrde imuniteta 8
sjednice Vijeća 44
studijska i informativna putovanja izvjestitelja 25
Sud 141
sukob interesa I.3
Izvjestitelji u sjeni (vidi Izvjestitelji) 205a
Izvješće (vidi također Postupci, Odbori)
doslovno 194
drugih institucija 132
izrada 52a, 55, 160
istražnog odbora 133
Komisije 132
na inicijativu države članice 48
nezakonodavno 51, 53
o vlastitoj inicijativi 27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
primjena prava Unije 132
privremeno 99
spojeno s prijedlogom rezolucije 133
 opća 198
 s mišljenjem manjine (članak 52a) 198
strateško 52
usmeno 52, 154
zakonodavno 49, 69c
Izvješće o vlastitoj inicijativi 27, 45, 52
J
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Javljanja za riječ koja se odnose na postupak 185 - 191
Javna saslušanja o inicijativama građana 211
Javni pristup dokumentima 31, 115, 116
Jedinstveni nadzorni mehanizam
imenovanje predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora 122a
pitanja za pisani odgovor koja se odnose na njega 131a
Jedinstveni sanacijski mehanizam
Jedinstveni odbor za sanaciju
 imenovanje njegova predsjednika, potpredsjednika i njegovih stalnih članova 122a
pitanja za pisani odgovor koja se odnose na njega 131a
Jednominutni govori 163
Jezici, službeni 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III
Jezik
klevetnički, rasistički ili ksenofobni 11, 165, II
rodno neutralan jezik 1
K
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Kandidature
Europska središnja banka 122
Europski ombudsman 219
kandidati za povjerenike 118, VI.p1.3
kvestori 18
obnašatelji dužnosti Parlamenta 15 - 18, 199
odbori 199
potpredsjednici 17
predsjednik Komisije 117
predsjednik Parlamenta 16
Klubovi zastupnika 32, 33, 36
aktivnosti 33
međuklubovi 34
osnivanje 32
pravni položaj 33
promjena kluba zastupnika 199
raspuštanje 32
zamjenici, stalni, za svaki odbor 200
Kodeks ponašanja
bivših zastupnika 11
za osobe upisane u registar 116a
za pregovore tijekom redovnog zakonodavnog postupka 69b
za zastupnike ( financijski interesi) 11, 21, I
višejezičnost 25
Kodifikacija zakonodavstva Unije 103, 170
Komisija
delegirani akti 40, 105
godišnje izvješće 132
hitni postupak 154
informiranje nadležnog odbora 43
inicijative građana 211, 218
izbor predsjednika 117
izbor ili odbijanje 118, VI.p1.4
izjave 123, 124
komentari na amandmane iz
 prvog čitanja 59
 drugog čitanja 67a
konferencija predsjednika 129, 149
kratko predstavljanje izvjestitelja 151
međuinstitucijska suradnja (proračun) 94a
međunarodni sporazumi 108, 109
mišljenje ili suglasnost 45
nadležni odbor 78d, 81, 206, 211, 216, 218
nadzor obveza preuzetih tijekom saslušanja VI.p1.6
nadzor predviđenih dobrovoljnih sporazuma 102
obveze 78d
odobrenje, kandidati za povjerenike VI
odbijanje prijedloga 59, 102, 103, 104, 208
Okvirni sporazum 118, VI.p1.6
pitanja
 kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor 130a, II
 kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom 130b, II
 vrijeme za pitanja 129
 za pisani odgovor 130, II
 za usmeni odgovor s raspravom 128
povlačenje prijedloga 37, 43, 59, 78d, 104
posebni predstavnik 110
potpredsjednik/Visoki predstavnik 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
predstavke 216, 218
preinaka 104
prihvaćanje amandmana na prijedlog 61
prijedlog za izglasavanje nepovjerenja 119
pristup vijećnici 157
program predloženih kandidata 117
Program rada Komisije 37, 47
promjena prijedloga 63, 99
prosljeđivanje zakonodavne rezolucije i stajalište
 drugo čitanje 67a
 prvo čitanje 59
provedbeni akti 40, 106
razmatranje ugovora o pristupanju 81
razmjena gledišta, promjena pravne osnove 39
razrješnica 93
saslušanje kandidata za povjerenike 118, VI.p1.6
sazivanje Parlamenta, na zahtjev 146
socijalni dijalog 101
stajalište o amandmanima 58, 61, 62, 64, 69
subsidijarnost, obrazložena mišljenja 42
„trijalozi“ 69f
ubrzanje zakonodavnog postupka 47a
unutarnji proračunski postupci 96
vrijeme za izlaganje 162
zahtjev za podnošenje prijedloga, članak 7, stavak 2 UEU 83
zahtjev za podnošenje prijedloga, članak 225 UFEU 46
zahtjev za ponovno upućivanje prijedloga 63
zakonodavno planiranje 37
značajna promjena resora tijekom trajanja mandata 9
Komitologija ( vidi Delegirani akti, Provedbeni akti)
Kompromisni amandmani 170, 174
Konferencija parlamenata 144
Konferencija predsjednika
javnost rada 31
ovlasti i dužnosti 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
pitanja 31
pristupanje 13
sastav 26
Konferencija predsjednika izaslanstava 30, 212
Konferencija predsjednika odbora 29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Konstituirajuća sjednica 3, 14, 146, 228
Konvencija 80
Koordinatori odbora 69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Korupcija (vidi Prijevara)
Kraća zastupnička pitanja (vidi Zastupnička pitanja, vidi također Komisija, - pitanja)
Kršenja
Kodeksa ponašanja za osobe upisane u registar 116a
 član Kluba zastupnika koji nije zastupan u Savjetodavnom odboru I.7
 član ili dopunski član Savjetodavnog odbora I.8
 izvjestitelj 21
 zastupnik I.8
ljudskih prava 114
ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava 135, 149, IV
povjerljivosti 166, 210a
povlastica, imuniteta 7
pravila ponašanja zastupnika 165
temeljnih načela 81, 83, 99
Kvestori
dužnosti 28
 donošenje detaljnih pravila o prijavama pomoći međuklubovima 34
 dugoročne iskaznice za pristup 116a
 vođenje registra o prijavama pomoći međuklubovima 34
izbor 15, 18, 19
 opća pravedna zastupljenost, rodna i geografska ravnoteža 15
 postupak 18
 promjena političke pripadnosti tijekom trajanja mandata 19
 trajanje mandata 19
pitanja predsjedniku u pisanom obliku koja se odnose na njih 31
Predsjedništvo 31
 ovlasti Predsjedništva koje se odnose na kvestore 25
 uloge kvestora 24
Kvorum 135, 148, 168, 208
L
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ljudska prava 83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
Lobiranje 11, I.2, I.6
M
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Mandat 2
izaslanstva Parlamenta 27, 144
Komisije, međunarodni sporazumi 108
nadležnih odbora
 pregovori
nakon stajališta Vijeća u prvom čitanju 69e
prije stajališta Parlamenta u prvom čitanju
. vraćanje na pregovore 59, 59a
. izvješće 69c
prije stajališta Vijeća u prvom čitanju 69d
posebnih predstavnika 110
Predsjednika za pregovore o uzajamnom ustupanju prostora i opreme nacionalnim parlamentima 142
zastupnika
 nadzor obveza VI.p1.6
 nezavisnost 2
 odluka o valjanosti 3
 onemogućavanje izvršavanja dužnosti 9
 potvrda 3
 povlačenje 4
 u drugom parlamentu 4
Manjina
mišljenja 198
stajališta VI.p1.4
Međuinstitucionalni pregovori u zakonodavnim postupcima 4, 59, 59a, 69b
Međuinstitucionalni sporazumi 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
Međuklubovi (vidi također Klubovi zastupnika) 34
Međunarodni sporazumi 99, 108, 109, V.c1
Međuparlamentarna izaslanstva 30, 116, 212, 214, V.c1, V.c2
Mirenje
sastav odbora i postupak 55, 71
treće čitanje 69g, 70, 71, 72
u proračunskom postupku 90, 97
Misije za promatranje izbora V.c1, V.c2
Mišljenja
bez ovlasti za delegiranje prava usvajanja 205
distribucija nacrta dokumenta 160
Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 137, VII
glasovanje u odboru 208
istražni odbori 198
izražavanje mišljenja zastupnika, sloboda govora 7
Komisije 45, 48
manjina 198
odbora 50, 53, 201
Odbora regija 138, VII
o delegiranim i provedbenim aktima 40
o financijskoj usklađenosti 41, V.c4
o godišnjem proračunskom postupku 86a
o inicijativama građana 211
o nacrtu proračuna 88
o odstupanjima od uvođenja eura, postupci 100
o pojedinoj kandidaturi, članovi Revizorskog suda 121
o poštovanju temeljnih prava 38
o poželjnosti kodifikacije 103
o pravnoj osnovi zahtjeva Parlamenta za podnošenje prijedloga Komisije 46
o predstavkama 216
o projekciji proračuna Parlamenta 88, 97
o razrješnici IV.1, IV.3
o sklapanju, obnovi ili izmjeni međunarodnog sporazuma 108
o supsidijarnosti 42
o ukidanju imuniteta 9
osobne izjave 164
posebni odbori 197
predviđeni Ugovorima 132
Revizorskog suda 125
u obliku pisma 133
Mjesto održavanja sjednica i sastanaka 147
Monetarna politika 126
N
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Nacionalni parlamenti
dokumenti, službeno slanje 142
pregovori o ustupanju prostora 142
obrazložena mišljenja (vidi također Supsidijarnost) 42
odbor, izravni dijalog 142
odnosi s 25, 27, 142, 143
Naknade
dnevnice 166
odluke Predsjedništva 25
Nadzorne ovlasti 106, 141
Nedopuštenost (vidi također Dopuštenost) 38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Nerazmatranje
nedovršeni poslovi 229
pitanja 128
prijedlog rezolucije 135
Neslužbene skupine zastupnika (vidi također Međuklubovi) 34
Nezakonodavne rezolucije (vidi Rezolucije)
Nezavisni zastupnici
interni pripremni sastanak za Odbor za mirenje 71
nemogućnost imenovanja koordinatora 205
pravo predlaganja
 članova međuparlamentarnih izaslanstava 212
 članova odbora 199
 stalnih zamjenika u odborima 200
pristup informacijama 205
raspodjela mjesta u vijećnici 36
status i parlamentarna prava 25, 35
tajništvo 35, 135, 153, 162
troškovi 25, 35
vrijeme za izlaganje 35, 135, 153, 162
O
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Objašnjenje nadležnog tijela države članice o imunitetu zastupnika 9
Obnašatelji dužnosti u Parlamentu 14 - 23, 165 - 166
dokumenti Parlamenta 116
odbor, primjena mutatis mutandis 204
sankcije, obavijest o izricanju 165, 166
Obrazlaganje amandmana
Obrazloženje
glasovanja 123, 135, 183
 dopuštenosti 183
 klubova zastupnika 183
 pisano, uvjeti 183
 pravo predsjednika da prekine prekomjerno korištenje zahtjeva 164a
 usmeno 183
Obrazloženje
izvješća
 bez glasovanja 171
 brisanje od strane predsjednika 52a
 duljina 52a
 izrada nacrta od strane izvjestitelja 52a, I.5
 nezakonodavno 51
 redovna revizija Ugovora, mišljenje, članak 48 stavak 3 UFEU-a 79
 s financijskim izvještajem 45, 49, 51
 s priloženom pisanom izjavom 52a
 suglasnost, preporuka 99
 sukladno članku 225 UFEU-a 46
 zakonodavno 49
 zakonodavno izvješće o vlastitoj inicijativi (članak 52) 45
pitanja
 dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom 130b
Odbijanje
amandmana nadležnog odbora na stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna
amandmana na poslovnik 226
europske političke stranke i europske političke zaklade 223a
glasovanje 174, 178, 179
hitni postupak 154
izbor Komisije 118
kandidat za povjerenika VI.p1.4
mjesto održavanja sjednica i sastanaka 147
nacrt zakonodavnog akta
 drugo čitanje, stajalište Vijeća 66, 67a, 69a
 kodifikacija 103
 preinaka 104
 prvo čitanje, prijedlog Komisije 59
odgoda 190
odluka odbora da stupi u pregovore 69c
odstupanje od uvođenja eura 100
postupak suglasnosti 99
postupovni prijedlog izmjene dnevnog reda 149a
prekid ili zaključenje dnevne sjednice 191
redovna revizija Ugovora 79
tematska rasprava na zahtjev kluba zastupnika 153a
zahtjev da se sporazum između socijalnih partnera ugradi u odluku Vijeća 101
zajednički tekst, mirenje u proračunskom postupku 90
zaključenje rasprave 189
Odbori 49 - 55, 196 - 201a, 203 - 211, 214, 225, V
amandmani za plenarnu sjednicu 175
članovi 199, 200
dijalog
 godišnji, strukturirani, s Komisijom VI.p1.6
 odbor i nacionalni parlamenti 142
 politički VI.p1.3
 politički, sa zemljama u razvoju V.c2
 socijalni V.c7
 socijalni partneri 101
drugo čitanje 67a, 69, 69e, 69f
dužnosti 27, 201, 201a, V
glasovanje 208, 209
hitni sastanak 113
ispravci 231
istrage 198, 199
izvješće 49 - 55, 59a, 72, 84, 86a, 98 - 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
mišljenja 53, 54
mjesto održavanja sjednice 147
nadležnosti 196, 197, 198, 201, V
obrazloženo mišljenje o nadležnosti 9
Odbor za mirenje (vidi također treće čitanje) 70, 71, 72
osnivanje 196, 197, 198
pododbori 201, 203, V.c1
posebni odbori 197
postupak 49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206 - 211
predsjednik 4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103 - 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
predsjedništvo 198, 203, 204
pridruženi 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.c16, VI.p1.3
provjera valjanosti mandata 3, 14, V.c16
prvo čitanje 59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
sastanci 4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206 - 210a
sastav 27, 199, 200
stalni 196
treće čitanje 71
vraćanje 59a, 63, 78e, 188
vrijeme za pitanja 210
zajedničke sjednice 55, 107
zajednički parlamentarni odbori 214, V.c1
zamjenici 3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
zapisnik 207, 210a
Odbor regija 94, 138
Odgoda rasprave i glasovanja 185, 190
Odnosi s drugim institucijama 27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 140
OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) 12, V.c5
Ometanje rada Parlamenta 162, 165, 166
sankcije 166
trenutne mjere 165
Opomena 162, 165
Osobne izjave 164
Otvorenost i transparentnost 31, 115, 116, I
P
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Parlamentarna skupština Vijeća Europe 214a
Parlamentarni saziv 145
Parlamenti
konferencija 144
nacionalni 25, 27, 37, 42, 142, 143, V.c2
pridruženih država ili država koje su u postupku pristupanja 214, V.c2
Pisane izjave
mišljenja manjine 52a
priložene doslovnom izvješću 162
zastupnika
 o financijskim interesima (vidi Financijski interesi, Izjava) I.4
 o nespojivosti s dužnosti zastupnika u EP-u 3
Pitanja
Europskoj središnjoj banci 131
kratka i jezgrovita
 nakon izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća 123
 nakon izjave kojom se objašnjava odluka Komisije 124
nedovršeni poslovi 229
neprioritetna 130
predsjedniku o Predsjedništvu, Konferenciji predsjednika i kvestora 31
prioritetna 130
vrijeme za pitanja
 kriteriji II
 odbor 210
 plenarna sjednica 129
za pisani odgovor (vidi također Zastupnička pitanja)
 Europskoj središnjoj banci 131
 koja se odnose na Jedinstveni nadzorni mehanizam 131a
 koja se odnose na Jedinstveni sanacijski mehanizam 131a
 opće 130
 primjenjivi kriteriji II
za usmeni odgovor s raspravom 128
Pitanja o pridržavanju Poslovnika 184a
Pitanja za pisani odgovor
dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom 130b
kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor 130a
kriteriji koji se primjenjuju II
Plan rada 149 - 156
Plan radnih mjesta tajništva Parlamenta 25, 33, 97
Plava kartica 162
Plenarna sjednica
amandmani 39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
delegirani akti 105, 107
doslovno izvješće 194
druge institucije 113
drugo čitanje 64 - 69a
izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća 123
izvjestitelj 151
izvješće IV.4
izvješće o transparentnosti 116
ključna rasprava 52
obavijest o predstavkama 217
objave 9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
pitanja 128
pojačana suradnja 85
ponašanje zastupnika 11
postupak bez amandmana i rasprave 150
pravila koja se mutatis mutandis primjenjuju na odbore 209
pravo govoriti, sukob interesa I.3
prijedlog rezolucije 170, III, IV.6
proračun 88, 90 - 92a
prvo čitanje 59, 59a, 63, 63a
rasprave 52, 115
savjetovanje 78c, 132
treće čitanje 69g, 70, 72
tumačenje Poslovnika 226
višejezičnost 158
vrijeme za izlaganje 162
zahtjev za glasovanjem 69c
zapisnik 192
Podjela
odobrenih sredstava između političkih stranaka na europskoj razini 224
Pododbori 201, 203
Pojašnjenja Poslovnika 226
Pojačana suradnja između država članica 85
Pojednostavljenje prava Unije (vidi također Kodifikacija i Preinaka) V.c16
Pojednostavljeni/a
postupak 49, 50, 150
revizija Ugovora 80, V.c18
Političke stranke (Europske političke stranke) 223a
Ponašanje
aktivnosti, maksimalna transparentnost 115
Kodeks ponašanja, bivši zastupnici 11
Kodeks ponašanja, zastupnici 11, 21, I
Međuinstitucionalni sporazumi, Kodeks ponašanja 140
pravila ponašanja, zastupnici 11, 165
pregovori 69f
saslušanje, kandidati za povjerenike 118
sjednica 25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
Ponovno upućivanje Parlamentu 63
Popis govornika 162, 189
Poredak
pravni poredak V.c16
ustavni poredak države članice 215
Portal za predstavke 216
Posebni odbori 29, 197, 203
Posebni predstavnici 110
Poslovnik
brisanje iz 107
izmjene V.c18
međuinstitucijski sporazumi, izmjene kao posljedica usvajanja 140
primjena V.c18
Postupak catch the eye (vidi također Glasovanje) 151
Postupak kratkog predstavljanja 52, 151
Postupak u zajedničkom odboru 54, 55, 107, VI.p1.3, VI.p1.4
Postupci
hitni 154
mirenje (redovni zakonodavni postupak) 69g - 72, 90, V.c19
mirenje (unutarnja proračunska pitanja) 97
nadzor predviđenih dobrovoljnih sporazuma 102
pojednostavljeni 50, 150
proračun 86 - 92a, V.c4
razrješnica 93, 94, 98, IV, V.c5
za glasovanje
 na plenarnoj sjednici 150, 171, 174 - 179, 180, 181, 182a, 183
 u odboru 208, 209
zajednički odbor 55
zakonodavni
 opće 37 - 48
 redovni zakonodavni postupak
drugo čitanje 64 - 69a
međuinstitucijski pregovori tijekom 69b - 69f
mirenje i treće čitanje 69g - 72
potpisivanje i objavljivanje 78
prvo čitanje 59 - 63a
 u odboru 49 - 55, 206 - 211
Postupci pred Sudom 141, 179a, 221, IV.6
Postupovni prijedlozi (vidi Prijedlozi)
Potpisivanje
amandmana
 nacrt proračuna 88
 opće 169
 u odboru, drugo čitanje 208
dokumenata, elektronički 161
donesenih akata 78, 193
izjave o osnivanju kluba zastupnika 32
međuinstitucijskih sporazuma 140
odluka predsjedništva
 o europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama 223a
obavijesti zastupnika o ostavci
pisane izjave, zastupnici 3
popisa nazočnih (vidi također Zasjedanja) 148
predstavke 215
prijedloga rezolucije 123, 133
ugovora o pristupanju
 imenovanje promatrača 13
 podnošenje nacrta ugovora Parlamentu prije potpisivanja 81
utvrđenja pragova, oblik 168
višegodišnje planiranje programa, zajedničkih zaključaka 118a
zajedničke izjave, zakonodavno planiranje programa 37
zapisnika, dnevna sjednica 192
Potpredsjednici 223a
dužnosti 23, 24, 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
izbor 15, 17
 pravedna zastupljenost, rodna i geografska ravnoteža 15
prijevremeni prestanak mandata 21
redoslijed prvenstva 17
slobodna mjesta 20
trajanje mandata 19
Potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Povelja o temeljnim pravima 11, 38, 115, V.c17
Povjerljivost 144
Povlastice bivših zastupnika 11
Povlastice i imuniteti 5 - 9, V.c16
Pragovi (vidi također Glasovanje) 168a
Prava bivših zastupnika 11
Pravo Unije
istražni odbori, provedba 198
kršenje 141
odbor nadležan za tumačenje i primjenu 40, V.c16
predstavke, vlastita inicijativa (članak 52) 216
provedbeni akti i mjere 106
Pravila ponašanja 11, 165, 166, 167
Pravila predsjedništva
iskaznice za pristup
odbori unutar Europske unije 26
Pravna osnova
prijedlog Komisije
 promjena 63
kada se redovni zakonodavni postupak više ne primjenjuje 63
 provjera
opća 39, V.c16
međunarodni sporazumi 108
stajalište Parlamenta u prvom čitanju
 promjena od strane Vijeća ili Komisije 63
inicijativa u skladu s člankom 225 UFEU-a 46
Pravno-lingvistička finalizacija (vidi Finalizacija)
Predsjednik Europskog vijeća
izjave na plenarnoj sjednici nakon svakog svog sastanka 123
pitanja zastupnika za pisani odgovor 130
prisutnost na predstavljanju kolegija povjerenika 118, VI.p1.5
raspodjela vremena za izlaganje na plenarnoj sjednici 162
Predsjednik Komisije
izbor 117
obavještavanje o rezultatima prijedloga za izglasavanje nepovjerenja 119
s predsjednicima drugih institucija 63, 94a
Predsjednik Parlamenta (vidi također Plenarna sjednica, Zasjedanja, Postupci itd.)
dužnosti 22
izbor 15, 16
 opća pravedna zastupljenost, rodna i geografska ravnoteža 15
izdavanje propusnice za plenarnu sjednicu (vidi također Glavni tajnik) 157
prestanak mandata (prijevremeno) 21
s predsjednicima drugih institucija 63, 94a
supotpisnik za Parlament
 doneseni akti (redovni zakonodavni postupak) 78
 usvojeni tekstovi 193
trajanje mandata 19
zamjena 20
zapisnik s dnevne sjednice (vidi također Glavni tajnik, Zapisnik) 192
Predsjednik Vijeća
obavještavanje o rezultatima prijedloga za izglasavanje nepovjerenja 119
prisutnost na predstavljanju kolegija povjerenika 118, VI.p1.5
s predsjednicima drugih institucija 63, 94a
Predsjedništva
međuparlamentarna izaslanstva 212
odbori 198, 203, 204
ugovor, konvencija 79
Predsjedništvo
dužnosti 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5
izbor i obanšanje dužnosti 14, 19, 30a
javnost rada 31
pitanja zastupnika koji se tiču obnašanja dužnosti 31
prednacrt 25, 96
sastav 19, 20, 24
Predstavke 211, 215 - 218, 229, V.c20
Predstavljanje Parlamenta na sjednicama Vijeća 44
Pregovarački mandat (vidi Mandat)
Pregovarački tim 69e, 69f
Preinaka 104
Prekid emitiranja sjednice uživo 165
Prekid zasjedanja
dužnosti odbora 201
primjena odredbi o plenarnim sjednicama 209
rasprave ili glasovanja 184a, 185, 190
zasjedanja 146
Preporuke
članak 99, usvajanje u skladu s 54
delegirani akti 105
imenovanja i kandidature
 članova izvršnog odbora Europske središnje banke 122
 članova Revizorskog suda 121
 imenovanja u tijela za gospodarsko upravljanje 122a
 kandidati za povjerenika IV.2, IV.3
 posebnog predstavnika 110
 voditelja delegacije Unije
informativna putovanja 216a
koordinatori odbora 205
kršenje Kodeksa ponašanja I.8
kršenje temeljnih načela i vrijednosti od strane države članice 83
nakon istrage 198
postupak pred Sudom Europske unije 141, 179a
postupak suglasnosti
 preporuka Parlamentu o prihvaćanju ili odbijanju 99
 uključujući prijedlog za provedbu 99
 vrijeme u kojem odbor treba usvojiti 99
predstavke 216
preporuke Konferencije predsjednika izaslanstava
 Konferenciji predsjednika
u vezi s radom izaslanstava 30
preporuke Konferencije predsjednika odbora
 Konferenciji predsjednika
o izradi prijedloga dnevnog reda sjednica 29, 149
o radu odbora 29
u vezi s nadležnošću odbora prije upućivanja odboru 47, 201a
preporuke odbora nadležnog za dotični predmet
 da odbije prijedlog na temelju kršenja načela supsidijarnosti 42
 da postupi drukčije 42
 Parlamentu
 prilaganje mišljenje odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti 42
preporuke odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti
 odbora nadležnog za dotični predmet
 u vezi s prijedlogom zakonodavnog akta 42
razrješnica IV.1
pristup dokumentima
 javni 116
 zastupnici 160
sukob interesa, rezolucija 118
ugovori o pristupanju 81
vanjsko djelovanje Europske unije (ZVSP) (vidi također ZVSP) 113, 113a
 mirenje 72
 na ponovno razmatranje ili na međuinstitucijske pregovore 59a, 69b
 postupovni prijedlozi 185, 188
višejezičnost, prijelazna odredba 159
za drugo čitanje
 od strane nadležnog odbora
s uključenim kratkim obrazloženjem 66
uvrštena u prijedlog dnevnog reda 67
 postupak u zajedničkom odboru 55
zahtjevi za podnošenje prijedloga upućeni Komisiji, popraćeni obrazloženjem 46
zajednički parlamentarni odbori 214
Prestanak davanja financijske potpore političkoj stranci 224
Prestanak mandata (prijevremeni) 21
Pridruženi odbori 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Prijedlozi
postupovni 185
rezolucija 45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
za izglasavanje nepovjerenje Komisiji 119
za proglašavanje predmeta nedopuštenim 187
Prijevara 12, I.2, V.c5
Prijevodi
doslovna izvješća, dio iz, na zahtjev 194
istražni odbor, primljeni dokumenti 198
prijelazna odredba 159
predstavke 215
stajalište Vijeća 64
zahtjevi za podnošenje prijedloga upućeni Komisiji 46
zapisnik sa sjednice Predsjedništva i Konferencije predsjednika 31
Prilozi 227
Pristup
doneseni akti 78
dokumentima 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
galerijama 157
iskaznice 116a
obavijest o predstavkama 217
Parlamentu (vidi također Glavni tajnik) 11, 116a
usvojeni tekstovi 193
vijećnici (vidi također Glavni tajnik) 157
zapisnik 31, 192, 207
Pristupanje
kandidati za povjerenika 81, 214, VI.p1.1
pregovori 81, 214, V.c1
promatrači 13
suglasnost 81, 99
Ugovori 81, 99
Privremeni predsjedatelj 14
Privremeno izvješće 99
Program rada
Komisija 37, 47
Revizorski sud 125
Projekcije proračuna 96, 97
Promatrači 13
Proporcionalna/i/o
broj glasova potrebnih da se uloži prigovor na usmeni amandman 169
načelo prilagođavanja pravila o plenarnoj sjednici za odbor 204, 206, 209
 raspodjela
mjesta u odboru 199
vremena za izlaganje 162
Proporcionalnost (članak 5 UEU-a) 42, 106, V.c16, V.c17
Propusnice Europske unije 5
Proračun
donošenje 91
financijske posljedice u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike 113a
Glavni tajnik, izvješće predsjedništvu 96
 predsjednik Parlamenta
međuinstitucijska suradnja 94a
unutarnje proračunske ovlasti 98
godišnji proračunski postupak 86a
izvršenje 92a, 125, IV
klubovi zastupnika 27, 33
Konferencija predsjednika 27
mirenje u proračunskom postupku 90
odbori V.c4, V.c5
odnosi s nacionalnim parlamentima 142
postupci davanja razrješnice 93, 94, 125, IV
Predsjedništvo
 naknade zastupnika 25
 odobrenje rashoda, političke stranke 223a, 224
 ovlasti izvršenja proračuna 33
 prednacrt projekcije proračuna 25, 96
 revizija odobrenih sredstava, nezavisni zastupnici 35
projekcija proračuna parlamenta 96, 97
proračunske posljedice zakonski obvezujućih akata 41
stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna 88