Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2017. január
EPUB 160kPDF 927k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

TÁRGYMUTATÓ
AÁBCCSDEÉFGHIJKLMNNYOÖPQRSSZTUÚÜVZ
Az arab számok a szabályzat cikkeire utalnak. A mellékleteket római számok jelzik, az azokat követő arab vagy római számok, illetve betűk e mellékletek szakaszaira, cikkeire illetve bekezdéseire utalnak. E nem kimerítő jellegű tárgymutató célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak az eljárási szabályzat magyar nyelvű változatában való eligazodáshoz. A tárgymutató hivatalos jelleggel nem bír, és az eljárási szabályzat értelmezésére nem alkalmas.
A
Oldal tetejeKövetkező
Ajándékok és hasonló juttatások 5, I
Ajánlások
alapelvek és értékek valamely tagállam általi megsértése 83
az Unió külső politikáira vonatkozóan 113
a Tanácsnak 113
Bizottsági Elnökök Értekezlete 29, 201a, 149
csatlakozási szerződések 81
Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak kinevezése 122
egyetértési eljárás keretében 99
kinevezés gazdasági kormányzásért felelős testületbe 122a
különleges képviselők 110
nemzetközi képviselet 111
nemzetközi megállapodás 108
Küldöttségi Elnökök Értekezlete 30
második olvasatra 55, 66 - 67
szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat 42
parlamenti vegyes bizottságok 214
vizsgálóbizottság ajánlástervezete 198
AKCS-országok (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok) V.c2, V.c4
A képvieslők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság I
Alakuló ülés 32, 197, 198
Alapelvek 83, III
Alapvető jogok 38, V.c17
Albizottságok 201, 203
Alelnökök 17, 23
feladatok 23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
hivatal idő előtti megvonása 21
megbízatás időtartama 19
rangsor 17, 20
választás és mandátum 15, 17, 19, 20
Alkotmányügyi Bizottság V.c18
Arányosság 42, 106, V.c16, V.c17
Asszisztensek 11, 116a
Az Európai Unió Bírósága
Bíróság előtti eskütétel 219
előtte folyó eljárások 141, 221, IV.6, V.c16
kinevezések 120
vélemény kérése, Szerződésekkel való összeegyeztethetőség 108
Á
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság V.c17
Állampolgári jogok V.c17
Állásfoglalási indítványok 45, 51 - 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 107, 118, 132, 133, 170, 220
emberi jogok megsértése 114, 135, III
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 105
közös állásfoglalási indítvány 123, 135, 170
petíció 216
végrehajtási jogi aktus 106
 szavazás 171
Álláspont 3, 59, 63, 63a, 69e, 69d, 70, 78d, 193
Bizottság álláspontja 78b
nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Unió álláspontjának kialakítása 109
költségvetési tervezetre vonatkozó álláspont 88, 90
Tanács álláspontja 55, 64, 66 - 67a, 69, 69a, 170
tárgyalási meghatalmazással kapcsolatos álláspont 108
Általános rendelkezések 15
Árnyékelőadók 69f, 205a
Átláthatóság
a Parlament tevékenységének átláthatósága 115 - 116
Átláthatósági nyilvántartás 11, 116a
B
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Befejezetlen ügyek 229
érvényét vesztett ügyek 229
Belépés
karzatra 157
Parlament épületeibe 116a
ülésterembe 157
Belépőkártyák 116a
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság V.c10
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal V.c16
Bírósági eljárás 141
Bizalmatlanság 119
Bizottság (Európai Bizottság) 117, 198, 206, 216, IV, VI
Bizottság alelnöke/főképviselő 108 - 110, 113, 113a, 128 - 130b
bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben 119
Bizottsághoz intézett kérdések 128 - 130, II
elnöke 118
felkérése javaslat előterjesztésére 46
felszólalási idő 162
hivatali ideje 118
javaslat elutasítása 42, 103, 104
kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat 78a, 78b
jóváhagyása VI
keretmegállapodás 118, VI
megválasztása 118
mentesítése 93
módosításokról álláspontja 78b
munkaprogram 37
nyilatkozatai 123
 határozatait indokló nyilatkozatai 124
önkéntes megállapodás szándéka 102
tagok 118, VI
 lemondása VI
tájékoztatási kötelezettség a Parlament felé 108
tárgyalási irányelv 108
végrehajtási jogi aktus, intézkedés tervezete 106
Bizottsági Elnökök Értekezlete 29, 46, 106, 201a, 211
ajánlások 29, 201a
Bizottsági koordinátorok 205, VI
Bizottságok 27, 49 - 55, 196 - 210a, V
albizottság 198, 204, 205
alelnökök 204
állandó bizottságok 196, V
állásfoglalási indítvány 45, 51 - 53, 180, 78d, 79, 114, 123, 133, 170, 216, 220, III, IV
anyabizottság 203
bizottsághoz történő visszautalás 59a, 72, 185, 188, 179a
bizottsághoz való utalás 47
bizottsághoz való utalás megfontolásra 85, 108
bizottsági eljárás 49 - 55
bizottsági elnök 134, 150, 154, 162, 165, 166, 226
bizottsági koordinátorok 205
bizottságok ülései 115, 206, 207
eljárás az iletékes bizottságban 66
egyeztetőbizottság 54, 55, 69g, 70 - 72, 90
elnökség 204
feladatok 201
felállítása 196 - 198
 tagok megválasztása 196
felelősség VI
független személyekből összeállított bizottság 225
határozatra irányuló javaslat 223a
helyesbítések 231
illetékesség 201a
jelentés 52a, 79 - 81, 84, 86a, 109, 116, 132
 saját kezdeményezésű jelentések 52
 szóbeli jelentés 154
jegyzőkönyv 207
kérdések órája 210
költségvetési tervezet 96
 parlament költségvetési javaslata 96, 97
különbizottságok 197
létrehozása 196 - 198
mandátumvizsgálat 3, V
módosítások bizottsági szűrése 175
módosítás előterjesztése 169
napirend 4, 9, 115, 130, 210a
összetétel 199, 200
parlamenti vegyesbizottságok 214
petíciók tárgyában illetékes bizottság 215, 216, 218
póttagok 49, 51, 66, 158, 198, 200, 203, 208, I
rendkívüli ülés 113
szavazás 208
 szavazás nélkül/helyett 54, 107, 108, 216
tagok 50, 53, 66, 69d, 71, 90, 106, 121, 122, 175, 198, 203, 210, 210a, 216a, I, VI
tényfeltáró látogatás 216a
társbizottság 54, 107, 108, 201a, 211, V, VI
vélemény 53, 88, 96, 108, 141, 207, IV
véleménynyilvánításra felkért bizottság 201
véleménynyilvánításra felkérés 137, 138
vizsgálóbizottságok 27, 198
 tagok 199
zárt ülés 9, 113a, 115, VI
Bizottságok közös ülése 55
C
Oldal tetejeKövetkezőElőző
COSAC 142
CS
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Csatlakozás
csatlakozási szerződések 81
csatlakozási tárgyalások 214, V.c1
D
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Demokrácia 135, III
Dokumentumok IV
aláírása 161
nem bizalmas előkészítő jellegű dokumentumok 160
fordítása 198
hozzáférés 43, 116
kiosztása 160, 210a
elektronikus kezelése 161
E
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Egyenlőség elve 214
Egyetértési eljárás 99
Egyeztetési eljárás
egyeztetőbizottság összehívása 70
egyeztetési eljárás harmadik olvasat során 69g - 71
költségvetési 97
Egyperces felszólalások 162, 163
Egységes Felügyeleti Mechanizmus 131a, 122a
Egyszerűsített eljárás 49, 50
Egyszerűsített felülvizsgálat 80, V.c18
Együttes vita 155
Együttműködés 54, 142, 193, 198, V.c1, V.c16, V.c16
intézményközi 94a
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével 214a
megerősített együttműködés 85
Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány 18, 187
Elfogadhatóság 9
írásbeli választ igénylő kérdés 130 - 131
kérdések 22
módosítások 66, 69, 170
petíció 215
Elfogadott jogi aktusok
aláírása 78
közzététele 78
megszövegezése VII
Elfogadott szövegek 78, 193
Eljárási indítványok 149a, 162, 164a, 185
Eljárási Szabályzat 226 - 227, V.c18
alkalmazása 226
megsértése 184a
módosítása 227
 hatálybalépés 227
Eljárási változatok 5
Eljárások
Bíróság előtti eljárások 141
bizalmas eljárás 210a
bizottsági eljárás 49 - 55
egyetértési eljárás 99, 108
egyszerűsített eljárás 49, 50
jogalkotási eljárás 37 - 38, 55, 59, 59a, 63 - 67, 69, 72, 78, VII
költségvetési eljárások 86 - 94a, 96 - 98
mentesítési eljárás 93, 94, V.c5
mentesítő határozatok vizsgálatának és elfogadásának eljárása IV
módosítás és vita nélküli eljárás 50, 150
nyomon követési eljárás 78d, I
sürgősségi eljárás 154
szavazási eljárás 171
Elnök
ideiglenes 14
feladatok 3 - 5, 8, 9, 13, 22, 37, 42, 44, 46, 59, 63, 63a, 65, 67a, 68, 69a, 71, 78, 78e, 85, 88, 90, 91, 94a, 96, 98, 101, 104, 108, 110, 113, 117 - 118a, 119, 121, 122a, 123, 124, 128 - 130, 133, 135, 137, 139, 143, 149 - 151, 153, 154, 158, 162, 163, 164 - 166, 168, 169, 170, 174 - 176, 178, 180, 182a, 184a, 187, 188, 189 - 194, 215, 216a, 219, 221, 222, 226, 231
hivatali ideje 19
megválasztása 16
Elnökök Értekezlete 29, 30, 31
feladatok 27, 32, 36, 37, 47, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 69f, 71, 79, 83, 99, 105 - 107, 116, 118a, 124, 128, 129, 135, 141 - 144, 146, 149, 151, 153a, 162, 196 - 199, 201a, 203, 204, 212, 214a, 216, 223a, 229
összetétel 26
Elnökség II
bizottságok elnökségei 204
feladatai 10 - 11, 25, 30 - 31, 33, 35, 73 - 74, 96, 116, 161, 181, 211, 222, 224
összetétel 24
tájékoztatási kötelezettsége 31
Előadók 4, 8, 21, 25, 44, 45, 47, 49, 55, 59, 66, 67, 69f, 71, 78d, 99, 103, 108, 141, 150, 151, 154, 162, 171, 185, 198, 205, 208, 212, I
Előirányzat 33, 35, 88, 62, 142, V.c4, V.c5
Előterjesztés
állásfoglalási indítványé 130b, 135
bizalmatlansági indítványé 119
eljárási indítványé 185
módosításé 69a, 88, 150, 169, III
Első olvasat 59, 59a, 63, 63a
Elutasítás
a Bizottság javaslata 59, 99, 100, 102 - 104
a Tanács álláspontja 66, 67a, 69a
Bizottsági javaslat elutasítása 60
mentesítés elutasítása IV
mentesség febbtartásának elutasítása 7, 9
Emberi jogok 114, 135, III
Europol V.c17
Európai Beruházási Bank V.c4, V.c5, VI
Európai Fejlesztési Alap 94, V.c2, V.c4, V.c5
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 94, 134
Európai Központi Bank
EKB-hoz intézett írásbeli választ igénylő kérdések 131
EKB-nak feltett kérdések 131
elnökének, alelnökének és az igazgatóság többi tagjának jelölése 122
igazgatósági tagjainak kinevezése 122
nyilatkozatai 126
Európai polgári kezdeményezés 211, 218, V.c20
Európai szintű politikai pártok 25, 223 - 225
Európai Szociális Alap V.c7
Európai Tanács 79, 80, 84, 117, 123
Európai Tanács elnöke 118, 123, 162, VI
Európai Unió Alapjogi Chartája 11, 115, V.c17
Európai Unió Hivatalos Lapja 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 214a
É
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Érdekképviselők 11
Értelmezés 226
eljárási szabályzat 140, 226
értelmezése
magatartási kódex értelmezése I
uniós jog értelmezése 40, 216, V.c16
Éves jelentés 116, 125, 126, I, IV, V.c1
F
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Fejlesztési Bizottság V.c2
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 105, 107
Fellebbezés 167, 182a
Felszólalók 189
felszólalási idő 163, 192, 194
felszólalási idő felosztása 162
felszólalások
 egyperces felszólalások 163
felszólalók listája 162, 189
Fizetési kötelezettségvállalás engedélyezése 98
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság V.c7
Fordítás 194, 198, 215
Főképviselő – lásd a "Bizottság alelnöke/főképviselő" szócikknél
Főtitkár 4, 25, 35, 78, 96, 116a, 157, 159, 165, 192, 193, 222
Főtitkárság 116, II
létszámterv 23, 33, 222
összetétel 222
pénzügyi helyzet 222
szervezeti felépítés 222
Független képviselők 25, 26, 35, 36, 71, 135, 153, 162, 199, 200, 212
jogállás 35
G
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Gazdasági és Monetáris Bizottság V.c6
Gazdasági és Monetáris Unió V.c6
H
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Halászati Bizottság V.c14
Harmadik olvasat 47, 55, 69g - 72
egyeztetőbizottság összehívása 70
egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség 71
határidők meghosszabbítása 69g
közös szövegtervezet 72
Harmadik országok 214
AKCS V.c2
az Unióval társult államok 214
csatlakozási tárgyalások 81, 214
Határidők 42, 46, 50, 54, 67, 69a, 69c, 69g, 88, 99, 107, 130a, 139, 141, 156, 159, 167, 174, 194, IV
bizottsághoz történő visszautalás 59a, 188
EUMSZ 294. cikk (10) bekezdése szerinti határidő számítása 70
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásemelés határideje 105
írásbeli választ igénylő kérdések megválaszolása 130
jelentéstervezet benyújtása 52a
jelölések benyújtása 199, 219
meghosszabbítása 65, 69g
módosítások határideje 59, 88, 96, 150, 169, 170, 208, III, IV
név szerinti szavazás iránti kérelem 180
nyilatkozattételi kötelezettség I
részenkénti szavazás 176
szóbeli választ igénylő kérdések benyújtása 128
ügynökségek válaszadási határideje 139
tárgyalások megkezdése 69c
végrehajtási jogi aktus ellenzése/nem ellenzése 106
vita és szavazás határideje 156
véleménynyilvánítás 53, 137, 138
Határozat
bizalmas eljárás alkalmazásáról szóló 210a
képviselő kiváltságai és mentességei fenntartásának elutasításáról szóló 7
mentesítés megadásáról vagy elhalasztásáról szóló IV
tárgyalások megkezdéséről szóló 69c, 69d
vizsgálóbizottság felállításáról 198
Határozathozatal 54, 86a
Határozati javaslat 9, 79, IV
Határozatképesség 168
Háromoldalú egyeztetés 69f
Helyesbítések 164, 231, I
Himnusz 228
Hivatal idő előtti megvonása 21
Hivatali idő VI
Honlap 31, 34, 130 - 131, 166, 183, 195, 215 - 217, I, VI
Hozzáférés dokumentumokhoz 5, 43, 116
Hozzáférés minősített információkhoz 116, 166
I
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Ideiglenes elnök 14, 204
Ideiglenes tizenkettedek rendszere 92
Igazolvány 5
Indítványok
állásfoglalási indítvány – lásd az „állásfoglalási indítványok” szócikknél
Bizottság elleni bizalmatlansági indítvány 119
elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány – lásd az „ elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány” szócikknél 187
eljárási indítványok 149a, 162, 164a, 185
elnapolás indítványozása 185, 190
Indokolás 5, 9, 46, 49, 51, 52a, 53, 64, 66, 79, 83, 88, 99, 104 - 106, 116a, 123, 130b, 135, 141, 146, 147, 154, 159, 164a, 169, 171, 183, 221, 223a, 227, I
Információ
bizalmas információ 11, 25, 210a
minősített információ 166
Intézményközi megállapodások 12, 37, 46, 63, 56, 118a, 140, V.c4, V.c18
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során 59, 59a, 69b - 69f
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság V.c9
Irattár 192 - 195, 215
Írásbeli nyilatkozat 3
J
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Jegyzőkönyv 192
bizottsági ülések jegyzőkönyve 207
Elnökök Értekezlete jegyzőkönyvei 31
Elnökség jegyzőkönyvei 31
közlések jegyzéke 64
nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 42, 142
szó szerinti jegyzőkönyv 126, 162, 194, 195, 206
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 42
Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 5 - 7
ülések jegyzőkönyvei 32, 64, 69d, 88, 105, 148, 162, 164, 168, 180, 192, 193, 205, 207, 210a, 217
Jelentés
bizottságok jelentései 52a, 79 - 81, 84, 86a, 109, 116, 132
éves jelentés − lásd az „ éves jelentés” szócikknél 132
főtitkár jelentése 96
jelentéstervezet 52a, 55, 160
jogalkotási jelentések 49, 69c
kisebbségi vélemény 198
más intézmények egyéb jelentései 132
nem jogalkotási jelentések 51, 52
ombudsman jelentése a Parlamentnek 220
plenáris üléshez benyújtott jelentés 132
saját kezdeményezésű jelentések 52
stratégiai 52
szóbeli jelentés 154
vizsgálóbizottság jelentése 198
Jelmondat 228
Jelölés
alelnökök 17
Bizottság elnökének 117
bizottságok elnökségeinek 204
biztosjelöltek 118
Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak 122
Európai Unió Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak 120
ombudsman 219
Parlament Elnökének 15
Parlament tisztviselőinek 15
Számvevőszék tagjainak 121
quaestorok 15
új jelölések benyújtása 121, 122
vizsgálóbizottságba 199
Jogalap V.c16
bizottsági javaslat (módosítás) 63
EUMSZ 225. cikke szerinti jogalkotási kezdeményezés esetében az uniós jogi aktus jogalapja 46
kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat jogalapja 39
nemzetközi megállapodások jogalapja 108
jogalap vizsgálata 39
Jogalkotási eljárások 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 49, 57 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, VII
általános rendelkezések 37 - 48
Bizottságtól eltérő intézményektől származó vagy tagállami kezdeményezéseken alapuló jogalkotási eljárások 46
egyéb jogalkotási eljárások
 átdolgozás 104
 euro bevezetése alóli mentességekről szóló vélemények kidolgozására irányuló eljárás 100
 felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok 105 - 107
 hivatalos egységes szerkezetbe foglalás (kodifikáció) 103
 szociális partnerek közötti párbeszéddel kapcsolatos eljárások 101
 tervezett önkéntes megállapodások vizsgálatára vonatkozó eljárások 102
jogalkotási állásfoglalás 48, 59, 67a
 tervezet 49, 50, 59, 67a, 171
jogalkotási javaslat 106
jogi aktus elfogadása 45, 69a, 100
különleges jogalkotási eljárások
 egyetértési eljárás 99
 konzultáció 78a - 78e
rendes jogalkotási eljárás 59, 59a, 63, 63a - 67a, 69 - 72
tervezés 37
Unió jogalkotási terve 37
Jogállamiság 135, III, V.c1
Jogász-nyelvészi véglegesítés 63a, 78, 193
Jogi Bizottság 7, V.c16
Jogsértés 83, 198
K
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Kapcsolattartás
civil társadalommal 34
egyéb uniós intézményekkel, szervekkel V.c1
Unión kívüli intézmények, szervek 27
tagállamok nemzeti parlamentjei 25, 142
tagsággal nem rendelkező országok 27, V.c3
Kezdeményezés
EUMSZ 225. cikke alapján 46
polgári kezdeményezés 211
saját kezdeményezésű jelentések 52
tagállami kezdeményezés 48
Képviselőcsoportok 32
állásfoglalási indítvány 118
felszólalási idő 135
igazgatási javaslat 27
jogi helyzet 33
költségvetési javaslat 27
küldöttségi tagok delegálása 71
megalakítás 32
 nyilatkozat 32
megszűnés 32, 33
módosítás előterjesztése 169
politikai hovatartozás 32
tagcsere 199
tevékenységek 33
vezetők 26
Képviselők 1 - 13, 148
asszisztensek 11
állásfoglalási indítvány 118, 133
bizalmatlansági indítvány 119
bizottsági ülésen való részvétel 206
felszólalás 162 - 164
független képviselők 35
 felszólalási idő 162
jelenléti ív 148
juttatások 25
kizárás 224
megbízatási idő 4
nyilatkozattételi kötelezettség I
pénzügyi érdekeltségek 11, I
részvétel az üléseken 148
statutum 2, 11, I
volt képviselők 7, 9, 11, I
Képviselők nem hivatalos csoportosulásai 34
Kérdések
elfogadhatóság 129
Elnökségnek, Elnökök Értekezletnek és quaestoroknak feltett kérdések 31
elsőbbséget élvező kérdések 130
Európai Központi Banknak feltett kérdések 131
írásbeli választ igénylő kérdések 130
kérdések órája során feltett kérdések 129
rövid és lényegre törő kérdések 123 - 124
szóbeli választ igénylő kérdések vitával 128
Tanácsnak és Bizottságnak feltett kérdések 128 - 130
Kérdések órája 129
bizottságban 210
plenáris ülésen 129
Kiegészítő kérdések 129
Kifizetések elrendelése 98
Kilépés az Unióból 82
Kinevezések
a harmadik országokban működő küldöttségek vezetői 111
biztosjelöltek 118
Európai Központi Bank 122
különleges képviselők 110
szavazási eljárás 171
Számvevőszék tagjai 121
Kisebbségi vélemény 198, VI
Kiváltságok és mentességek 5
kérelem 6
Kiváltságok és mentességek fenntartása 7, 9
Kizárás
ülésteremből való kizárás 165
Konzultáció 47 - 48
a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 137
a Régiók Bizottságával 138
Az EUMSZ 140. cikke szerinti 100
konzultációs eljárás 78a - 78e
Parlamenttel 113a
tagállami kezdeményezésekről 48
Korrupció I
Költségvetés 86 - 94a, IV
költségvetési javaslat 96 - 97
költségvetési tervezet 25, 88
mentesítés 93 - 94, 98, 125, IV
végrehajtásának ellenőrzése 92a
Költségvetési Bizottság V.c4
Költségvetési Ellenőrző Bizottság V.c5
Környezeti, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság V.c8
környezetpolitika V.c8
környezetvédelem V.c8
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság V.c11
Közlemények 22, 46, 90, II
Közmeghallgatások a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban 211
Közös Bizottsági ülések 55, 107
Közös elvek 99
Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 110, 111, 113a, V
Közös munkacsoportok 34
Közös szövegtervezet 72
Központi Európai Bankok Rendszere 126
Kulturális és Oktatási Bizottság V.c15
Küldöttségek
állandó küldöttségek 27
eseti küldöttségek 27, V.c1, V.c2, V.c3
Európai Parlament parlamenti vegyesbizottságokba delegált küldöttsége 214
Parlament egyeztető bizottságba delegált küldöttsége 71 - 72
parlamentközi küldöttségek 212, V
Küldöttségi Elnökök Értekezlete 30, 212
összetétel 30
Különbizottságok 197, 203
Különleges képviselők 110
Külpolitika V
Külügyi Bizottság V
L
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Létszámterv 25, 33, 97, V.c4
M
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Magatartási kódex 11, 21, 25, I
Magatartási szabályok 11, 165
Mandátum 2, 3, V.c16
Mandátumvizsgálat 3, 14, V.c16
érvényesség 3
Mandátumvizsgáló bizottság 3, 14
Második olvasat 55, 64 - 69a, 69e, 69g, 208
ajánlás második olvasatra 66 - 67
bizottsági szakasz 64 - 66
bizottságok közös ülése 55
határidő meghosszabbítása 65
lezárás 67
plenáris szakasz 67a, 69
szavazás 67a
Megállapodás első olvasatban 63a
Megállapodás második olvasatban 69a
Megbízatás 2 - 4
időtartam 4
jegyzőkönyv 4
lemondás 4
összeférhetetlenség 3, 4, I, VI
megüresedés 3, 4
Megegyezéses módosítás 170, 174
Megfigyelők 13
Meghallgatások 25, 118, 219, VI
Nyitóbeszéd 16
Megsértés
alapelvek megsértése 83
emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértése 114, 135, III
Mentelmi jog 5 - 9, 179 - 180, 208
felfüggesztése 6, 9
Mentesítés
Bizottság mentesítése 93
Európai Parlament elnökének mentesítése 94
Európai Unió egyéb intézményeinek és szerveinek mentesítése 94
mentesítő határozat IV
 végrehajtása IV.6
Számvevőszék nyilatkozata a mentesítésről 125
Mezőgazdasági Bizottság V.c13
Minősített információk 116, 166
Monetáris politika 126, V.c6
Módosítás 169 - 170
bizottsági eljárás 175, 208
Bizottság javaslatának módosítása 63
elfogadhatóság 170
Eljárási Szabályzat módosítása 227
előterjesztése 169
határidő 169
indokolás 169
írásbeli módosítás 169
képviselők választása 199
kiosztása III
megegyezéses módosítás 170, 174
módosítás nélküli eljárás 50, 150
módosítások a Tanács közös álláspontjához 67a, 69, 69a, 69e, 70, 90, 170
plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása 175
szavazási rend 174
szóbeli módosítás 113, 169
visszavonás 169
Munkaprogram 37, 47, 125
N
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Napidíj 166, I
Napirend
bizottság napirendje 4, 66, 131, 206, 210
elfogadása 149a
módosítása 149a
napirendi pont 115, 150, 155, 162, 164, 183, 187, 188, 190
 elfogadhatatlanság 187
 elhalasztása 188
 módosítás 150
napirendre tűzés 4 67, 72, 105, 113, 128, 135, 150, 153, 216, III, IV
szavazás napirendről 149a
tervezet 149
végleges napirendtervezet 149, 149a, 150, 153a, 162
Nem jogalkotási jellegű jelentések 51
Nemzeti parlamentek 42
együttműködés a nemzeti parlamentekkel 142
Indoklással ellátott vélemények 42
Kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel 25, 142, 143
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság V.c3
kereskedelempolitika V.c3
külső gazdasági kapcsolatok V.c3
Nemzetközi képviselet 111
Nemzetközi megállapodás 108 - 109
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság V.c19
NY
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Nyelvek 31, 46, 154, 158, 215, III
Nyilatkozatok 123
Bizottság nyilatkozatai 123
 elnökjelölt nyilatkozata 117
Európai Központi Bank nyilatkozatai 126
Európai Tanács nyilatkozatai 123
nyilatkozat a pénzügyi érdekeltségről I
Számvevőszék nyilatkozatai 121, 125
Tanács nyilatkozatai 123
Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz 5, 115 - 116
Nyilvántartás 11
a csoportosulásoknak nyújtott támogatás 34
átláthatósági 11, 116a, I
képviselők érdekeltségei VI
képviselők részvétele 148
Parlament dokumentumai 116
petíciók 215, 217
O
Oldal tetejeKövetkezőElőző
OLAF (Európai Csaláselleni Hivatal) 12, V.c5
Olvasatok 57 - 72
Ombudsman 219 - 221
felmentés 221
hivatali idő 219
jelentés benyújtása Parlamentnek 220
kinevezés 219
tevékenység 220, V.c20
Ö
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Önkéntes megállapodások 102
Összeférhetetlenség 3, 4, 21, 118, I
Összehívás
bizottság összehívása 70, 107, 206
Parlament összehívása 146
 sürgős eseti összehívás 146
 többségi kérelem 146
P
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Parlament dokumentumai 116
Parlamentek
Parlamentek Konferenciája 144
tagállamok nemzeti parlamentjei 37, 142 - 143
Parlamentek Konferenciája 144
Parlament elnöke 16, 22
feladatok 22, 25, 46, 124, 129, 135, 139, 141, 162 - 163, 166 - 167, 169 - 170, 192, 198, 211, 215 - 216, 219, 221, 225, 231, II
határozata 69, 113, 123, 153, 154, 165, 170, 176, 182a, 184a
hatásköre 22
hivatali idő 19
mentesítése 94
választása 15 - 16, 20
Parlamenti állásfoglalás 46, 59, 123
Parlamenti vegyesbizottságok 27, 214
eljárási szabályzat 214
feladatok 214
Parlament képviselete a Tanács ülésein 44
Parlamentközi küldöttségek 212 - 214
egyenlőség elve 214
feladatköre 212
felállítása 212
tagok 212
Parlament megbízatási ideje 145
Parlament összetétele 84
Petíciók 215 - 218, 229, V.c20
bejelentése 217
petíciós jog 215
vizsgálata 216
Petíciós Bizottság V.c20
Pénzügyi dotáció 41
Pénzügyi kimutatás 215, 224
Pénzügyi megfontolás 113a
Pénzügyi összeegyeztethetőség 41
Plenáris ülés
első olvasat 59 - 59a, 63a
harmadik olvasat 69g - 72, 77
jegyzőkönyv 192, 217
költségvetés 88 - 92a
második olvasat 67 - 69a
módosítások 53 - 54, 175
szó szerinti jegyzőkönyv 194
Polgári kezdeményezés 211, 218, V.c20
Póttagok 200
felszólalási jog 200
szavazati jog 200
Q
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Quaestorok
belépőkártya 116a
csoportosulásoknak nyújtott támogatásról szóló nyilvántartás 34
feladatok 24 - 25, 28, 31, 34
hivatali idő 19
quaestoroknak feltett kérdések 31
választás és mandátum 15, 18 - 21
R
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Regionális Fejlesztési Bizottság V.c12
regionális és kohéziós politika V.c12
Rendkívüli vita 153
Rendőrségi együttműködés V.c17
Rendreutasítás 165
Rendzavarás 165
azonnali intézkedések 165
Régiók Bizottsága 138, V.c12
Rövid ismertetés 151
S
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Saját kezdeményezésű jelentés 52
Sürgősségi eljárás 154
SZ
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Szankciók 166
Szavazategyenlőség 179a
Szavazás 170 - 183
abszolút többség 16 - 17, 204
alapelvek 171
bizottsági szavazás 208
egyetlen szavazás 52, 59, 67a, 69f, 72, 90, 100, 103, 108, 150, 170, 183
egyszerű többség 42, 120, 226
együttes szavazás 55, 174
elektronikus szavazatszámláló rendszer 178, 180 - 182a
elektronikus szavazás 180, 181, 208
elnapolása 185, 190, VI
első forduló 17, 204
első olvasat során történő szavazás 59, 178
érvényessége 168, 182a
felállással 178
harmadik forduló 16, 17
harmadik olvasat során 71, 72
kézfelemeléssel 178, 182a, 208
közös szavazás 55
második forduló 17, 204, 219
második olvasat 55, 67a, 69a, 76
módosítások szavazása 169, 170, 171, 174 - 175, 208
negyedik forduló 16
név szerinti szavazás 90, 118, 119, 164a, 174, 179, 180 - 181, 208, VI
részenkénti szavazás 52, 59, 164a, 174 - 176, 179a
súlyozás 26
szavazategyenlőség 16 - 17, 24, 179a, 204, 219
szavazati jog 177
szavazáshoz fűzött indokolás 123, 164a, 183
szavazási eljárás 171, 208
szavazási rend 174
szavazással kapcsolatos vita 182a
titkos szavazás 15, 17, 121, 122, 180a, 183, 204, 221
többségi szavazat 66, 71 - 72, 99, 105, 106, 117 - 120, 141, 146, 153a, 174, 178, 196, 204, 210a, 216, 219, 221, 225 - 227
ülvemaradással 178
zárószavazás 42, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
Szavazáshoz fűzött indokolás 123, 164a, 183
Számvevőszék 121, 125
nyilatkozatai 125
tagjainak kinevezése 121
Számvitel V.c6
Személyes nyilatkozatok 164
Szerződések 37 - 40, 79 - 81, 100, 101, II, II, V, VI, VII
egyszerűsített felülvizsgálat 80
rendes felülvizsgálat 79
Szociális partnerek közötti párbeszéd 101
Szó szerinti jegyzőkönyv 194
Szubszidiaritás 42, 106, V.c16, V.c17
T
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Tagállamok közötti megerősített együttműködés 85
Tanács 43, 44, 64, 69, 69d, 123, 117 - 119, 206, 216, II, IV, VI, VII
ajánlások a Tanácsnak 113
A Tanács álláspontja 64 - 67a
 elutasítása 66
 jóváhagyása 66
 módosítások a Tanács álláspontjához 66, 69, 69a
beszédidő 162
egyeztetési eljárás indítása 70
észrevételek 59, 67a
jegyzőkönyv 64
konzultáció a Tanáccsal 78a - 78e
nyilatkozatai 109, 123
Tanács elnöke 118, 119, VI
Tanácshoz intézett kérdések 110, 128 - 130b, II
tájékoztatási kötelezettség a Parlament felé 108 - 109
ülés 44
Tanulmánykészítési vagy tényfeltáró megbízatás 25, 201, 216a
Tájékoztatási kötelezettség 31
Tárgyalási felhatalmazás 108
Tárgyalócsoport 69e, 69f, 73
Társbizottságok 54, 107, 211
Tevékeny megzavarás (parlamenti tevékenységé) 166
Tisztségviselők választása
alelnökök választása 17
Elnök választása 16
megbízatás időtartama 19
quaestorok választása 18
tisztségviselők jelölése 15
Titkos és bizalmas iratok 9
Titoktartás 31, 166, 198
Tolmácsolás 158, 159, 195, 198
Többéves pénzügyi keret 86
U
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Unió külső képviselete
a Bizottság alelnöke/főképviselő 108 - 113a, 128 - 130b
különleges képviselők 110
Uniós jog
alkalmazása 40, 216
átdolgozás 104
egyszerűsítés 103 - 104, V.c16
megsértése 141, 198
uniós jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalása 103
Ú
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Újbóli Parlamenthez utalás 63
Ü
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Ügynökségek
konzultáció 139
Ügyrend 149 - 156
Ügyrendi javaslatok 184a - 191
Ülések 145 - 195
berekesztése 185, 191
bizottsági ülések 206
felfüggesztés 184
félbeszakítása 185, 191
hang- és képfelvétel 195
jegyzőkönyv 180, 192
képviselők részvétele 148
kérelem 147
lebonyolítása 22, 25, 165
rendje 157 - 158, 160 - 167
szó szerinti jegyzőkönyv 194
Ülések helye 147
Ülésrend 36
Ülésszak 145 - 148
Üresedés 4, 20, 199
V
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Választás 1
alelnökök megválasztása 15, 17, 204
Bizottság elnökének megválasztása 117
bizottságok tagjai 199
Elnök megválasztása 14 - 16
hivatali idő 19
közfelkiáltás 15, 17, 204
Ombudsman 219
Parlament megválasztása 1
quaestorok megválasztása 15, 18
tisztségviselők megválasztása 15
vizsgálóbizottságok tagjai 27, 198, 199
Vegyes rendelkezések 228 - 231
Végrehajtási hatáskörök 40
Végrehajtási rendelkezések 25, 52, 159
végrehajtási intézkedés 106, I, 107
végrehajtási intézkedés-tervezetet 106
végrehajtási jogi aktusok 106 - 107
Vélemények
bizottságok véleménye 39, 41, 46, 50, 53 - 54, 103, 108, 171, 201, 216, 217, VI
Bizottság véleménye 45
kisebbségi vélemény 198, VI
Parlament véleménye 108, 121 - 122, 132
 nyomon követési eljárás 78d
Vita
az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről 135, III
együttes vita 155
elnapolása 185, 190
lezárása 185, 189
nyilatkozatot lezáró vita 123
nyilvánosság 115
rendkívüli vita 153
szavazással kapcsolatos vita 182a
vita nélküli eljárás 150
bizalmas dokumentumok vizsgálata 9, 210a
jogalap vizsgálata 39, 46, 108
mandátumvizsgálat 3, 4, 14, V.c16
parlamenti vizsgálat 4
petíciók vizsgálata 216
Vizsgáló bizottságok 27, 116a, 198 - 199
Z
Oldal tetejeElőző
Zászló 228
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat