Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2017
EPUB 212kPDF 1040k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

TEIDEAL I  : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 1  : FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 12  : Imscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Maidir leis na rialacha coiteanna atá leagtha síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (1) (2)

(1)OJ L 136, 31.5.1999, p. 15.
(2)Parliament Decision of 18 November 1999 concerning the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud corruption and any illegal activity detrimental to the Communities’ interests.
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais