Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2017
EPUB 148kPDF 868k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT I  : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL  2  : HVERV

Artikel  20  : Ledige poster

1.    I tilfælde af nyvalg af formanden, en næstformand eller en kvæstor inden for valgperioden foretages dette efter de respektive regler for valg til den pågældende post.

En nyvalgt næstformand indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.

2.    Bliver formandsposten ledig, udøver en næstformand, der fastsættes efter næstformændenes rangfølge, formandens hverv, indtil der vælges en ny formand.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik