Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2017
EPUB 212kPDF 1040k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

TEIDEAL I  : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 2  : OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 20  : Folúntais

1.    Más gá duine eile a chur in ionad an Uachtaráin, in ionad Leas-Uachtaráin nó in ionad Caestóra, toghfar comharba i gcomhréir leis na rialacha faoi seach maidir le toghcháin chuig an oifig lena mbaineann.

Glacfaidh Leas-Uachtarán nuathofa ionad a réamhtheachtaí san ord tosaíochta.

2.    Más rud é go dtiocfaidh oifig an Uachtaráin chun bheith folamh, gníomhóidh duine de na chéad Leas-Uachtaráin, arna chinneadh de réir an oird tosaíochta, mar Uachtarán go dtí go dtoghfar Uachtarán nua.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais