Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2  : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 20  : Uvoľnené funkcie

1.    Ak je potrebné nahradiť predsedu Parlamentu, podpredsedu Parlamentu alebo kvestora, jeho nástupca sa zvolí v súlade s príslušnými ustanoveniami na voľbu do danej funkcie.

Novozvolený podpredseda Parlamentu zaujme miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia.

2.    Ak sa uvoľní funkcia predsedu Parlamentu, vykonáva funkciu predsedu Parlamentu až do zvolenia nového predsedu Parlamentu podpredseda Parlamentu určený podľa prednostného poradia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia