Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2017. január
EPUB 160kPDF 927k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

I. CÍM : KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
2. FEJEZET : A PARLAMENT TISZTSÉGVISELŐI

21. cikk : Hivatal idő előtti megvonása

Az Elnökök Értekezlete a leadott szavazatok háromötödös többségével, amely legalább három képviselőcsoportot képvisel, javasolhatja a Parlamentnek az Elnök, alelnök, quaestor, bizottsági elnök, illetve elnökhelyettes, parlamentközi küldöttség elnöke, illetve alelnöke vagy bármely más, a Parlament keretében megválasztott, tisztséget betöltő személy megbízatásának megvonását, ha úgy véli, hogy a szóban forgó képviselő súlyos kötelességszegést követett el. A Parlament az összes képviselő által leadott szavazatok kétharmados többségével határoz az ilyen javaslatról.

Amennyiben az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexének (1) rendelkezéseit előadói tisztséget betöltő képviselő szegi meg, az őt kinevező bizottság az Elnök kezdeményezésére és az Elnökök Értekezletének javaslatára visszavonhatja ezt a megbízatást. Az első bekezdésben előírt szavazati többség a fenti eljárás minden egyes szakaszában értelemszerűen alkalmazandó.

(1)Lásd az I. mellékletet.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat