Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - tammikuu 2017
EPUB 149kPDF 798k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA V  : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU  5  : PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

134 artikla : (Poistettu)

           

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö