Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA V  : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 5  : UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 134  : (vypúšťa sa)

           

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia