Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Jaanuar 2017
EPUB 142kPDF 764k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
5. PEATÜKK : RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 136  : (välja jäetud)

     

Õigusteave - Privaatsuspoliitika