Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VII  : ZASADANIA
KAPITOLA 3  : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 163  : Jednominútové vystúpenia

V priebehu prvého rokovania každej schôdze udelí predseda najviac na 30 minút slovo tým poslancom, ktorí chcú upriamiť pozornosť Parlamentu na otázku politického významu. Rečnícky čas vyhradený pre každého poslanca nesmie presiahnuť jednu minútu. Predseda môže vymedziť ďalší rečnícky čas neskôr v priebehu tej istej schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia