Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2017
EPUB 150kPDF 868k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VII  : SESSIONER
KAPITEL 3  : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 163  : Anföranden på en minut

Under högst 30 minuter vid varje sammanträdesperiods första sammanträde ska talmannen tilldela de ledamöter ordet som önskar göra anföranden för att uppmärksamma parlamentet på en fråga av politisk vikt. Talartiden för var och en av ledamöterna får inte överskrida en minut. Talmannen får besluta att tillåta ytterligare en sådan period senare under samma sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy