Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2017 m. sausio mėn.
EPUB 150kPDF 909k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

183 straipsnis : Paaiškinimai dėl balsavimo

1.    Pasibaigus balsavimui, bet kuris Parlamento narys gali pateikti ne ilgesnį kaip vienos minutės paaiškinimą žodžiu dėl vieno balsavimo ir (arba) galutinio balsavimo dėl Parlamentui pateikto punkto. Per vieną mėnesinę sesiją vienas Parlamento narys gali pateikti daugiausia tris paaiškinimus žodžiu.

Bet kuris Parlamento narys gali raštu pateikti ne daugiau kaip 200 žodžių apimties paaiškinimą dėl tokio balsavimo, kuris pateikiamas Parlamento nario puslapyje Parlamento interneto svetainėje.

Frakcija gali pateikti ne ilgesnį kaip dviejų minučių paaiškinimą dėl balsavimo.

Prasidėjus pirmajam paaiškinimui dėl balsavimo dėl pirmo punkto, nepriimamas joks kitas prašymas paaiškinti balsavimą.

Paaiškinimai dėl viso ir (arba) galutinio balsavimo priimtini dėl visų Parlamentui pateiktų punktų. Žodžiai „galutinis balsavimas“ jokiu būdu nereiškia balsavimo rūšies, bet nurodo, jog tai yra paskutinis balsavimas dėl tam tikro klausimo.

2.    Balsuojant slaptu balsavimu arba dėl procedūrinių klausimų, paaiškinimai dėl balsavimo negalimi.

3.    Kai punktas į Parlamento darbotvarkę įrašomas be pakeitimų ir be diskusijų, Parlamento nariai, vadovaudamiesi 1 dalimi, gali pateikti tik rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo.

Paaiškinimai dėl balsavimo, ar jie būtų žodiniai, ar rašytiniai, turi būti tiesiogiai susiję su klausimu, pateiktu Parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika