Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2017
EPUB 161kPDF 897k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VII  : ZASEDANJA
POGLAVJE 6  : VPRAŠANJA PRAVILNOSTI POSTOPKA IN POSTOPKOVNI PREDLOGI

Člen 184a  : Vprašanja pravilnosti postopka

1.    Poslanec lahko dobi besedo, da opozori predsednika na nespoštovanje Poslovnika Parlamenta. Poslanec najprej pojasni, na kateri člen se sklicuje.

2.    Priglasitev v zvezi z vprašanji pravilnosti postopka ima prednost pred drugimi priglasitvami ali postopkovnimi predlogi.

3.    Čas za govor je omejen na eno minuto.

4.    O vprašanju pravilnosti postopka predsednik odloči takoj v skladu s Poslovnikom in svojo odločitev razglasi takoj po tem, ko je bilo vprašanje pravilnosti postopka postavljeno. O predsednikovi odločitvi se ne glasuje.

5.    Izjemoma lahko predsednik izjavi, da bo svojo odločitev razglasil pozneje, vendar najpozneje 24 ur po tem, ko je bilo vprašanje pravilnosti postopka postavljeno. Preložitev odločitve ne povzroči preložitve razprave. Predsednik lahko zadevo posreduje pristojnemu odboru.

Zahteva za postavitev vprašanja pravilnosti postopka se mora nanašati na točko dnevnega reda, o kateri teče razprava. Predsednik lahko priglasitev glede druge zadeve upošteva ob ustreznem času, npr. po tem, ko je obravnavana točka dnevnega reda zaključena, ali pred prekinitvijo seje.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov