Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2017 m. sausio mėn.
EPUB 150kPDF 909k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

197 straipsnis : Specialieji komitetai

1.    Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas gali bet kada sudaryti specialiuosius komitetus, kurių pareigos, sudėtis ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti (1).

2.    Specialiųjų komitetų įgaliojimų laikas yra ne daugiau kaip dvylika mėnesių, jei pasibaigus tam laikotarpiui Parlamentas jo nepratęsia. Jei Parlamento sprendime, kuriuo nusprendžiama sudaryti specialųjį komitetą, nenusprendžiama kitaip, specialiojo komiteto įgaliojimų vykdymo laikas prasideda nuo jo steigiamojo posėdžio dienos.

3.    Specialieji komitetai neturi teisės teikti nuomonių kitiems komitetams.

(1)2016 m. gruodžio 13 d. priimti 197 straipsnio 1 dalies pakeitimai dėl narystės komitete (P8_TA(2016)0484) lieka galioti tik iki pirmosios mėnesinės sesijos po rinkimų į Europos Parlamentą, kurie vyks 2019 m., pradžios. Todėl šioje versijoje jie nepateikiami.
Teisinė informacija - Privatumo politika