Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

OPLYSNING TIL LÆSEREN

I overensstemmelse med Parlamentets afgørelser om kønsneutral sprogbrug i Parlamentets dokumenter er forretningsordenen blevet tilpasset for at tage højde for de retningslinjer herfor, som blev godkendt af Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet den 11. april 2018.

Fortolkninger til forretningsordenen (jf. artikel 226) er gengivet med kursiv.

Et "Kompendium over de vigtigste retsakter med relation til forretningsordenen" er til rådighed på og kan downloades fra Europa-Parlamentets websted:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/da/contents.html

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik