Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

PASTABA SKAITYTOJUI

Remiantis Parlamento sprendimais dėl lyčių požiūriu neutralios kalbos vartojimo Parlamento dokumentuose, Darbo tvarkos taisyklės buvo pritaikytos siekiant atsižvelgti į 2018 m. balandžio 11 d. Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupės patvirtintas gaires tuo klausimu.

Tekstas, išspausdintas kursyvu, yra straipsnių išaiškinimai (pagal 226 straipsnį).

Su „Pagrindinių teisės aktų, susijusių su Darbo tvarkos taisyklėmis, rinkiniu“ galima susipažinti ir jį galima atsisiųsti šioje Europos Parlamento interneto svetainėje:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/lt/contents.html

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika