Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
Povratak na vrh straniceSADRŽAJ
 DODATAK
 INDEKS
 NAPOMENA
 KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

INDEKS
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŽ
Arapskim brojkama označeni su članci. Rimskim brojkama označeni su prilozi, a arapske ili rimske brojke ili slova nakon rimskih brojki odnose se na odjeljke, članke ili stavke priloga. Ovo neiscrpno kazalo osmišljeno je kako bi se čitateljima olakšalo snalaženje u hrvatskoj verziji Poslovnika. Kazalo nema službeni status niti predstavlja instrument za tumačenje.
A
Povratak na vrh straniceSljedeće
Agencije
nadležni odboriV
ocjenjivanje izvješća116
savjetovanje139
zahtjevi139
AKPVI.2, V.IV
Amandmani169
autor88, 169, 174
dopuštenost22, 104, 170
jezici158, 159, 169
koji se ne razmatraju169, 170
kompromisni61, 66, 69, 174
navođenje u pročišćenom tekstu73, 193
obrazlaganje169
odbor175, 208
podjela169
podnošenje74, 169, 208
postupak bez50, 150
povlačenje169
preuzimanje169
razmatranje amandmana za plenarnu sjednicu u odboru175
redoslijed glasovanja174
rokovi74, 169
stajalište Komisije58, 64, 69
umnožavanje169
usmeni113, 169, 208
usvajanje174
Asistenti
iskaznice116a
broj asistenata11
B
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Bivši zastupnici7, 9, 11, I.6
Bliža suradnja između država članica85
C
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
COSAC143
Č
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Čitanja47, 55, 66
D
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta63
Darovi ili slične povlasticeI.5
Delegirani akti105
Demokracija135, 224, 225, III, V.I
Dijalog
između socijalnih partnera101
kandidata za povjerenike i zastupnikaVI.3
politički, sa zemljama u razvojuV.II
s KomisijomVI.6
s nacionalnim parlamentima142
socijalniV.VII
Distribucija
dokumenata (vidi također Pristup, Dokumenti)160
prijevoda amandmanaIII.7
Dnevnice166
Dnevni red
amandman149a, 162
konačni prijedlog135, 150 152
obavijest o ostavci zastupnika4, 105, 106 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
odbora4, 66, 115, 131, 131a, 206
prijedlog27, 149, 149a, 150
prioritetne točke66, 154
usvajanje152, 153
uvrštavanje točaka9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
Dobrovoljni sporazumi102
Dokumenti
distribucija160
dokumenti Parlamenta, definicija116
elektroničko postupanje161
geslo, simboli Unije228
jezici i prijevodi158, 198
koji sadrže rezultate trijaloga69f
nerazmatranje nedovršenih poslova na kraju zadnje sjednice prije izbora229
objava zapisnika192
popratni, izbor Europskog ombudsmana219
povjerljivi210a
predstavke kao javni dokument215, 216
pristup (vidi također Pristup. Dokumenti)5, 43, 115, 116, 160
razrješniceIV.1
stajalište Vijeća, drugo čitanje64
Dokumenti osjetljive prirode116
Dokumenti Parlamenta (vidi također Dokumenti)116
Doneseni akti78, 193, VII
Dopuštenost (vidi također Nedopuštenost)
amandmana22, 39, 52, 66, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
glasovanja po dijelovima52, 174
kandidatura za Ombudsmana219
obrazloženje glasovanja183
pitanjaII
pitanja za pisani odgovor130 - 131
pisana žalba protiv ukidanja imuniteta5
predstavki215
prijedloga rezolucija52
prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Komisiji119
prijedloga izvješća o vlastitim inicijativama46
primjena odredbi o plenarnim sjednicama209
rasprave22
zahtjev za proglašavanje predmeta nedopuštenim185, 187
zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta7
Doslovno izvješće (vidi također Plenarna sjednica)126, 162, 194, 195, 206
Drugo čitanje (vidi Postupak)64 - 69a
amandmani u odboru
glasovanje (vidi Glasovanje)67a, 208
izvjestitelj66, 71
na odboru
 opće55, 64, 65 - 66
 potpisivanje amandmana ili nacrta prijedloga za odbijanje208
na plenarnoj sjednici67, 67a, 69, 69a
odredbe Poslovnika koje nisu primjenjive na drugo čitanje66
preporuka66, 67
pregovori69e
produženje rokova65
proturječje između odredbi Poslovnika o drugom čitanju i ostalih odredbi Poslovnika47
sporazumi69a
zajednički sastanci odbora55
zaključenje67a
Drugo izvješće, vraćanje predmeta odboru188
Dulja zastupnička pitanja (vidi Zastupnička pitanja, vidi također Komisija, - pitanja)
E
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ekonomska politika127
Elektronički registar za predstavke216
Elektroničko postupanje s dokumentima161
Europski gospodarski i socijalni odborV.XII
razrješnica94
savjetovanje s137
Europska inicijativa građana211, 218, V.XX
Europska središnja banka
imenovanje122
izjave126
pitanja na koja se traži pisani odgovor131
pravo zakonodavne inicijative59
Europski ombudsman
djelokrug rada220, V.XX
izbor219
razrješenje221
Europski revizorski sudV.I, VI.5
imenovanje članova121
izjave125
Europsko Vijeće123
izjave123
izvješće koje sadrži prijedloge nadležnom odboru Europskom vijeću80
nacrt odluke, sastav Parlamenta, pregled od strane Parlamenta84, 99
pitanja za pisani odgovor Europskom vijeću130
pojednostavljena revizija ugovora80
predsjednik, predstavljanje kolegija kandidata za povjerenikeVI.5
prijedlog kandidata za predsjednika Komisije117
raspodjela vremena za izlaganje u vijećnici162
redovna revizija ugovora79
traženje mišljenja Parlamenta79
traženje mišljenja Parlamenta, odluka o izmjeni trećeg dijela UFEU-a80
zahtjev za suglasnost Parlamenta za odluku o nesazivanju konvencije79
F
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Finalizacija (vidi također Završna pravno-jezična dorada)63a, 78, 193, VII
Financije98
dužnosti kvestora28
dužnosti predsjednika22
dužnosti Predsjedništva25, 33
odboriIV.3, IV.4, IV.5, IV.6
unutarnji financijski propisi98
zajednička vanjska i sigurnosna politika, implikacije u vezi s provedbom113a
Financijska godina92a, 97, IV.3
Financijska uredba92a, 223a, IV.2
Financijska usklađenost41, 49, 51
Financijske implikacije41, 113a, V.IV
Financijski interesi
povjerenika117, 118, VI.1, VI.2
UnijeV.V
zastupnika, uključujući pisanu izjavu3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Financijski položaj dužnosnika i ostalih službenika25, 222
Financijski protokol108
Financijski trijalog89
Financijski izvještaji
izvješće o vlastitoj inicijativi, (članak 52.) financijski izvještaji uključeni u obrazloženje45, 49, 51
političkih stranaka koje su dobile potporu, godišnji224
zastupnika224
G
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Geslo228
Glasovanje171 - 174, 176, 177, 178, 180 - 184, 189
amandmani169, 174, 175, 179, 208
delegirani akti
 prigovor105
 povlačenje105
dizanjem ruke178, 182a, 208
drugo čitanje
 odbor66
 plenarna sjednica67a
glasovanje (vidi izjednačeno)
glasovanje po dijelovima52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
glasovanje sjedenjem i ustajanjem (umjesto elektroničkog sustava glasovanja)178
imunitet9
izjednačen broj glasova
 izbor dužnosnika16, 17, 18
 na plenarnoj sjednici179a
 predsjedništvo odbora204
 u odboru209
 u Predsjedništvu24
jedinstveno glasovanje52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
kodifikacija
 na sjednici, jedinstveno glasovanje, bez amandmana103
kratko obrazloženje o kojem se ne glasuje49, 53
kršenje temeljnih načela i vrijednosti od strane države članice83
konačno glasovanje42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
mandat
 pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu
na plenarnoj sjednici69c
 pregovori prije prvog čitanja u Vijeću
u odboru69d
nadležni odbor
 izvješća
kratka obrazloženja, o kojima se ne glasuje49
obrazloženja, o kojima se ne glasuje52a
rezultat glasovanja, naveden u izvješću52a
 nacrt proračuna88
 odbor koji daje mišljenje
amandmani o kojima se glasuje u nadležnom odboru53
 postupak u zajedničkom odboru
glasovanje uključenih odbora55, 107
preporuka za drugo čitanje55
 preporuke o vanjskim politikama Europske unije113
 pridruženi odbori
amandmani odbora, prihvaćeni bez glasovanja54, 107
 privremeni sporazum, jedinstveno glasovanje69f
 traženje stajališta Komisije o svim amandmanima na prijedlog koje je odbor prihvatio prije konačnoga glasovanja78b
objavljivanje rezultata, na plenarnoj sjednici22
obrazloženja123, 135, 164a, 183
odbor208
odgoda39, 45, 59, 118, IV.5
odgoda glasovanja108, 185, 190, 209
odvojeno glasovanje9, 52, 59, 174, 175
poimenično glasovanje118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.5
pragovi168a
pravo glasa
 nezavisni zastupnici u Konferenciji predsjednika26
 promatrači13
 zastupnici177
procedura171, 208
proračun
 na plenarnoj sjednici
glasovanje o potvrđivanju amandmana na zajednički tekst90
mirenje u proračunskom postupku, zajednički tekst, jedinstveno glasovanje90
nacrt proračuna
. amandmani, po odjeljcima88
. prijedlog rezolucije90
 u odboru88
po dijelovima22, 52, 176
poimenično22, 52, 90, 118a, 119, 179 - 182, 208
postupak savjetovanja, plenarna sjednica78c
postupak suglasnosti
 u odboru
preporuka Parlamentu
. obrazloženje o kojem se ne glasuje99
 na plenarnoj sjednici
istupanje iz Unije82
jedinstveno glasovanje, ne može se izmijeniti99, 108
traženje mišljenja Suda, odgoda glasovanja108
ugovori o pristupanju81
pravo glasa177
promatrači, bez prava glasa13
proračun
 na plenarnoj sjednici
glasovanje o potvrđivanju amandmana na zajednički tekst90
mirenje u proračunskom postupku, zajednički tekst, jedinstveno glasovanje90
nacrt proračuna
 u odboru88
prvo čitanje, plenarna sjednica59
redoslijed (prvenstvo)22, 59, 171, 174
redovni zakonodavni postupak
 o cijelom nacrtu, nakon glasovanja o amandmanima (prvo čitanje)59
 o pravnoj osnovi, ako se osporava, prije sadržaja39
 o prijedlogu za trenutačno odbijanje59, 67a
 o privremenom sporazumu59, 67a
 o vraćanju predmeta nadležnom odboru (prvo čitanje)59
 o zahtjevu za glasovanje o amandmanima prije privremenog sporazuma59, 67a
 za amandmane za nacrt zakonodavne rezolucije59, 67a
 za prijedlog za odbijanje, nakon glasovanja o amandmanima (drugo čitanje)67a
skupno135, 174
sporovi oko glasovanja182a
sustav elektroničkog glasovanja178, 180, 181, 182a, 209
tajno glasovanje182, 199
 imenovanja
druge institucije i tijela117, 121, 122, 122a, VI.10
dužnosnici15, 17
odbori, sastav, amandmani na prijedlog Konferencije predsjednika199
Predsjedništvo odbora204
 obrazloženje glasovanja, nedopušteno183
 procedura180a, 209
 razrješenja
Europski ombudsman221
treće čitanje72
 imenovanja
druge institucije i tijela117, 121, 122, 122a, VI.10
dužnosnici15, 17
odbori, sastav, amandmani na prijedlog Konferencije predsjednika119
predsjedništvo odbora204
 razrješenja
ombudsman221
valjanost (vidi Kvorum)168
višegodišnji financijski okvir86
Glavni tajnik
dugoročne iskaznice za pristup
 oduzimanje ili deaktivacija
odobrenje kvestora116a
opće116a
imenovanje25, 222
izvješće o prednacrtu, projekcija proračuna96
pojedinosti o tajništvu nezavisnih zastupnika35
prijedlozi odluka predsjedništva
 financiranje političke stranke na europskoj razini
delegiranje ovlasti predsjedništva glavnom tajniku224
dodjela korisnicima224
opće224
prekid, smanjenje ili povrat financijske potpore224
prihvaćanje konačnih financijskih izvještaja224
prihvaćanje konačnih izvješća o aktivnostima224
tehnička pomoć političkim strankama na europskoj razini224
 mjere potrebne za provedbu registra transparentnosti116a
 opće25
 tehnička pomoć224
 višejezičnost, prijelazna odredba159
pristup vijećnici
 izdavanje propusnice (vidi također Predsjednik Parlamenta)157
 pravo157
 udaljenje zastupnika iz vijećnice165
supotpisnik za Parlament
 donesenih akata (redovni zakonodavni postupak)78
 usvojeni tekstovi193
tajništvo Parlamenta (vidi također Tajništvo)222
zapisnik dnevne sjednice, njegov supotpisnik (vidi također Zapisnici, Predsjednik Parlamenta)192
Godišnja izvješća132
Godišnje izvješće Savjetodavnog odboraI.7
Godišnje planiranje programa37, 47
Gospodarski i socijalni odbor11, 137
Govor (vidi također Izjave)
catch the eye151
davanje riječi zastupnicima
 mandat za pregovore prije prvog čitanja u Parlamentu69c
 opće22
dnevni red, usvajanje i izmjena149a
hitni postupak
 prije glasovanja154
 rasprava154
govori163, 189
izvjestitelj151
jednominutni govori163
kriterij za raspodjelu vremena za izlaganje162
 hitno154
 izvanredno153
 kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava135
ograničenje i dodjela vremenaIII.6
 primjena na odbore
 rasprave
 uvrštenje za glasovanje bez150
 zaključenje rasprave, govori189
obrazloženje glasovanja183
osobne izjave164
pitanja o pridržavanju Poslovnika184a
pitanja za usmeni odgovor s raspravom128
plava kartica162
popis govornika
 opće162
 zaključenje rasprave
postupovni prijedlozi185
saslušanje kandidata za povjerenikaVI.3
usvajanje i izmjena dnevnog reda149a
vrijeme za pitanja129
Građani
pravo na predstavke215
pravo pristupa dokumentima Parlamenta116
strukturirano savjetovanje s europskim civilnim društvom27
H
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Himna228
Hitni postupak154
I
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Imenovanja (vidi također Izbori, Kandidature)
Europski ombudsman219
Europska središnja banka (vidi Imenovanja)
kandidati za povjerenike118, VI
kvestori15, 18
međuparlamentarna izaslanstva212
odbori
 predsjedništva odbora204
 istražni odbori199
potpredsjednici
 zaduženi za odnose s nacionalnim parlamentima25
 zaduženi za provedbu strukturiranog dijaloga o važnim temama s europskim civilnim društvom25
Predsjednik Komisije117
Predsjednik Parlamenta15, 16
Revizorski sud: članovi121
Sud Europske unije: suci i nezavisni odvjetnici120
Imunitet zastupnika5 - 9, 179, 180, 208, V.XVI
Informacije osjetljive prirode116
Informacijska sigurnost (ENISA)V.IX
Inicijativa
država članica48
Europskog ombudsmana, nadležnom odboru220
građana211, V.XX
institucija koje nisu Komisija48
izvješća o vlastitoj inicijativi27, 45, 46, 52, 69, 216
Komisije, međuinstitucijska suradnja, proračunski postupak94a
nadležnog odbora39, 40, 41, 108
Parlamenta ili Vijeća
 o produljenju rokova za drugo čitanje65
 o produljenju rokova za treće čitanje69g
predsjednika8, 21
zastupnika, u skladu s člankom 225. UFEU-a46
Interesne skupine11
Internetska stranica31, 34, 116, 130 - 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.3
Iskaznice5
Iskaznice, pristup116a
Isključenje
iz izaslanstva166
iz odbora206
udaljavanje iz dvorane za sastanke166
Isključivanje zastupnika
iz međuparlamentarnog izaslanstva, konferencije ili foruma (zabrana)166
iz rasprave u odboru čiji nisu članovi206
s dnevne sjednice (udaljavanje)165
Ispravci193, 231
Istraga (vidi također Odbor)198
Istražni odbori27, 198, 199
Istupanje iz Unije82
Izaslanstva25
ad hoc27, V.I, V.II, V.III
COSAC143
ispunjavanje uvjeta, zahtjev za podnošenjem izjaveI.4
Konferencija parlamenata144
Konferencija predsjednika izaslanstava30
međuparlamentarna30, 116, 135, 212, 214, VI, V.II, V.III
ovlasti, trenutačne mjere165
posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica216a
postupak sa šerpama27, 30
pravo na obavijest o izricanju sankcija166
usmeno prevođenje158
stalna27, 212
u zajedničke parlamentarne odbore214
vanjska delegacija Unije, kandidat za voditelja111
Izbor
članovi stalnih odbora196
Europskog ombudsmana219
istražni odbori, članovi204
Komisija118
kvestora18
međuparlamentarna izaslanstva, članovi212
nastavak obnašanja dužnosti tijekom održavanja izbora30a
nedovršeni poslovi229
nespojivost s drugom dužnošću4
ponovno upućivanje Parlamentu, nakon izbora za Parlament63, 69
posebni odbori, članovi197
potpredsjednika17
Predsjednika Komisije117
predsjednika Parlamenta14, 16
predsjedništva odbora204
promatrači, pravo kandidiranja i glasovanja13
slobodna mjesta20
zajednički parlamentarni odbori, članovi214
zastupnici1, 3
Izglasavanje nepovjerenja119
prijedlog, Komisija119
Izjava (vidi Financijski interesi, Financijska izjava, Pisana izjava, Izjave
izjava o financijskim interesima
 kandidat za povjerenika118, VI.2
 zastupnici11, I.4
Izjave123, 126, 136
Europske središnje banke126
Europskog vijeća
 Predsjednik Europskog Vijeća123
kandidata za predsjednika Komisije117
Komisije
 objašnjenja odluka Komisije124
 opće123, 124
 Predsjednik Komisije124
 saslušanje, kandidati za povjerenikeVI.3
osobne (vidi Govor)
Revizorskog suda125
 kandidata imenovanih za članove Revizorskog suda121
Vijeća123
Izjednačen broj glasova
odbor209
plenarna sjednica179a
Izmjena (vidi također Amandman)
oblik teksta koji se podnosi na razmatranje69f
suglasnost99
usmena169
zakonodavni prijedlog, pravna osnova63
Izvanredna rasprava153
Izvanredna sjednica, radi slobodnog zastupničkog mjesta4
Izvanredno sazivanje Parlamenta146
Izvjestitelj
daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta78d
drugo čitanje
dužnost o međusobnom obavještavanju izvjestitelja54
glasovanje u odboru208
hitni postupak154
imenovanje47, 49, 66, 205
istražni odbor198
izlaganje na plenarnoj sjednici
 glasovanje171
 postupovni prijedlozi185
 rasprava162
izrada izvješća52a
izvjestitelji u sjeni205a
izvješća o vlastitoj inicijativi52
kodifikacija103
kompromisni amandmani170
kratko predstavljanje151
međunarodni sporazumi108, 109
međuparlamentarna izaslanstva212
nezakonodavna izvješća51
odbor koji daje mišljenje53
odbor za mirenje71
odgoda glasovanja u Parlamentu45
pojednostavljeni postupak50
postupak na plenarnoj sjednici bez amandmana i rasprave150
postupak suglasnosti99
postupak u zajedničkom odboru55
pregovori69f
pridruženi odbori54
priopćavanje stajališta Vijeća64
 glasovanje u Parlamentu67a
 presumpcija nastavka rada izvjestitelja66
proučavanje ostavke zastupnika4
prvo čitanje, glasovanje u Parlamentu59
razrješenje zbog kršenja odredbe Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu itd.21
savjetovanje s predsjednikom, hitno djelovanje predsjednika u svrhu potvrde imuniteta8
sjednice Vijeća44
studijska i informativna putovanja izvjestitelja25
Sud141
sukob interesaI.3
Izvjestitelji u sjeni (vidi Izvjestitelji)205a
Izvješće (vidi također Postupci, Odbori)
doslovno194
drugih institucija132
izrada52a, 55, 160
istražnog odbora133
Komisije132
na inicijativu države članice48
nezakonodavno51, 53
o vlastitoj inicijativi27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
primjena prava Unije132
privremeno99
spojeno s prijedlogom rezolucije133
 opća198
 s mišljenjem manjine (članak 52.a)198
strateško52
usmeno52, 154
zakonodavno49, 69c
Izvješće o vlastitoj inicijativi27, 45, 52
J
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Javljanja za riječ koja se odnose na postupak185 - 191
Javna saslušanja o inicijativama građana211
Javni pristup dokumentima31, 115, 116
Jedinstveni nadzorni mehanizam
imenovanje predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora122a
pitanja za pisani odgovor koja se odnose na njega131a
Jedinstveni sanacijski mehanizam
Jedinstveni odbor za sanaciju
 imenovanje njegova predsjednika, potpredsjednika i njegovih stalnih članova122a
pitanja za pisani odgovor koja se odnose na njega131a
Jednominutni govori163
Jezici, službeni25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.7
Jezik
klevetnički, rasistički ili ksenofobni11, 165, II.1
rodno neutralan jezik1
K
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Kandidature
Europska središnja banka122
Europski ombudsman219
kandidati za povjerenike118, VI.3
kvestori18
obnašatelji dužnosti Parlamenta15 - 18, 199
odbori199
potpredsjednici17
predsjednik Komisije117
predsjednik Parlamenta16
Klubovi zastupnika32, 33, 36
aktivnosti33
međuklubovi34
osnivanje32
pravni položaj33
promjena kluba zastupnika199
raspuštanje32
zamjenici, stalni, za svaki odbor200
Kodeks ponašanja
bivših zastupnika11
za osobe upisane u registar116a
za pregovore tijekom redovnog zakonodavnog postupka69b
za zastupnike ( financijski interesi)11, 21, I
višejezičnost25
Kodifikacija zakonodavstva Unije103, 170
Komisija
delegirani akti40, 105
godišnje izvješće132
hitni postupak154
informiranje nadležnog odbora43
inicijative građana211, 218
izbor predsjednika117
izbor ili odbijanje118, VI.4
izjave123, 124
komentari na amandmane iz
 prvog čitanja59
 drugog čitanja67a
konferencija predsjednika129, 149
kratko predstavljanje izvjestitelja151
međuinstitucijska suradnja (proračun)94a
međunarodni sporazumi108, 109
mišljenje ili suglasnost45
nadležni odbor78d, 81, 206, 211, 216, 218
nadzor obveza preuzetih tijekom saslušanjaVI.6
nadzor predviđenih dobrovoljnih sporazuma102
obveze78d
odobrenje, kandidati za povjerenikeVI
odbijanje prijedloga59, 102, 103, 104, 208
Okvirni sporazum118, VI.6
pitanja
 kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor130a, II
 kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom130b, II
 vrijeme za pitanja129
 za pisani odgovor130, II
 za usmeni odgovor s raspravom128
povlačenje prijedloga37, 43, 59, 78d, 104
posebni predstavnik110
potpredsjednik/Visoki predstavnik110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
predstavke216, 218
preinaka104
prihvaćanje amandmana na prijedlog61
prijedlog za izglasavanje nepovjerenja119
pristup vijećnici157
program predloženih kandidata117
Program rada Komisije37, 47
promjena prijedloga63, 99
prosljeđivanje zakonodavne rezolucije i stajalište
 drugo čitanje67a
 prvo čitanje59
provedbeni akti40, 106
razmatranje ugovora o pristupanju81
razmjena gledišta, promjena pravne osnove39
razrješnica93
saslušanje kandidata za povjerenike118, VI.6
sazivanje Parlamenta, na zahtjev146
socijalni dijalog101
stajalište o amandmanima58, 61, 62, 64, 69
subsidijarnost, obrazložena mišljenja42
„trijalozi“69f
ubrzanje zakonodavnog postupka47a
unutarnji proračunski postupci96
vrijeme za izlaganje162
zahtjev za podnošenje prijedloga, članak 7, stavak 2 UEU83
zahtjev za podnošenje prijedloga, članak 225 UFEU46
zahtjev za ponovno upućivanje prijedloga63
zakonodavno planiranje37
značajna promjena resora tijekom trajanja mandataVI.9
Komitologija ( vidi Delegirani akti, Provedbeni akti)
Kompromisni amandmani170, 174
Konferencija parlamenata144
Konferencija predsjednika
javnost rada31
ovlasti i dužnosti21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.3, VI.4
pitanja31
pristupanje13
sastav26
Konferencija predsjednika izaslanstava30, 212
Konferencija predsjednika odbora29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.3, VI.4
Konstituirajuća sjednica3, 14, 146, 228
Konvencija80
Koordinatori odbora69f, 120, 198, 203, 205, VI.3
Korupcija (vidi Prijevara)
Kraća zastupnička pitanja (vidi Zastupnička pitanja, vidi također Komisija, - pitanja)
Kršenja
Kodeksa ponašanja za osobe upisane u registar116a
 član Kluba zastupnika koji nije zastupan u Savjetodavnom odboruI.7
 član ili dopunski član Savjetodavnog odboraI.8
 izvjestitelj21
 zastupnikI.8
ljudskih prava114
ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava135, 149, IV
povjerljivosti166, 210a
povlastica, imuniteta7
pravila ponašanja zastupnika165
temeljnih načela81, 83, 99
Kvestori
dužnosti28
 donošenje detaljnih pravila o prijavama pomoći međuklubovima34
 dugoročne iskaznice za pristup116a
 vođenje registra o prijavama pomoći međuklubovima34
izbor15, 18, 19
 opća pravedna zastupljenost, rodna i geografska ravnoteža15
 postupak18
 promjena političke pripadnosti tijekom trajanja mandata19
 trajanje mandata19
pitanja predsjedniku u pisanom obliku koja se odnose na njih31
Predsjedništvo31
 ovlasti Predsjedništva koje se odnose na kvestore25
 uloge kvestora24
Kvorum135, 148, 168, 208
L
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ljudska prava83, 114, 135, 224, 225, III, V.I, V.XVII
Lobiranje11, I.2, I.6
M
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Mandat2
izaslanstva Parlamenta27, 144
Komisije, međunarodni sporazumi108
nadležnih odbora
 pregovori
nakon stajališta Vijeća u prvom čitanju69e
prije stajališta Parlamenta u prvom čitanju
. vraćanje na pregovore59, 59a
. izvješće69c
prije stajališta Vijeća u prvom čitanju69d
posebnih predstavnika110
Predsjednika za pregovore o uzajamnom ustupanju prostora i opreme nacionalnim parlamentima142
zastupnika
 nadzor obvezaVI.6
 nezavisnost2
 odluka o valjanosti3
 onemogućavanje izvršavanja dužnosti9
 potvrda3
 povlačenje4
 u drugom parlamentu4
Manjina
mišljenja198
stajalištaVI.4
Međuinstitucionalni pregovori u zakonodavnim postupcima4, 59, 59a, 69b
Međuinstitucionalni sporazumi12, 25, 37, 39 (bilješka), 63 (bilješka), 103 (bilješka), 104 (bilješka), 118, 140, V.IV, V.XVIII
Međuklubovi (vidi također Klubovi zastupnika)34
Međunarodni sporazumi99, 108, 109, V.I
Međuparlamentarna izaslanstva30, 116, 212, 214, V.I, V.II
Mirenje
sastav odbora i postupak55, 71
treće čitanje69g, 70, 71, 72
u proračunskom postupku90, 97
Misije za promatranje izboraV.I, V.II
Mišljenja
bez ovlasti za delegiranje prava usvajanja205
distribucija nacrta dokumenta160
Europskog gospodarskog i socijalnog odbora137, VII.2
glasovanje u odboru208
istražni odbori198
izražavanje mišljenja zastupnika, sloboda govora7
Komisije45, 48
manjina198
odbora50, 53, 201
Odbora regija138, VII.2
o delegiranim i provedbenim aktima40
o financijskoj usklađenosti41, V.IV
o godišnjem proračunskom postupku86a
o inicijativama građana211
o nacrtu proračuna88
o odstupanjima od uvođenja eura, postupci100
o pojedinoj kandidaturi, članovi Revizorskog suda121
o poštovanju temeljnih prava38
o poželjnosti kodifikacije103
o pravnoj osnovi zahtjeva Parlamenta za podnošenje prijedloga Komisije46
o predstavkama216
o projekciji proračuna Parlamenta88, 97
o razrješniciIV.1, IV.3
o sklapanju, obnovi ili izmjeni međunarodnog sporazuma108
o supsidijarnosti42
o ukidanju imuniteta9
osobne izjave164
posebni odbori197
predviđeni Ugovorima132
Revizorskog suda125
u obliku pisma133
Mjesto održavanja sjednica i sastanaka147
Monetarna politika126
N
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Nacionalni parlamenti
dokumenti, službeno slanje142
pregovori o ustupanju prostora142
obrazložena mišljenja (vidi također Supsidijarnost)42
odbor, izravni dijalog142
odnosi s25, 27, 142, 143
Naknade
dnevnice166
odluke Predsjedništva25
Nadzorne ovlasti106, 141
Nedopuštenost (vidi također Dopuštenost)38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Nerazmatranje
nedovršeni poslovi229
pitanja128
prijedlog rezolucije135
Neslužbene skupine zastupnika (vidi također Međuklubovi)34
Nezakonodavne rezolucije (vidi Rezolucije)
Nezavisni zastupnici
interni pripremni sastanak za Odbor za mirenje71
nemogućnost imenovanja koordinatora205
pravo predlaganja
 članova međuparlamentarnih izaslanstava212
 članova odbora199
 stalnih zamjenika u odborima200
pristup informacijama205
raspodjela mjesta u vijećnici36
status i parlamentarna prava25, 35
tajništvo35, 135, 153, 162
troškovi25, 35
vrijeme za izlaganje35, 135, 153, 162
O
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Objašnjenje nadležnog tijela države članice o imunitetu zastupnika9
Obnašatelji dužnosti u Parlamentu14 - 23, 165 - 166
dokumenti Parlamenta116
odbor, primjena mutatis mutandis204
sankcije, obavijest o izricanju165, 166
Obrazlaganje amandmana
Obrazloženje
glasovanja123, 135, 183
 dopuštenosti183
 klubova zastupnika183
 pisano, uvjeti183
 pravo predsjednika da prekine prekomjerno korištenje zahtjeva164a
 usmeno183
Obrazloženje
izvješća
 bez glasovanja171
 brisanje od strane predsjednika52a
 duljina52a
 izrada nacrta od strane izvjestitelja52a, I.5
 nezakonodavno51
 redovna revizija Ugovora, mišljenje, članak 48. stavak 3. UFEU-a79
 s financijskim izvještajem45, 49, 51
 s priloženom pisanom izjavom52a
 suglasnost, preporuka99
 sukladno članku 225. UFEU-a46
 zakonodavno49
 zakonodavno izvješće o vlastitoj inicijativi (članak 52.)45
pitanja
 dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom130b
Odbijanje
amandmana nadležnog odbora na stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna
amandmana na poslovnik226
europske političke stranke i europske političke zaklade223a
glasovanje174, 178, 179
hitni postupak154
izbor Komisije118
kandidat za povjerenikaVI.4
mjesto održavanja sjednica i sastanaka147
nacrt zakonodavnog akta
 drugo čitanje, stajalište Vijeća66, 67a, 69a
 kodifikacija103
 preinaka104
 prvo čitanje, prijedlog Komisije59
odgoda190
odluka odbora da stupi u pregovore69c
odstupanje od uvođenja eura100
postupak suglasnosti99
postupovni prijedlog izmjene dnevnog reda149a
prekid ili zaključenje dnevne sjednice191
redovna revizija Ugovora79
tematska rasprava na zahtjev kluba zastupnika153a
zahtjev da se sporazum između socijalnih partnera ugradi u odluku Vijeća101
zajednički tekst, mirenje u proračunskom postupku90
zaključenje rasprave189
Odbori49 - 55, 196 - 201a, 203 - 211, 214, 225, V
amandmani za plenarnu sjednicu175
članovi199, 200
dijalog
 godišnji, strukturirani, s KomisijomVI.6
 odbor i nacionalni parlamenti142
 političkiVI.3
 politički, sa zemljama u razvojuV.II
 socijalniV.VII
 socijalni partneri101
drugo čitanje67a, 69, 69e, 69f
dužnosti27, 201, 201a, V
glasovanje208, 209
hitni sastanak113
ispravci231
istrage198, 199
izvješće49 - 55, 59a, 72, 84, 86a, 98 - 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
mišljenja53, 54
mjesto održavanja sjednice147
nadležnosti196, 197, 198, 201, V
obrazloženo mišljenje o nadležnosti9
Odbor za mirenje (vidi također treće čitanje)70, 71, 72
osnivanje196, 197, 198
pododbori201, 203, V.I
posebni odbori197
postupak49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206 - 211
predsjednik4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103 - 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
predsjedništvo198, 203, 204
pridruženi54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.XVI, VI.3
provjera valjanosti mandata3, 14, V.XVI
prvo čitanje59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
sastanci4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206 - 210a
sastav27, 199, 200
stalni196
treće čitanje71
vraćanje59a, 63, 78e, 188
vrijeme za pitanja210
zajedničke sjednice55, 107
zajednički parlamentarni odbori214, V.I
zamjenici3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
zapisnik207, 210a
Odbor regija94, 138
Odgoda rasprave i glasovanja185, 190
Odnosi s drugim institucijama27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 140
OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara)12, V.V
Ometanje rada Parlamenta162, 165, 166
sankcije166
trenutne mjere165
Opomena162, 165
Osobne izjave164
Otvorenost i transparentnost31, 115, 116, I
P
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Parlamentarna skupština Vijeća Europe214a
Parlamentarni saziv145
Parlamenti
konferencija144
nacionalni25, 27, 37, 42, 142, 143, V.II
pridruženih država ili država koje su u postupku pristupanja214, V.II
Pisane izjave
mišljenja manjine52a
priložene doslovnom izvješću162
zastupnika
 o financijskim interesima (vidi Financijski interesi, Izjava)I.4
 o nespojivosti s dužnosti zastupnika u EP-u3
Pitanja
Europskoj središnjoj banci131
kratka i jezgrovita
 nakon izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća123
 nakon izjave kojom se objašnjava odluka Komisije124
nedovršeni poslovi229
neprioritetna130
predsjedniku o Predsjedništvu, Konferenciji predsjednika i kvestora31
prioritetna130
vrijeme za pitanja
 kriterijiII
 odbor210
 plenarna sjednica129
za pisani odgovor (vidi također Zastupnička pitanja)
 Europskoj središnjoj banci131
 koja se odnose na Jedinstveni nadzorni mehanizam131a
 koja se odnose na Jedinstveni sanacijski mehanizam131a
 opće130
 primjenjivi kriterijiII
za usmeni odgovor s raspravom128
Pitanja o pridržavanju Poslovnika184a
Pitanja za pisani odgovor
dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom130b
kraća zastupnička pitanja za pisani odgovor130a
kriteriji koji se primjenjujuII
Plan rada149 - 156
Plan radnih mjesta tajništva Parlamenta25, 33, 97
Plava kartica162
Plenarna sjednica
amandmani39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
delegirani akti105, 107
doslovno izvješće194
druge institucije113
drugo čitanje64 - 69a
izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća123
izvjestitelj151
izvješćeIV.4
izvješće o transparentnosti116
ključna rasprava52
obavijest o predstavkama217
objave9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
pitanja128
pojačana suradnja85
ponašanje zastupnika11
postupak bez amandmana i rasprave150
pravila koja se mutatis mutandis primjenjuju na odbore209
pravo govoriti, sukob interesaI.3
prijedlog rezolucije170, III.1, IV.6
proračun88, 90 - 92a
prvo čitanje59, 59a, 63, 63a
rasprave52, 115
savjetovanje78c, 132
treće čitanje69g, 70, 72
tumačenje Poslovnika226
višejezičnost158
vrijeme za izlaganje162
zahtjev za glasovanjem69c
zapisnik192
Podjela
odobrenih sredstava između političkih stranaka na europskoj razini224
Pododbori201, 203
Pojašnjenja Poslovnika226
Pojačana suradnja između država članica85
Pojednostavljenje prava Unije (vidi također Kodifikacija i Preinaka)V.XVI
Pojednostavljeni/a
postupak49, 50, 150
revizija Ugovora80, V.XVIII
Političke stranke (Europske političke stranke)223a
Ponašanje
aktivnosti, maksimalna transparentnost115
Kodeks ponašanja, bivši zastupnici11
Kodeks ponašanja, zastupnici11, 21, I
Međuinstitucionalni sporazumi, Kodeks ponašanja140
pravila ponašanja, zastupnici11, 165
pregovori69f
saslušanje, kandidati za povjerenike118
sjednica25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
Ponovno upućivanje Parlamentu63
Popis govornika162, 189
Poredak
pravni poredakV.XVI
ustavni poredak države članice215
Portal za predstavke216
Posebni odbori29, 197, 203
Posebni predstavnici110
Poslovnik
brisanje iz107
izmjeneV.XVIII
međuinstitucijski sporazumi, izmjene kao posljedica usvajanja140
primjenaV.XVIII
Postupak catch the eye (vidi također Glasovanje)151
Postupak kratkog predstavljanja52, 151
Postupak u zajedničkom odboru54, 55, 107, VI.3, VI.4
Postupci
hitni154
mirenje (redovni zakonodavni postupak)69g - 72, 90, V.XIX
mirenje (unutarnja proračunska pitanja)97
nadzor predviđenih dobrovoljnih sporazuma102
pojednostavljeni50, 150
proračun86 - 92a, V.IV
razrješnica93, 94, 98, IV, V.V
za glasovanje
 na plenarnoj sjednici150, 171, 174 - 179, 180, 181, 182a, 183
 u odboru208, 209
zajednički odbor55
zakonodavni
 opće37 - 48
 redovni zakonodavni postupak
drugo čitanje64 - 69a
međuinstitucijski pregovori tijekom69b - 69f
mirenje i treće čitanje69g - 72
potpisivanje i objavljivanje78
prvo čitanje59 - 63a
 u odboru49 - 55, 206 - 211
Postupci pred Sudom141, 179a, 221, IV.6
Postupovni prijedlozi (vidi Prijedlozi)
Potpisivanje
amandmana
 nacrt proračuna88
 opće169
 u odboru, drugo čitanje208
dokumenata, elektronički161
donesenih akata78, 193
izjave o osnivanju kluba zastupnika32
međuinstitucijskih sporazuma140
odluka predsjedništva
 o europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama223a
obavijesti zastupnika o ostavci
pisane izjave, zastupnici3
popisa nazočnih (vidi također Zasjedanja)148
predstavke215
prijedloga rezolucije123, 133
ugovora o pristupanju
 imenovanje promatrača13
 podnošenje nacrta ugovora Parlamentu prije potpisivanja81
utvrđenja pragova, oblik168
višegodišnje planiranje programa, zajedničkih zaključaka118a
zajedničke izjave, zakonodavno planiranje programa37
zapisnika, dnevna sjednica192
Potpredsjednici223a
dužnosti23, 24, 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
izbor15, 17
 pravedna zastupljenost, rodna i geografska ravnoteža15
prijevremeni prestanak mandata21
redoslijed prvenstva17
slobodna mjesta20
trajanje mandata19
Potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Povelja o temeljnim pravima11, 38, 115, V.XVII
Povjerljivost144
Povlastice bivših zastupnika11
Povlastice i imuniteti5 - 9, V.XVI
Pragovi (vidi također Glasovanje)168a
Prava bivših zastupnika11
Pravo Unije
istražni odbori, provedba198
kršenje141
odbor nadležan za tumačenje i primjenu40, V.XVI
predstavke, vlastita inicijativa (članak 52.)216
provedbeni akti i mjere106
Pravila ponašanja11, 165, 166, 167
Pravila predsjedništva
iskaznice za pristup
odbori unutar Europske unije216a
Pravna osnova
prijedlog Komisije
 promjena63
kada se redovni zakonodavni postupak više ne primjenjuje63
 provjera
opća39, V.XVI
međunarodni sporazumi108
stajalište Parlamenta u prvom čitanju
 promjena od strane Vijeća ili Komisije63
inicijativa u skladu s člankom 225 UFEU-a46
Pravno-lingvistička finalizacija (vidi Finalizacija)
Predsjednik Europskog vijeća
izjave na plenarnoj sjednici nakon svakog svog sastanka123
pitanja zastupnika za pisani odgovor130
prisutnost na predstavljanju kolegija povjerenika118, VI.5
raspodjela vremena za izlaganje na plenarnoj sjednici162
Predsjednik Komisije
izbor117
obavještavanje o rezultatima prijedloga za izglasavanje nepovjerenja119
s predsjednicima drugih institucija63, 94a
Predsjednik Parlamenta (vidi također Plenarna sjednica, Zasjedanja, Postupci itd.)
dužnosti22
izbor15, 16
 opća pravedna zastupljenost, rodna i geografska ravnoteža15
izdavanje propusnice za plenarnu sjednicu (vidi također Glavni tajnik)157
prestanak mandata (prijevremeno)21
s predsjednicima drugih institucija63, 94a
supotpisnik za Parlament
 doneseni akti (redovni zakonodavni postupak)78
 usvojeni tekstovi193
trajanje mandata19
zamjena20
zapisnik s dnevne sjednice (vidi također Glavni tajnik, Zapisnik)192
Predsjednik Vijeća
obavještavanje o rezultatima prijedloga za izglasavanje nepovjerenja119
prisutnost na predstavljanju kolegija povjerenika118, VI.5
s predsjednicima drugih institucija63, 94a
Predsjedništva
međuparlamentarna izaslanstva212
odbori198, 203, 204
ugovor, konvencija79
Predsjedništvo
dužnosti5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5
izbor i obnašanje dužnosti14, 19, 30a
javnost rada31
pitanja zastupnika koji se tiču obnašanja dužnosti31
prednacrt25, 96
sastav19, 20, 24
Predstavke211, 215 - 218, 229, V.XX
Predstavljanje Parlamenta na sjednicama Vijeća44
Pregovarački mandat (vidi Mandat)
Pregovarački tim69e, 69f
Preinaka104
Prekid emitiranja sjednice uživo165
Prekid zasjedanja
dužnosti odbora201
primjena odredbi o plenarnim sjednicama209
rasprave ili glasovanja184a, 185, 190
zasjedanja146
Preporuke
članak 99., usvajanje u skladu s54
delegirani akti105
imenovanja i kandidature
 članova izvršnog odbora Europske središnje banke122
 članova Revizorskog suda121
 imenovanja u tijela za gospodarsko upravljanje122a
 kandidati za povjerenikaIV.2, IV.3
 posebnog predstavnika110
 voditelja delegacije Unije
informativna putovanja216a
koordinatori odbora205
kršenje Kodeksa ponašanjaI.8
kršenje temeljnih načela i vrijednosti od strane države članice83
nakon istrage198
postupak pred Sudom Europske unije141, 179a
postupak suglasnosti
 preporuka Parlamentu o prihvaćanju ili odbijanju99
 uključujući prijedlog za provedbu99
 vrijeme u kojem odbor treba usvojiti99
predstavke216
preporuke Konferencije predsjednika izaslanstava
 Konferenciji predsjednika
u vezi s radom izaslanstava30
preporuke Konferencije predsjednika odbora
 Konferenciji predsjednika
o izradi prijedloga dnevnog reda sjednica29, 149
o radu odbora29
u vezi s nadležnošću odbora prije upućivanja odboru47, 201a
preporuke odbora nadležnog za dotični predmet
 da odbije prijedlog na temelju kršenja načela supsidijarnosti42
 da postupi drukčije42
 Parlamentu
 prilaganje mišljenje odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti42
preporuke odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti
 odbora nadležnog za dotični predmet
 u vezi s prijedlogom zakonodavnog akta42
razrješnicaIV.1
pristup dokumentima
 javni116
 zastupnici160
sukob interesa, rezolucija118
ugovori o pristupanju81
vanjsko djelovanje Europske unije (ZVSP) (vidi također ZVSP)113, 113a
 mirenje72
 na ponovno razmatranje ili na međuinstitucijske pregovore59a, 69b
 postupovni prijedlozi185, 188
višejezičnost, prijelazna odredba159
za drugo čitanje
 od strane nadležnog odbora
s uključenim kratkim obrazloženjem66
uvrštena u prijedlog dnevnog reda67
 postupak u zajedničkom odboru55
zahtjevi za podnošenje prijedloga upućeni Komisiji, popraćeni obrazloženjem46
zajednički parlamentarni odbori214
Prestanak davanja financijske potpore političkoj stranci224
Prestanak mandata (prijevremeni)21
Pridruženi odbori54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Prijedlozi
postupovni185
rezolucija45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
za izglasavanje nepovjerenje Komisiji119
za proglašavanje predmeta nedopuštenim187
Prijevara12, I.2, V.V
Prijevodi
doslovna izvješća, dio iz, na zahtjev194
istražni odbor, primljeni dokumenti198
prijelazna odredba159
predstavke215
stajalište Vijeća64
zahtjevi za podnošenje prijedloga upućeni Komisiji46
zapisnik sa sjednice Predsjedništva i Konferencije predsjednika31
Prilozi227
Pristup
doneseni akti78
dokumentima5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
galerijama157
iskaznice116a
obavijest o predstavkama217
Parlamentu (vidi također Glavni tajnik)11, 116a
usvojeni tekstovi193
vijećnici (vidi također Glavni tajnik)157
zapisnik31, 192, 207
Pristupanje
kandidati za povjerenika81, 214, VI.1
pregovori81, 214, V.I
promatrači13
suglasnost81, 99
Ugovori81, 99
Privremeni predsjedatelj14
Privremeno izvješće99
Program rada
Komisija37, 47
Revizorski sud125
Projekcije proračuna96, 97
Promatrači13
Proporcionalna/i/o
broj glasova potrebnih da se uloži prigovor na usmeni amandman169
načelo prilagođavanja pravila o plenarnoj sjednici za odbor204, 206, 209
 raspodjela
mjesta u odboru199
vremena za izlaganje162
Proporcionalnost (članak 5. UEU-a)42, 106, V.XVI, V.XVII
Propusnice Europske unije5
Proračun
donošenje91
financijske posljedice u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike113a
Glavni tajnik, izvješće predsjedništvu96
 predsjednik Parlamenta
međuinstitucijska suradnja94a
unutarnje proračunske ovlasti98
godišnji proračunski postupak86a
izvršenje92a, 125, IV
klubovi zastupnika27, 33
Konferencija predsjednika27
mirenje u proračunskom postupku90
odboriV.IV, V.V
odnosi s nacionalnim parlamentima142
postupci davanja razrješnice93, 94, 125, IV
Predsjedništvo
 naknade zastupnika25
 odobrenje rashoda, političke stranke223a, 224
 ovlasti izvršenja proračuna33
 prednacrt projekcije proračuna25, 96
 revizija odobrenih sredstava, nezavisni zastupnici35
projekcija proračuna parlamenta96, 97
proračunske posljedice zakonski obvezujućih akata41
stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna88
sustav privremenih dvanaestina92
višegodišnji financijski okvir86
Provedbene mjere, PredsjedništvoI.5, I.9
Provedbeni akti106, 107
Provjera
financijske usklađenosti41
mandata3, 14, V.XVI
političke stranke na europskoj razini224, V.XVI
pravne osnove39
supsidijarnosti i proporcionalnosti (članak 5. UEU-a)39
Prvo čitanje59, 59a, 63, 63a
glasovanje u parlamentu59
odbor
 izvjestitelj, imenovanja47
 mišljenja53, 54
 podnošenje od strane odbora na plenarnoj sjednici59
 pojednostavljeni postupak50
 postupak u zajedničkom odboru55
 prijedlozi drugih institucija ili država članica48
 ubrzavanje zakonodavnog postupka47a
 upućivanje47
 vraćanje59
 zakonodavna izvješća49, 52a
plenarna sjednica59
pregovori69b, 69c, 69d, 69f
promjena pravne osnove63
sporazumi63a
stajalište Parlamenta
 mandat kada se stajalište smatra njime69d
 pregovori nakon usvajanja69d
stajalište Vijeća
 amandmani Parlamenta69
 pregovori prije prvog čitanja69d
 priopćavanje stajališta Parlamenta64
zaključenje postupka59
R
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Računi81, IV, V.V
zastupnika5
Računovodstvo96, 97, 98, VI.4, VI.5
Raspodjela
mjesta u odboru među klubovima zastupnika199
rasprave o aktualnoj temi, raspodjela među klubovima zastupnika153a
vremena za izlaganje135, 153a, 162, 163, 184, 185, 206, III
Rasprava
dokumenti , distribucija160
dužnosti predsjednika/potpredsjednika22, 23
Europski ombudsman, razrješenje221
hitni postupak154
istražni odbor, na zahtjev198
izbor
 Komisije118, VI.5
 predsjednika Komisije117
izjava
 članova Komisije, vijeća i Europskog vijeća123
 Europske središnje banke126
 kojom se objašnjavaju odluke Komisije124
 mirenje72
 Revizorskog suda125
izvanredna153
javna priroda115
javna rasprava o temama od općeg europskog interesa27
ključna rasprava52
kodifikacija103
kratko predstavljanje, bez cjelovite rasprave151
međunarodni sporazumi/tijela privremene primjene ili odgode primjene109
o izvješću52a
ometanje162, 166
o slučajevima kršenja ljudskih prava, načela demokracije i vladavine prava135, III
osobna izjava tijekom164
pitanja za usmeni odgovor s raspravom128
pododbori, uključenje predsjednika u rasprave matičnog odbora203
ponašanja zastupnika na raspravama11
postupak bez50, 150, 183, 216
povlastice i imuniteti
 odluka Parlamenta o žalbi bez rasprave5
uključenost dotičnog zastupnika u raspravi u odboru9
predstavke216, 216a
predstavljanje podnositelja tijekom rasprave169
prekid ili zaključenje dnevne sjednice191
preporuke o vanjskim politikama113
prijedlog
 prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji119
 prijedlog za odgodu rasprave184, 185, 190, 209
 prijedlog za proglašenjem nedopuštenosti, na početku rasprave187
 prijedlog za zaključenje rasprave22, 185, 189
supsidijarnost, preporuka za odbijanje42
tematska, na zahtjev kluba zastupnika153a
ugovori o pristupanju, prije pregovora81
vrijeme za izlaganje162
zajednička155
zajednička vanjska i sigurnosna politika113a
zamjenici200
zapisnik192
zastupnička pitanja
 dulja za pisani odgovor s raspravom130b
završna rasprava na plenarnoj sjednici , mogućnost59a
Razrješnica
Europski gospodarski i socijalni odbor94
izvješćeIV.2, IV.3, IV.4, IV.5
 izjava Revizorskog suda125
izjava Revizorskog suda125
Komisija
 izvršenje proračuna93
 proračun Europskog fonda za razvoj94
Odbor regija94
odlukeIV.6
Parlament
 izvršenje proračuna Parlamenta94, V.V
 unutarnji proračunski postupci98, V.V
Revizorski sud94
Sud94
tijela nadležna za pravno nezavisna tijela koja obavljaju zadaće Unije94
Vijeće94
Red i sigurnost u prostorima11
Redoslijed
glasovanja169, 174, 176, 180, 209
unosa predstavki u registar215
Registar (vidi također Internetska stranica )
asistenata, od strane zastupnika11
europskih političkih stranka ili europskih političkih zaklada223a
inicijativa građana (u skladu s uredbom (EU) br. 211/2011)211
nazočnosti zastupnika148
predstavka215, 217, 218
registar transparentnosti11, 116a
Revizija ugovora (vidi također Pristupanje)
pojednostavljena revizija80
redovna revizija79
Revizorski sudIV.1, IV.2, V.V
imenovanje članova121
izjave125
Rezolucija46 - 52
nezakonodavne99
zakonodavne48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
Rokovi
amandmani
 na nacrt proračuna88
 odbor53, 208
 Parlament59, 69c, 150, 169, 170
kompromisni170
u raspravi po članku 135.III.7
provedbeni akti106
delegirani akti, prijedlog za prigovor105
glasovanje po dijelovima176
ispravke zapisa usmenog sudjelovanja194
izvješće52, 53
poimenično glasovanje180
produženje za drugo i treće čitanje65, 69g, 70
rasprava135, 154, 156
razmatranje u skladu s postupkom s pridruženim odborima ili postupkom sa zajedničkim odborima107
razrješnice, postupakIV.3
Za dostavu mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora137
za dostavu mišljenja Odbora regija138
S
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Sankcije11, 166, 167, I.8
SaslušanjaV.XX, VI.3
dužnosti Predsjedništva25
javno, o inicijativama građana211
kandidata za povjerenike118, IV
kandidata
 za Europskog ombudsmana219
 za voditelja vanjske delegacije Unije111
posebnih predstavnika110
stručnjaka, u odboru206
zastupnika
 postupci u vezi s imunitetom9
 sankcije za neodazivanje službenom pozivu116a
Sastav
izaslanstva (postupak sa šerpama)27
Izaslanstva u Odboru za mirenje71
Komisije promjena118, VI.6
Konferencije predsjednika26
odbora199, 200
Parlamenta84
Predsjedništva24
Savjetodavni odborI.3, I.7
Savjetovanje78a, 78b, 78c, 78d, 78e
članak 140. UFEU-a100
Gospodarski i socijalni odbor137
Odbor regija138
ZVSP113a
Sazivanje
odbori206
Odbor za mirenje70
Parlament146
Simboli Unije (vidi također Geslo)228
Sjednice145, 146
audiovizualna snimka195
dodatne, u Bruxellesu147
doslovno izvješće194
javni spisi192, 194, 195
javnost rada112, 192, 194, 206 - 207
mjesto održavanja147
nazočnost zastupnika148
odvijanje25, 157 - 160, 162 - 167
prekid ili zaključenje152, 165, 167, 185, 191
zapisnik192
Slobodna mjesta
dužnosnici19, 20
odbor199, 204
povjereniciVI.7
zastupnik3, 4
Službeni list
konačno donošenje proračuna91
odluka o osnivanju istražnog odbora198
poziv za podnošenje kandidatura za funkciju Europskog ombudsmana219
pravila o postupanju s povjerljivim informacijama25
pravila o pristupu dokumentima116
razrješnicaIV.6
usvojeni tekstovi78, 193
višejezično doslovno izvješće194
zapisnik192
Socijalni dijalog101
Sprečavanje prijevara i korupcije12 (bilješka)
Stajalište
delegirani akti105
iznijeti stajalište45, 59, 67a, 78b, 108
izvjestitelja54
Komisije45, 59, 64, 78b
manjine, u izvješćima52
odbora koji daje mišljenje (mišljenje ili amandmani)53
Parlamenta59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
projekcije proračuna Parlamenta97
proračun87, 88, 90, 94a
Unije109
Vijeća45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
zauzeti stajalište132, 220
Stajalište Vijeća
amandmani67a, 69, 70
dostavljanje55, 64, 65, 66
odbijanje67a
odobrenje
 drugo čitanje, glasovanje u Parlamentu67a
 sporazum u drugom čitanju69a
 sporazum u prvom čitanju63a
podnošenje Parlamentu67
Studijska i informativna putovanja201
Sud Europske unije
imenovanja120
mišljenja, usklađenost s ugovorima108
postupci pred141, 221, IV.6
razrješenje Ombudsman221a
razrješnica94
upućivanja141
Sudski postupci141
Suglasnost
istupanje iz Unije82
kandidature4, 15
kolegij povjerenikaVI
kršenje temeljnih načela i vrijednosti83
nesazivanje konvencije79
postupak81, 99, 108, 109
pristupanje81
Vijeća/Komisije o donošenju akta45
Višegodišnji financijski okvir86
Sukob interesa118, I, I.3, VI.2
Supsidijarnost (Članak 5. UEU-a) (vidi također Nacionalni parlamenti)39, 42, 106, V.XVI, V.XVII
Suradnja
iskrena suradnja54
Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.86a
međuinstitucijska suradnja37, 94a
međuparlamentarna142
misije promatranja izboraV.I
Parlamentarna skupština Vijeća Europe214a
pojačana suradnja85
pravno-jezična finalizacija193
pravosudna i administrativna, građanska pitanjaV.XVI
prekogranična i međuregionalnaV.XII
sa trećim zemljamaV.I, V.XV
suradnja policije i pravosuđaV.XVII
Sustav privremenih dvanaestina92
T
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Tajništvo
klubovi zastupnika33
Parlamenta25, 222
 identična ili slična pitanjaII.3
 na čelu222
 njegovi dokumenti, kao “dokumenti Parlamenta”116
 njegov plan radnih mjesta
donošenje222
opće33
uloga Predsjedništva222
 objedinjenje povezanih pitanja od strane tajništvaII.3
 organizacija222
 sastav222
 savjet podnositeljimaII.3
pitanja za pisani odgovor
 doslovna izvješća, usmeni doprinos, rok194
tajništvo nezavisnih zastupnika35, 205
Tajnost (vidi Povjerljivost)198
Temeljna načela (država članica)83, III
Temeljna prava (vidi također Povelja o temeljnim pravima)38, V.XVII
Tijela Parlamenta24 - 31
Trajanje mandata
dužnosnika19
zastupnika4
Transparentnost
aktivnosti u Parlamentu115, 116
financijski interesi zastupnikaI.4, I.5
međuklubovi34
predstavke215
registar4 (bilješka), 11, 116a
u zakonodavnom postupku43
zakonodavni propisi, stalni odbor nadležan zaV.XVII
Treće čitanje
na plenarnoj sjednici72
neprimjenjivanje članaka 49., 50. i 53.72
odbor za mirenje
 zabrana vraćanja predmeta odboru72
 izaslanstva Parlamenta za
članstvo u54, 55, 71
dogovor nije postignut, izjava u Parlamentu72
izvještavanje Parlamenta71
postupovne smjernice za71
 rokovi70
 sazivanje70
postupak mirenja69g, 72
 produljenje rokova69g
proturječje između odredbi Poslovnika o trećem čitanju i ostalih odredbi Poslovnika47
zajedničke sjednice odbora55
zajednički tekst72
 amandmani, nedopušteni72
 glasovanje u Parlamentu72
 uvrštavanje u dnevni red dnevne sjednice72
Treće zemlje
AKPVI.2
demokratska načela, vladavina prava i ljudskih pravaIII.1
države pridružene Uniji214
kretanje kapitala iz trećih zemaljaV.VI
međunarodna trgovinaV.III
odnosi s trećim zemljama214, V.I
prijedlozi rezolucija, prednost na plenarnoj sjedniciIII.1
pristupni pregovori81, 214
prometV.XI
suradnja na području kultureV.XVI
ugovori o pristupanju81
Tumačenje
Kodeksa ponašanja, smjerniceI.7
Poslovnika40, 140, 226, V.XVIII
prava Unije4, 216
U
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ugovori79, 80, 81
pojednostavljena revizija80, II
redovna revizija79, II
"Ujedinjeni u različitosti" (vidi Geslo)
Ukidanje imuniteta6, 7, 9
Upravljačka tijela24 - 31, 116
Upućivanje predmeta odboru
međunarodni sporazumi108
pravno obvezujući akti47
Usmeno prevođenje158, 195, 198
Usvojeni tekstovi193
ispravci231
Utvrđivanje kršenja temeljnih načela od strane država članica83
Uvid u dokumente5
V
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Valjanost mandata (provjera)3, 14, V.XVI
Vanjska politika113, 113a, VI.1
Vanjsko zastupanje Unije
posebni predstavnici (članak 33. UEU-a)110
potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
voditelji delegacija111, 216a
Većina i najmanji potrebni broj zastupnika
amandmani
 konačni prijedlog dnevnog reda152
 nacrti amandmana i predložene preinake pri prvom čitanju proračuna88
 podnošenje169
 Poslovnik227
 Prigovor glasovanju o amandmanu koji nije podijeljen na svim službenim jezicima158, 159, 169
imenovanja
 Europska središnja banka122
 Europski ombudsman (imenovanje)219
 Europski ombudsman (razrješenje)221
 Komisija (članovi)118
 predsjednika Komisije117
 Revizorski sud (zahtjev za odgodu glasovanja)121
istek (prijevremeni) mandata21
izbor obnašatelja dužnosti
 kandidature15
 Kvestori15
 Potpredsjednik15
 Predsjednik15
odluke Parlamenta
 međunarodni sporazumi
 o glasovanju o kompromisnom amandmanu174
 ostajanje pri tužbi podnesenoj Sudu141
 postupak suglasnosti99
 prijedlog za izglasavanje nepovjerenja (prihvaćanje)119
 pristupanje81
 Stajalište Vijeća
amandmani69
odbijanje68
 zajednički tekst72
 zakonodavna inicijativa46, 48
osnivanje odbora i klubova zastupnika
 istražni odbori198, 199
 klubovi zastupnika32
podnošenje prijedloga
 rezolucija
izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća123
odbijanje razrješniceV.IV
pitanja na koja se traži usmeni odgovor s raspravom128
rasprava o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava135
 za izglasavanje nepovjerenja119
Vijeće
dijalog nadležnog odbora s, (drugo čitanje)66
dostavljanje stajališta Vijeća64
dulja pitanja130b
izjave123
izlaganje162
kraća pitanja130a
pitanja128, 129, 130, II
nacrt preporuka113
sjednice44
sporazum u prvom čitanju63a
Vijeće Europe214a
Vijećnica
Visoki predstavnik (vidi potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik)
Višegodišnje planiranje programa37, 41, 118a
Višegodišnji financijski okvir41, 49, 51, 86, V.IV
Vladavina prava83, 135, 224, 225, III, V.I
Vraćanje predmeta odboru
postupovni prijedlozi185, 188
prijedlog Komisije
 mirenje72
 na ponovno razmatranje ili na međuinstitucijske pregovore59a, 69b
Vrijeme za pitanja
na plenarnoj sjednici129
u odboru210
Z
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Zahtjevi
dnevni red
 izvanredna rasprava153
 raspravljati o točki bez amandmana150
 točka na koju su dopušteni amandmani150
hitni postupak154
odgoda glasovanja190
odgoda rasprave190
osnivanje istražnog odbora198
poimenično glasovanje180
ponovno savjetovanje63
prekid ili zaključenje sjednice191
rasprava o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava135
sazivanje Parlamenta146
utvrđivanje kvoruma168
vraćanje predmeta odboru188
zaključenje rasprave189
Zajednička izjava o godišnjem međuinstitucijsko planiranju37, 47a
Zajednička rasprava135, 155
Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP)110, 111, 113a, V.I
Zajedničke sjednice odbora55, 73, 211
Zajednički parlamentarni odbori214, V.I
Zajednički prijedlog rezolucije123, 135, 170
Zajednički tekst55, 72, 90
Zakonodavna inicijativa
institucije koje nisu Komisija ili država članica48
Parlament27, 45, 46, 52
Zakonodavna rezolucija (vidi Rezolucija)
Zakonodavni dokumenti116
Zakonodavni postupci37 - 55, 59 - 63a, 64 - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
Zakonodavni program i program rada (vidi program rada)
Zamjenici200
imenovanja izvjestitelja
 nadležni odbor49, 51
 odbor koji daje mišljenje53
glasovanje u odboru208
istražni odbor, pravo glasovanja198
izaslanstvo u Odboru za mirenje71
podnošenje prijedloga u nadležnom odboru66
pododbori203
pravo tražiti prijevod na sjednicama odbora i izaslanstava
provjera valjanosti mandata, poredak3
Zapisnik
bilježenje
 izjave o osnivanju klubova zastupnika32
 nazočnost na dnevnim sjednicama148
 obavijesti o predstavkama217
 odluka o stupanju u pregovore prije prvog čitanja u Vijeću69d
 opominjanje zastupnika po drugi put165
 poimenično glasovanje, naznaka kako je tko glasovao180
 popis priopćenja Vijeća, drugo čitanje64
 priopćenje delegiranih akata105
 tajno glasovanje, sudjelovanje u njemu180a
postupak
 davanje na uvid Parlamentu193
 nedovoljan kvorum168
 osobne izjave prilikom usvajanja zapisnika164
 raspodjela vremena za raspravu162
 slanje izmjene stajališta Vijeća o nacrtu proračuna Vijeću i Komisiji88
 supotpisnici (vidi također Predsjednik, Glavni tajnik)192
Konferencije predsjednika31
nazočnost zastupnika148
odbori207
Parlamenta192, 207
Predsjedništva31
sjednica odbora205, 207, 210a
Zasjedanja (vidi također Plenarna sjednica)145 - 148
audiovizualna/iV.XV
 politikaV.XV
 zapis dnevnih sjednica
brisanje dijelova govora165
opće195
 zapis saslušanja, kandidati za povjerenikeVI.3
doslovno izvješće194
javni zapis192, 194 - 195
mjesto147
nazočnost zastupnika148
ponašanje25, 52a, 157 - 164a
prekid, zaključenje191
 postupovni prijedlozi za185, 191
postupak glasovanja191
 primjena odredbi u vezi s plenarnim sjednicama na odbore209
 Predsjednik
dužnosti22
kao posljedica napuštanja predsjedničkog mjesta165
sankcije
 privremeno oduzimanje prava sudjelovanja zastupnika166
 unutarnji žalbeni postupak167, 191
zapisnik192
Zastava228
Zastupnici1 - 11, 148
asistenti11, 116a
financijski interesi11
imunitet9
nazočnost na dnevnim sjednicama148
nezavisni35
općenito1 - 11
pravila ponašanja11
primljeni darovi ili slične povlasticeI.5
promatrači, postupanje kao sa zastupnicima13
provjera valjanosti mandata3
sankcije166
Statut2, 11, 25, 116, V.XVI
trajanje mandata4
Zaštita povlastica i imuniteta7, 9
Završna pravno-jezična dorada (vidi također Finalizacija)78, 193
Znanstvena istraživanja i ankete139
Znanstvena mišljenja139
Ž
Povratak na vrh stranicePrethodno
Žalbeni postupci5, 9, 167, I.8
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti