Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
 FÜGGELÉK
 TÁRGYMUTATÓ
 MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
 AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

TÁRGYMUTATÓ
AÁB CCSDEÉFGHIJKLMNNYOÖPQRSSZTUÚÜVZ
Az arab számok a szabályzat cikkeire utalnak. A mellékleteket római számok jelzik, az azokat követő arab vagy római számok, illetve betűk e mellékletek szakaszaira, cikkeire illetve bekezdéseire utalnak. E nem kimerítő jellegű tárgymutató célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak az eljárási szabályzat magyar nyelvű változatában való eligazodáshoz. A tárgymutató hivatalos jelleggel nem bír, és az eljárási szabályzat értelmezésére nem alkalmas.
A
Ajándékok és hasonló juttatások5, I
Ajánlások
alapelvek és értékek valamely tagállam általi megsértése83
az Unió külső politikáira vonatkozóan113
a Tanácsnak113
Bizottsági Elnökök Értekezlete29, 201a, 149
csatlakozási szerződések81
Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak kinevezése122
egyetértési eljárás keretében99
kinevezés gazdasági kormányzásért felelős testületbe122a
különleges képviselők110
nemzetközi képviselet111
nemzetközi megállapodás108
Küldöttségi Elnökök Értekezlete30
második olvasatra55, 66 - 67
szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat42
parlamenti vegyes bizottságok214
vizsgálóbizottság ajánlástervezete198
AKCS-országok (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok)V.II, V.IV
A képvieslők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságI
Alakuló ülés32, 197, 198
Alapelvek83, III
Alapvető jogok38, V.XVII
Albizottságok201, 203
Alelnökök17, 23
feladatok23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
hivatal idő előtti megvonása21
megbízatás időtartama19
rangsor17, 20
választás és mandátum15, 17, 19, 20
Alkotmányügyi BizottságV.XVIII
Arányosság42, 106, V.XVI, V.XVII
Asszisztensek11, 116a
Az Európai Unió Bírósága
Bíróság előtti eskütétel219
előtte folyó eljárások141, 221, IV.6, V.XVI
kinevezések120
vélemény kérése, Szerződésekkel való összeegyeztethetőség108
Á
Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi BizottságV.XVII
Állampolgári jogokV.XVII
Állásfoglalási indítványok45, 51 - 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 107, 118, 132, 133, 170, 220
emberi jogok megsértése114, 135, III
felhatalmazáson alapuló jogi aktus105
közös állásfoglalási indítvány123, 135, 170
petíció216
végrehajtási jogi aktus106
 szavazás171
Álláspont3, 59, 63, 63a, 69e, 69d, 70, 78d, 193
Bizottság álláspontja78b
nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Unió álláspontjának kialakítása109
költségvetési tervezetre vonatkozó álláspont88, 90
Tanács álláspontja55, 64, 66 - 67a, 69, 69a, 170
tárgyalási meghatalmazással kapcsolatos álláspont108
Általános rendelkezések15
Árnyékelőadók69f, 205a
Átláthatóság
a Parlament tevékenységének átláthatósága115 - 116
Átláthatósági nyilvántartás11, 116a
B
Befejezetlen ügyek229
érvényét vesztett ügyek229
Belépés
karzatra157
Parlament épületeibe116a
ülésterembe157
Belépőkártyák116a
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi BizottságV.X
Belső Piaci Harmonizációs HivatalV.XVI
Bírósági eljárás141
Bizalmatlanság119
Bizottság (Európai Bizottság)117, 198, 206, 216, IV, VI
Bizottság alelnöke/főképviselő108 - 110, 113, 113a, 128 - 130b
bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben119
Bizottsághoz intézett kérdések128 - 130, II
elnöke118
felkérése javaslat előterjesztésére46
felszólalási idő162
hivatali ideje118
javaslat elutasítása42, 103, 104
kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat78a, 78b
jóváhagyásaVI
keretmegállapodás118, VI
megválasztása118
mentesítése93
módosításokról álláspontja78b
munkaprogram37
nyilatkozatai123
 határozatait indokló nyilatkozatai124
önkéntes megállapodás szándéka102
tagok118, VI
 lemondásaVI
tájékoztatási kötelezettség a Parlament felé108
tárgyalási irányelv108
végrehajtási jogi aktus, intézkedés tervezete106
Bizottsági Elnökök Értekezlete29, 46, 106, 201a, 211
ajánlások29, 201a
Bizottsági koordinátorok205, VI
Bizottságok27, 49 - 55, 196 - 210a, V
albizottság198, 204, 205
alelnökök204
állandó bizottságok196, V
állásfoglalási indítvány45, 51 - 53, 180, 78d, 79, 114, 123, 133, 170, 216, 220, III, IV
anyabizottság203
bizottsághoz történő visszautalás59a, 72, 185, 188, 179a
bizottsághoz való utalás47
bizottsághoz való utalás megfontolásra85, 108
bizottsági eljárás49 - 55
bizottsági elnök134, 150, 154, 162, 165, 166, 226
bizottsági koordinátorok205
bizottságok ülései115, 206, 207
eljárás az iletékes bizottságban66
egyeztetőbizottság54, 55, 69g, 70 - 72, 90
elnökség204
feladatok201
felállítása196 - 198
 tagok megválasztása196
felelősségVI
független személyekből összeállított bizottság225
határozatra irányuló javaslat223a
helyesbítések231
illetékesség201a
jelentés52a, 79 - 81, 84, 86a, 109, 116, 132
 saját kezdeményezésű jelentések52
 szóbeli jelentés154
jegyzőkönyv207
kérdések órája210
költségvetési tervezet96
 parlament költségvetési javaslata96, 97
különbizottságok197
létrehozása196 - 198
mandátumvizsgálat3, V
módosítások bizottsági szűrése175
módosítás előterjesztése169
napirend4, 9, 115, 130, 210a
összetétel199, 200
parlamenti vegyesbizottságok214
petíciók tárgyában illetékes bizottság215, 216, 218
póttagok49, 51, 66, 158, 198, 200, 203, 208, I
rendkívüli ülés113
szavazás208
 szavazás nélkül/helyett54, 107, 108, 216
tagok50, 53, 66, 69d, 71, 90, 106, 121, 122, 175, 198, 203, 210, 210a, 216a, I, VI
tényfeltáró látogatás216a
társbizottság54, 107, 108, 201a, 211, V, VI
vélemény53, 88, 96, 108, 141, 207, IV
véleménynyilvánításra felkért bizottság201
véleménynyilvánításra felkérés137, 138
vizsgálóbizottságok27, 198
 tagok199
zárt ülés9, 113a, 115, VI
Bizottságok közös ülése55
C
COSAC142
CS
Csatlakozás
csatlakozási szerződések81
csatlakozási tárgyalások214, V.I
D
Demokrácia135, III
DokumentumokIV
aláírása161
nem bizalmas előkészítő jellegű dokumentumok160
fordítása198
hozzáférés43, 116
kiosztása160, 210a
elektronikus kezelése161
E
Egyenlőség elve214
Egyetértési eljárás99
Egyeztetési eljárás
egyeztetőbizottság összehívása70
egyeztetési eljárás harmadik olvasat során69g - 71
költségvetési97
Egyperces felszólalások162, 163
Egységes Felügyeleti Mechanizmus131a, 122a
Egyszerűsített eljárás49, 50
Egyszerűsített felülvizsgálat80, V.XVIII
Együttes vita155
Együttműködés54, 142, 193, 198, V.I, V.XVI, V.XVI
intézményközi94a
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével214a
megerősített együttműködés85
Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány18, 187
Elfogadhatóság9
írásbeli választ igénylő kérdés130 - 131
kérdések22
módosítások66, 69, 170
petíció215
Elfogadott jogi aktusok
aláírása78
közzététele78
megszövegezéseVII
Elfogadott szövegek78, 193
Eljárási indítványok149a, 162, 164a, 185
Eljárási Szabályzat226 - 227, V.XVIII
alkalmazása226
megsértése184a
módosítása227
 hatálybalépés227
Eljárási változatok5
Eljárások
Bíróság előtti eljárások141
bizalmas eljárás210a
bizottsági eljárás49 - 55
egyetértési eljárás99, 108
egyszerűsített eljárás49, 50
jogalkotási eljárás37 - 38, 55, 59, 59a, 63 - 67, 69, 72, 78, VII
költségvetési eljárások86 - 94a, 96 - 98
mentesítési eljárás93, 94, V.V
mentesítő határozatok vizsgálatának és elfogadásának eljárásaIV
módosítás és vita nélküli eljárás50, 150
nyomon követési eljárás78d, I
sürgősségi eljárás154
szavazási eljárás171
Elnök
ideiglenes14
feladatok3 - 5, 8, 9, 13, 22, 37, 42, 44, 46, 59, 63, 63a, 65, 67a, 68, 69a, 71, 78, 78e, 85, 88, 90, 91, 94a, 96, 98, 101, 104, 108, 110, 113, 117 - 118a, 119, 121, 122a, 123, 124, 128 - 130, 133, 135, 137, 139, 143, 149 - 151, 153, 154, 158, 162, 163, 164 - 166, 168, 169, 170, 174 - 176, 178, 180, 182a, 184a, 187, 188, 189 - 194, 215, 216a, 219, 221, 222, 226, 231
hivatali ideje19
megválasztása16
Elnökök Értekezlete29, 30, 31
feladatok27, 32, 36, 37, 47, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 69f, 71, 79, 83, 99, 105 - 107, 116, 118a, 124, 128, 129, 135, 141 - 144, 146, 149, 151, 153a, 162, 196 - 199, 201a, 203, 204, 212, 214a, 216, 223a, 229
összetétel26
ElnökségII
bizottságok elnökségei204
feladatai10 - 11, 25, 30 - 31, 33, 35, 73 - 74, 96, 116, 161, 181, 211, 222, 224
összetétel24
tájékoztatási kötelezettsége31
Előadók4, 8, 21, 25, 44, 45, 47, 49, 55, 59, 66, 67, 69f, 71, 78d, 99, 103, 108, 141, 150, 151, 154, 162, 171, 185, 198, 205, 208, 212, I
Előirányzat33, 35, 88, 62, 142, V.IV, V.V
Előterjesztés
állásfoglalási indítványé130b, 135
bizalmatlansági indítványé119
eljárási indítványé185
módosításé69a, 88, 150, 169, III
Első olvasat59, 59a, 63, 63a
Elutasítás
a Bizottság javaslata59, 99, 100, 102 - 104
a Tanács álláspontja66, 67a, 69a
Bizottsági javaslat elutasítása60
mentesítés elutasításaIV
mentesség febbtartásának elutasítása7, 9
Emberi jogok114, 135, III
EuropolV.XVII
Európai Beruházási BankV.IV, V.V, VI
Európai Fejlesztési Alap94, V.II, V.IV, V.V
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság94, 134
Európai Központi Bank
EKB-hoz intézett írásbeli választ igénylő kérdések131
EKB-nak feltett kérdések131
elnökének, alelnökének és az igazgatóság többi tagjának jelölése122
igazgatósági tagjainak kinevezése122
nyilatkozatai126
Európai polgári kezdeményezés211, 218, V.XX
Európai szintű politikai pártok25, 223 - 225
Európai Szociális AlapV.VII
Európai Tanács79, 80, 84, 117, 123
Európai Tanács elnöke118, 123, 162, VI
Európai Unió Alapjogi Chartája11, 115, V.XVII
Európai Unió Hivatalos Lapja91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése214a
É
Érdekképviselők11
Értelmezés226
eljárási szabályzat140, 226
értelmezése
magatartási kódex értelmezéseI
uniós jog értelmezése40, 216, V.XVI
Éves jelentés116, 125, 126, I, IV, V.I
F
Fejlesztési BizottságV.II
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok105, 107
Fellebbezés167, 182a
Felszólalók189
felszólalási idő163, 192, 194
felszólalási idő felosztása162
felszólalások
 egyperces felszólalások163
felszólalók listája162, 189
Fizetési kötelezettségvállalás engedélyezése98
Foglalkoztatási és Szociális BizottságV.VII
Fordítás194, 198, 215
Főképviselő – lásd a "Bizottság alelnöke/főképviselő" szócikknél
Főtitkár4, 25, 35, 78, 96, 116a, 157, 159, 165, 192, 193, 222
Főtitkárság116, II
létszámterv23, 33, 222
összetétel222
pénzügyi helyzet222
szervezeti felépítés222
Független képviselők25, 26, 35, 36, 71, 135, 153, 162, 199, 200, 212
jogállás35
G
Gazdasági és Monetáris BizottságV.VI
Gazdasági és Monetáris UnióV.VI
H
Halászati BizottságV.XIV
Harmadik olvasat47, 55, 69g - 72
egyeztetőbizottság összehívása70
egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség71
határidők meghosszabbítása69g
közös szövegtervezet72
Harmadik országok214
AKCSV.II
az Unióval társult államok214
csatlakozási tárgyalások81, 214
Határidők42, 46, 50, 54, 67, 69a, 69c, 69g, 88, 99, 107, 130a, 139, 141, 156, 159, 167, 174, 194, IV
bizottsághoz történő visszautalás59a, 188
EUMSZ 294. cikk (10) bekezdése szerinti határidő számítása70
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásemelés határideje105
írásbeli választ igénylő kérdések megválaszolása130
jelentéstervezet benyújtása52a
jelölések benyújtása199, 219
meghosszabbítása65, 69g
módosítások határideje59, 88, 96, 150, 169, 170, 208, III, IV
név szerinti szavazás iránti kérelem180
nyilatkozattételi kötelezettségI
részenkénti szavazás176
szóbeli választ igénylő kérdések benyújtása128
ügynökségek válaszadási határideje139
tárgyalások megkezdése69c
végrehajtási jogi aktus ellenzése/nem ellenzése106
vita és szavazás határideje156
véleménynyilvánítás53, 137, 138
Határozat
bizalmas eljárás alkalmazásáról szóló210a
képviselő kiváltságai és mentességei fenntartásának elutasításáról szóló7
mentesítés megadásáról vagy elhalasztásáról szólóIV
tárgyalások megkezdéséről szóló69c, 69d
vizsgálóbizottság felállításáról198
Határozathozatal54, 86a
Határozati javaslat9, 79, IV
Határozatképesség168
Háromoldalú egyeztetés69f
Helyesbítések164, 231, I
Himnusz228
Hivatal idő előtti megvonása21
Hivatali időVI
Honlap31, 34, 130 - 131, 166, 183, 195, 215 - 217, I, VI
Hozzáférés dokumentumokhoz5, 43, 116
Hozzáférés minősített információkhoz116, 166
I
Ideiglenes elnök14, 204
Ideiglenes tizenkettedek rendszere92
Igazolvány5
Indítványok
állásfoglalási indítvány – lásd az „állásfoglalási indítványok” szócikknél
Bizottság elleni bizalmatlansági indítvány119
elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány – lásd az „ elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány” szócikknél187
eljárási indítványok149a, 162, 164a, 185
elnapolás indítványozása185, 190
Indokolás5, 9, 46, 49, 51, 52a, 53, 64, 66, 79, 83, 88, 99, 104 - 106, 116a, 123, 130b, 135, 141, 146, 147, 154, 159, 164a, 169, 171, 183, 221, 223a, 227, I
Információ
bizalmas információ11, 25, 210a
minősített információ166
Intézményközi megállapodások12, 37, 46, 63, 56, 118a, 140, V.IV, V.XVIII
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során59, 59a, 69b - 69f
Ipari, Kutatási és Energiaügyi BizottságV.IX
Irattár192 - 195, 215
Írásbeli nyilatkozat3
J
Jegyzőkönyv192
bizottsági ülések jegyzőkönyve207
Elnökök Értekezlete jegyzőkönyvei31
Elnökség jegyzőkönyvei31
közlések jegyzéke64
nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv42, 142
szó szerinti jegyzőkönyv126, 162, 194, 195, 206
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv42
Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv5 - 7
ülések jegyzőkönyvei32, 64, 69d, 88, 105, 148, 162, 164, 168, 180, 192, 193, 205, 207, 210a, 217
Jelentés
bizottságok jelentései52a, 79 - 81, 84, 86a, 109, 116, 132
éves jelentés − lásd az „ éves jelentés” szócikknél132
főtitkár jelentése96
jelentéstervezet52a, 55, 160
jogalkotási jelentések49, 69c
kisebbségi vélemény198
más intézmények egyéb jelentései132
nem jogalkotási jelentések51, 52
ombudsman jelentése a Parlamentnek220
plenáris üléshez benyújtott jelentés132
saját kezdeményezésű jelentések52
stratégiai52
szóbeli jelentés154
vizsgálóbizottság jelentése198
Jelmondat228
Jelölés
alelnökök17
Bizottság elnökének117
bizottságok elnökségeinek204
biztosjelöltek118
Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak122
Európai Unió Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak120
ombudsman219
Parlament Elnökének15
Parlament tisztviselőinek15
Számvevőszék tagjainak121
quaestorok15
új jelölések benyújtása121, 122
vizsgálóbizottságba199
JogalapV.XVI
bizottsági javaslat (módosítás)63
EUMSZ 225. cikke szerinti jogalkotási kezdeményezés esetében az uniós jogi aktus jogalapja46
kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslat jogalapja39
nemzetközi megállapodások jogalapja108
jogalap vizsgálata39
Jogalkotási eljárások37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 49, 57 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, VII
általános rendelkezések37 - 48
Bizottságtól eltérő intézményektől származó vagy tagállami kezdeményezéseken alapuló jogalkotási eljárások46
egyéb jogalkotási eljárások
 átdolgozás104
 euro bevezetése alóli mentességekről szóló vélemények kidolgozására irányuló eljárás100
 felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok105 - 107
 hivatalos egységes szerkezetbe foglalás (kodifikáció)103
 szociális partnerek közötti párbeszéddel kapcsolatos eljárások101
 tervezett önkéntes megállapodások vizsgálatára vonatkozó eljárások102
jogalkotási állásfoglalás48, 59, 67a
 tervezet49, 50, 59, 67a, 171
jogalkotási javaslat106
jogi aktus elfogadása45, 69a, 100
különleges jogalkotási eljárások
 egyetértési eljárás99
 konzultáció78a - 78e
rendes jogalkotási eljárás59, 59a, 63, 63a - 67a, 69 - 72
tervezés37
Unió jogalkotási terve37
Jogállamiság135, III, V.I
Jogász-nyelvészi véglegesítés63a, 78, 193
Jogi Bizottság7, V.XVI
Jogsértés83, 198
K
Kapcsolattartás
civil társadalommal34
egyéb uniós intézményekkel, szervekkelV.I
Unión kívüli intézmények, szervek27
tagállamok nemzeti parlamentjei25, 142
tagsággal nem rendelkező országok27, V.III
Kezdeményezés
EUMSZ 225. cikke alapján46
polgári kezdeményezés211
saját kezdeményezésű jelentések52
tagállami kezdeményezés48
Képviselőcsoportok32
állásfoglalási indítvány118
felszólalási idő135
igazgatási javaslat27
jogi helyzet33
költségvetési javaslat27
küldöttségi tagok delegálása71
megalakítás32
 nyilatkozat32
megszűnés32, 33
módosítás előterjesztése169
politikai hovatartozás32
tagcsere199
tevékenységek33
vezetők26
Képviselők1 - 13, 148
asszisztensek11
állásfoglalási indítvány118, 133
bizalmatlansági indítvány119
bizottsági ülésen való részvétel206
felszólalás162 - 164
független képviselők35
 felszólalási idő162
jelenléti ív148
juttatások25
kizárás224
megbízatási idő4
nyilatkozattételi kötelezettségI
pénzügyi érdekeltségek11, I
részvétel az üléseken148
statutum2, 11, I
volt képviselők7, 9, 11, I
Képviselők nem hivatalos csoportosulásai34
Kérdések
elfogadhatóság129
Elnökségnek, Elnökök Értekezletnek és quaestoroknak feltett kérdések31
elsőbbséget élvező kérdések130
Európai Központi Banknak feltett kérdések131
írásbeli választ igénylő kérdések130
kérdések órája során feltett kérdések129
rövid és lényegre törő kérdések123 - 124
szóbeli választ igénylő kérdések vitával128
Tanácsnak és Bizottságnak feltett kérdések128 - 130
Kérdések órája129
bizottságban210
plenáris ülésen129
Kiegészítő kérdések129
Kifizetések elrendelése98
Kilépés az Unióból82
Kinevezések
a harmadik országokban működő küldöttségek vezetői111
biztosjelöltek118
Európai Központi Bank122
különleges képviselők110
szavazási eljárás171
Számvevőszék tagjai121
Kisebbségi vélemény198, VI
Kiváltságok és mentességek5
kérelem6
Kiváltságok és mentességek fenntartása7, 9
Kizárás
ülésteremből való kizárás165
Konzultáció47 - 48
a Gazdasági és Szociális Bizottsággal137
a Régiók Bizottságával138
Az EUMSZ 140. cikke szerinti100
konzultációs eljárás78a - 78e
Parlamenttel113a
tagállami kezdeményezésekről48
KorrupcióI
Költségvetés86 - 94a, IV
költségvetési javaslat96 - 97
költségvetési tervezet25, 88
mentesítés93 - 94, 98, 125, IV
végrehajtásának ellenőrzése92a
Költségvetési BizottságV.IV
Költségvetési Ellenőrző BizottságV.V
Környezeti, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági BizottságV.VIII
környezetpolitikaV.VIII
környezetvédelemV.VIII
Közlekedési és Idegenforgalmi BizottságV.XI
Közlemények22, 46, 90, II
Közmeghallgatások a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban211
Közös Bizottsági ülések55, 107
Közös elvek99
Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP)110, 111, 113a, V
Közös munkacsoportok34
Közös szövegtervezet72
Központi Európai Bankok Rendszere126
Kulturális és Oktatási BizottságV.XV
Küldöttségek
állandó küldöttségek27
eseti küldöttségek27, V.I, V.II, V.III
Európai Parlament parlamenti vegyesbizottságokba delegált küldöttsége214
Parlament egyeztető bizottságba delegált küldöttsége71 - 72
parlamentközi küldöttségek212, V
Küldöttségi Elnökök Értekezlete30, 212
összetétel30
Különbizottságok197, 203
Különleges képviselők110
KülpolitikaV
Külügyi BizottságV
L
Létszámterv25, 33, 97, V.IV
M
Magatartási kódex11, 21, 25, I
Magatartási szabályok11, 165
Mandátum2, 3, V.XVI
Mandátumvizsgálat3, 14, V.XVI
érvényesség3
Mandátumvizsgáló bizottság3, 14
Második olvasat55, 64 - 69a, 69e, 69g, 208
ajánlás második olvasatra66 - 67
bizottsági szakasz64 - 66
bizottságok közös ülése55
határidő meghosszabbítása65
lezárás67
plenáris szakasz67a, 69
szavazás67a 171
Megállapodás első olvasatban63a
Megállapodás második olvasatban69a
Megbízatás2 - 4
időtartam4
jegyzőkönyv4
lemondás4
összeférhetetlenség3, 4, I, VI
megüresedés3, 4
Megegyezéses módosítás170, 174
Megfigyelők13
Meghallgatások25, 118, 219, VI
Nyitóbeszéd16
Megsértés
alapelvek megsértése83
emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértése114, 135, III
Mentelmi jog5 - 9, 179 - 180, 208
felfüggesztése6, 9
Mentesítés
Bizottság mentesítése93
Európai Parlament elnökének mentesítése94
Európai Unió egyéb intézményeinek és szerveinek mentesítése94
mentesítő határozatIV
 végrehajtásaIV.6
Számvevőszék nyilatkozata a mentesítésről125
Mezőgazdasági BizottságV.XIII
Minősített információk116, 166
Monetáris politika126, V.VI
Módosítás169 - 170
bizottsági eljárás175, 208
Bizottság javaslatának módosítása63
elfogadhatóság170
Eljárási Szabályzat módosítása227
előterjesztése169
határidő169
indokolás169
írásbeli módosítás169
képviselők választása199
kiosztásaIII
megegyezéses módosítás170, 174
módosítás nélküli eljárás50, 150
módosítások a Tanács közös álláspontjához67a, 69, 69a, 69e, 70, 90, 170
plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása175
szavazási rend174
szóbeli módosítás113, 169
visszavonás169
Munkaprogram37, 47, 125
N
Napidíj166, I
Napirend
bizottság napirendje4, 66, 131, 206, 210
elfogadása149a
módosítása149a
napirendi pont115, 150, 155, 162, 164, 183, 187, 188, 190
 elfogadhatatlanság187
 elhalasztása188
 módosítás150
napirendre tűzés4 67, 72, 105, 113, 128, 135, 150, 153, 216, III, IV
szavazás napirendről149a
tervezet149
végleges napirendtervezet149, 149a, 150, 153a, 162
Nem jogalkotási jellegű jelentések51
Nemzeti parlamentek42
együttműködés a nemzeti parlamentekkel142
Indoklással ellátott vélemények42
Kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel25, 142, 143
Nemzetközi Kereskedelmi BizottságV.III
kereskedelempolitikaV.III
külső gazdasági kapcsolatokV.III
Nemzetközi képviselet111
Nemzetközi megállapodás108 - 109
Nőjogi és Esélyegyenlőségi BizottságV.XIX
NY
Nyelvek31, 46, 154, 158, 215, III
Nyilatkozatok123
Bizottság nyilatkozatai123
 elnökjelölt nyilatkozata117
Európai Központi Bank nyilatkozatai126
Európai Tanács nyilatkozatai123
nyilatkozat a pénzügyi érdekeltségrőlI
Számvevőszék nyilatkozatai121, 125
Tanács nyilatkozatai123
Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz5, 115 - 116
Nyilvántartás11
a csoportosulásoknak nyújtott támogatás34
átláthatósági11, 116a, I
képviselők érdekeltségeiVI
képviselők részvétele148
Parlament dokumentumai116
petíciók215, 217
O
OLAF (Európai Csaláselleni Hivatal)12, V.V
Olvasatok57 - 72
Ombudsman219 - 221
felmentés221
hivatali idő219
jelentés benyújtása Parlamentnek220
kinevezés219
tevékenység220, V.XX
Ö
Önkéntes megállapodások102
Összeférhetetlenség3, 4, 21, 118, I
Összehívás
bizottság összehívása70, 107, 206
Parlament összehívása146
 sürgős eseti összehívás146
 többségi kérelem146
P
Parlament dokumentumai116
Parlamentek
Parlamentek Konferenciája144
tagállamok nemzeti parlamentjei37, 142 - 143
Parlamentek Konferenciája144
Parlament elnöke16, 22
feladatok22, 25, 46, 124, 129, 135, 139, 141, 162 - 163, 166 - 167, 169 - 170, 192, 198, 211, 215 - 216, 219, 221, 225, 231, II
határozata69, 113, 123, 153, 154, 165, 170, 176, 182a, 184a
hatásköre22
hivatali idő19
mentesítése94
választása15 - 16, 20
Parlamenti állásfoglalás46, 59, 123
Parlamenti vegyesbizottságok27, 214
eljárási szabályzat214
feladatok214
Parlament képviselete a Tanács ülésein44
Parlamentközi küldöttségek212 - 214
egyenlőség elve214
feladatköre212
felállítása212
tagok212
Parlament megbízatási ideje145
Parlament összetétele84
Petíciók215 - 218, 229, V.XX
bejelentése217
petíciós jog215
vizsgálata216
Petíciós BizottságV.XX
Pénzügyi dotáció41
Pénzügyi kimutatás215, 224
Pénzügyi megfontolás113a
Pénzügyi összeegyeztethetőség41
Plenáris ülés
első olvasat59 - 59a, 63a
harmadik olvasat69g - 72, 77
jegyzőkönyv192, 217
költségvetés88 - 92a
második olvasat67 - 69a
módosítások53 - 54, 175
szó szerinti jegyzőkönyv194
Polgári kezdeményezés211, 218, V.XX
Póttagok200
felszólalási jog200
szavazati jog200
Q
Quaestorok
belépőkártya116a
csoportosulásoknak nyújtott támogatásról szóló nyilvántartás34
feladatok24 - 25, 28, 31, 34
hivatali idő19
quaestoroknak feltett kérdések31
választás és mandátum15, 18 - 21
R
Regionális Fejlesztési BizottságV.XII
regionális és kohéziós politikaV.XII
Rendkívüli vita153
Rendőrségi együttműködésV.XVII
Rendreutasítás165
Rendzavarás165
azonnali intézkedések165
Régiók Bizottsága138, V.XII
Rövid ismertetés151
S
Saját kezdeményezésű jelentés52
Sürgősségi eljárás154
SZ
Szankciók166
Szavazategyenlőség179a
Szavazás170 - 183
abszolút többség16 - 17, 204
alapelvek171
bizottsági szavazás208
egyetlen szavazás52, 59, 67a, 69f, 72, 90, 100, 103, 108, 150, 170, 183
egyszerű többség42, 120, 226
együttes szavazás55, 174
elektronikus szavazatszámláló rendszer178, 180 - 182a
elektronikus szavazás180, 181, 208
elnapolása185, 190, VI
első forduló17, 204
első olvasat során történő szavazás59, 178
érvényessége168, 182a
felállással178
harmadik forduló16, 17
harmadik olvasat során71, 72
kézfelemeléssel178, 182a, 208
közös szavazás55
második forduló17, 204, 219
második olvasat55, 67a, 69a, 76
módosítások szavazása169, 170, 171, 174 - 175, 208
negyedik forduló16
név szerinti szavazás90, 118, 119, 164a, 174, 179, 180 - 181, 208, VI
részenkénti szavazás52, 59, 164a, 174 - 176, 179a
súlyozás26
szavazategyenlőség16 - 17, 24, 179a, 204, 219
szavazati jog177
szavazáshoz fűzött indokolás123, 164a, 183
szavazási eljárás171, 208
szavazási rend174
szavazással kapcsolatos vita182a
titkos szavazás15, 17, 121, 122, 180a, 183, 204, 221
többségi szavazat66, 71 - 72, 99, 105, 106, 117 - 120, 141, 146, 153a, 174, 178, 196, 204, 210a, 216, 219, 221, 225 - 227
ülvemaradással178
zárószavazás42, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
Szavazáshoz fűzött indokolás123, 164a, 183
Számvevőszék121, 125
nyilatkozatai125
tagjainak kinevezése121
SzámvitelV.VI
Személyes nyilatkozatok164
Szerződések37 - 40, 79 - 81, 100, 101, II, II, V, VI, VII
egyszerűsített felülvizsgálat80
rendes felülvizsgálat79
Szociális partnerek közötti párbeszéd101
Szó szerinti jegyzőkönyv194
Szubszidiaritás42, 106, V.XVI, V.XVII
T
Tagállamok közötti megerősített együttműködés85
Tanács43, 44, 64, 69, 69d, 123, 117 - 119, 206, 216, II, IV, VI, VII
ajánlások a Tanácsnak113
A Tanács álláspontja64 - 67a
 elutasítása66
 jóváhagyása66
 módosítások a Tanács álláspontjához66, 69, 69a
beszédidő162
egyeztetési eljárás indítása70
észrevételek59, 67a
jegyzőkönyv64
konzultáció a Tanáccsal78a - 78e
nyilatkozatai109, 123
Tanács elnöke118, 119, VI
Tanácshoz intézett kérdések110, 128 - 130b, II
tájékoztatási kötelezettség a Parlament felé108 - 109
ülés44
Tanulmánykészítési vagy tényfeltáró megbízatás25, 201, 216a
Tájékoztatási kötelezettség31
Tárgyalási felhatalmazás108
Tárgyalócsoport69e, 69f, 73
Társbizottságok54, 107, 211
Tevékeny megzavarás (parlamenti tevékenységé)166
Tisztségviselők választása
alelnökök választása17
Elnök választása16
megbízatás időtartama19
quaestorok választása18
tisztségviselők jelölése15
Titkos és bizalmas iratok9
Titoktartás31, 166, 198
Tolmácsolás158, 159, 195, 198
Többéves pénzügyi keret86
U
Unió külső képviselete
a Bizottság alelnöke/főképviselő108 - 113a, 128 - 130b
különleges képviselők110
Uniós jog
alkalmazása40, 216
átdolgozás104
egyszerűsítés103 - 104, V.XVI
megsértése141, 198
uniós jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe foglalása103
Ú
Újbóli Parlamenthez utalás63
Ü
Ügynökségek
konzultáció139
Ügyrend149 - 156
Ügyrendi javaslatok184a - 191
Ülések145 - 195
berekesztése185, 191
bizottsági ülések206
felfüggesztés184
félbeszakítása185, 191
hang- és képfelvétel195
jegyzőkönyv180, 192
képviselők részvétele148
kérelem147
lebonyolítása22, 25, 165
rendje157 - 158, 160 - 167
szó szerinti jegyzőkönyv194
Ülések helye147
Ülésrend36
Ülésszak145 - 148
Üresedés4, 20, 199
V
Választás1
alelnökök megválasztása15, 17, 204
Bizottság elnökének megválasztása117
bizottságok tagjai199
Elnök megválasztása14 - 16
hivatali idő19
közfelkiáltás15, 17, 204
Ombudsman219
Parlament megválasztása1
quaestorok megválasztása15, 18
tisztségviselők megválasztása15
vizsgálóbizottságok tagjai27, 198, 199
Vegyes rendelkezések228 - 231
Végrehajtási hatáskörök40
Végrehajtási rendelkezések25, 52, 159
végrehajtási intézkedés106, I, 107
végrehajtási intézkedés-tervezetet106
végrehajtási jogi aktusok106 - 107
Vélemények
bizottságok véleménye39, 41, 46, 50, 53 - 54, 103, 108, 171, 201, 216, 217, VI
Bizottság véleménye45
kisebbségi vélemény198, VI
Parlament véleménye108, 121 - 122, 132
 nyomon követési eljárás78d
Vita
az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről135, III
együttes vita155
elnapolása185, 190
lezárása185, 189
nyilatkozatot lezáró vita123
nyilvánosság115
rendkívüli vita153
szavazással kapcsolatos vita182a
vita nélküli eljárás150
bizalmas dokumentumok vizsgálata9, 210a
jogalap vizsgálata39, 46, 108
mandátumvizsgálat3, 4, 14, V.XVI
parlamenti vizsgálat4
petíciók vizsgálata216
Vizsgáló bizottságok27, 116a, 198 - 199
Z
Zászló228
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat