Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XVIII.   Výbor pre ústavné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä príprava, začiatok a konania riadnych a zjednodušených postupov revízie zmluvy;

2.   uplatňovanie Zmlúv a hodnotenie ich uplatňovania v praxi;

3.   inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení Únie alebo vystúpenia z nej;

4.   medziinštitucionálne vzťahy aj vzhľadom na ich schvaľovanie Parlamentom, preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s článkom 140 ods. 2 rokovacieho poriadku;

5.   jednotný volebný postup;

6.   politické strany a politické nadácie na európskej úrovni bez toho, aby boli dotknuté právomoci Predsedníctva;

7.   konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;

8.   výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia