Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE V : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
VIII.   Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   milieubeleid en maatregelen ter bescherming van het milieu, met name met betrekking tot:

a)   klimaatverandering,
b)   lucht-, bodem- en waterverontreiniging, afvalbeheer en recycling, gevaarlijke stoffen en preparaten, geluidsniveaus en de bescherming van biodiversiteit,
c)   duurzame ontwikkeling,
d)   maatregelen en overeenkomsten op internationaal en regionaal niveau ter bescherming van het milieu,
e)   herstel van milieuschade,
f)   civiele bescherming,
g)   het Europees Milieuagentschap,
h)   het Europees Agentschap voor chemische stoffen;

2.   volksgezondheid, met name:

a)   programma's en specifieke acties op het gebied van de volksgezondheid,
b)   farmaceutische en cosmetische producten,
c)   gezondheidsaspecten van bioterrorisme,
d)   het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding;

3.   aangelegenheden betreffende voedselveiligheid, met inbegrip van met name:

a)   etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen,
b)   veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens; gezondheidscontrole op voedingsproducten en voedselproductiestelsels,
c)   de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau.
(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid