Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE V : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
X.   Commissie interne markt en consumentenbescherming

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale wetgeving op het gebied van de interne markt en van de douane-unie, met name:

a)   het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen,
b)   het recht van vestiging,
c)   het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële diensten en postdiensten;

2.   de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt;

3.   de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid;

4.   beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid