Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XIV.   Výbor pre rybárstvo

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   činnosť a rozvoj spoločnej rybárskej politiky a jej riadenie;

2.   ochranu rybolovných zdrojov, riadenie rybolovu a flotíl využívajúcich tieto zdroje a výskum mora a aplikovaný výskum v oblasti rybolovu;

3.   spoločnú organizáciu trhu s produktmi rybárstva a akvakultúry a ich spracovanie a komercializáciu;

4.   štrukturálnu politiku v oblasti rybolovu a akvakultúry vrátane finančných nástrojov a fondov pre poradenstvo v oblasti rybárstva na podporu týchto sektorov;

5.   integrovanú námornú politiku, pokiaľ ide o rybolovné činnosti;

6.   dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, regionálne rybárske organizácie a dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti rybolovu.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia