Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 26 : Složení Konference předsedů

1.   Konference předsedů se skládá z předsedy Parlamentu a předsedů politických skupin. Předseda politické skupiny se může nechat zastupovat členem své skupiny.

2.   Předseda Parlamentu poskytne nezařazeným poslancům příležitost vyjádřit své názory a poté jednoho z nich vyzve k účasti na schůzích Konference předsedů bez hlasovacího práva.

3.   Konference předsedů usiluje o dosažení shody ve věcech, které jí jsou postoupeny.

Pokud nelze dosáhnout shody, o věci se hlasuje tak, že váha hlasu závisí na počtu poslanců v každé politické skupině.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí