Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 3 : TELESA IN NALOGE

Člen 27 : Naloge konference predsednikov

1.   Konferenca predsednikov opravlja naloge, določene s tem poslovnikom.

2.   Konferenca predsednikov sprejema odločitve v zvezi z organizacijo dela Parlamenta in zadevami, ki se nanašajo na zakonodajno načrtovanje.

3.   Konferenca predsednikov je telo, pristojno za odnose Parlamenta z drugimi institucijami in organi Evropske unije ter z nacionalnimi parlamenti držav članic. Odločitev o mandatu in sestavi delegacije Parlamenta, ki sodeluje pri posvetovanjih v Svetu in drugih institucijah Evropske unije o temeljnih vprašanjih glede razvoja Evropske unije (postopek s šerpami) se sprejme na podlagi ustreznih stališč, ki jih sprejme Parlament, in ob upoštevanju raznolikosti političnih pogledov, zastopanih v Parlamentu. Podpredsednika, ki sta zadolžena za izvajanje odnosov Parlamenta z nacionalnimi parlamenti, o svojih dejavnostih na tem področju redno poročata konferenci predsednikov.

4.   Konferenca predsednikov je telo, pristojno za odnose s tretjimi državami ter institucijami in organizacijami izven Evropske unije.

5.   Konferenca predsednikov je odgovorna za organiziranje strukturiranih posvetovanj z evropsko civilno družbo o pomembnih temah. To posvetovanje lahko vključuje javne razprave o temah splošnega evropskega pomena, ki se jih lahko udeležijo zainteresirani državljani. Podpredsednik, ki je odgovoren za izvajanje teh posvetovanj, o svojih dejavnostih na tem področju redno poroča konferenci predsednikov.

6.   Konferenca predsednikov pripravlja osnutek dnevnega reda delnih zasedanj Parlamenta.

7.   Konferenca predsednikov Parlamentu poda predloge o sestavi in pristojnosti odborov, preiskovalnih odborov, skupnih parlamentarnih odborov in stalnih delegacij. Konferenca predsednikov je pristojna za odobritev ad hoc delegacij.

8.   Konferenca predsednikov v skladu s členom 36 odloča o sedežnem redu v sejni dvorani.

9.   Konferenca predsednikov je telo, pristojno za dovolitev priprave samoiniciativnih poročil.

10.   Konferenca predsednikov predsedstvu predloži predloge o upravnih in finančnih zadevah, ki se nanašajo na politične skupine.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov