Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 29 : Konferencia predsedov výborov

1.   Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych alebo osobitných výborov. Konferencia predsedov výborov si volí svojho predsedu.

2.   V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu Konferencie predsedov výborov jej najstarší prítomný člen.

3.   Konferencia predsedov výborov môže dávať Konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programov schôdzí Parlamentu.

4.   Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov výborov vykonávaním určitých úloh.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia