Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 3 : ORGANEN EN TAKEN

Artikel 31 : Informatieplicht van het Bureau en de Conferentie van voorzitters

1.   De notulen van het Bureau en de Conferentie van voorzitters worden in de officiële talen vertaald en aan alle leden toegezonden. Zij zijn voor het publiek toegankelijk, tenzij het Bureau of de Conferentie van voorzitters bij uitzondering, om redenen van vertrouwelijkheid, op grond van artikel 4, leden 1 tot en met 4, van Verordening (EG) nr. 1049/2001, ten aanzien van bepaalde punten van de notulen anders beslist.

2.   Ieder lid van het Parlement kan vragen stellen over de uitoefening van de respectieve taken van het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de quaestoren. Dergelijke vragen moeten worden schriftelijk ingediend bij de Voorzitter, worden aan de leden meegedeeld en met de antwoorden binnen dertig dagen na indiening op de website van het Parlement gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid