Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1 : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 41 : Toetsing van de financiële verenigbaarheid

1.   Indien een voorstel voor een juridisch bindende handeling financiële gevolgen heeft, gaat het Parlement na of in voldoende financiële middelen is voorzien.

2.   Elk voorstel voor een juridisch bindende handeling wordt door de ter zake bevoegde commissie getoetst op financiële verenigbaarheid met de verordening betreffende het meerjarig financieel kader.

3.   Wanneer de ter zake bevoegde commissie het bedrag van de voor de desbetreffende handeling toegewezen middelen wijzigt, verzoekt zij de voor begrotingszaken bevoegde commissie om advies.

4.   Voorts kan de voor begrotingszaken bevoegde commissie vraagstukken met betrekking tot de financiële verenigbaarheid van voorstellen voor juridisch bindende handelingen in behandeling nemen. In dergelijke gevallen stelt zij de ter zake bevoegde commissie daarvan naar behoren in kennis.

5.   Indien de voor begrotingszaken bevoegde commissie besluit de financiële verenigbaarheid van het voorstel te betwisten, deelt zij haar conclusies mee aan het Parlement voordat het Parlement overgaat tot stemming over het voorstel.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid