Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1 : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45 : Recht van het Parlement om voorstellen in te dienen

In gevallen waarin het Parlement krachtens de Verdragen het recht van initiatief is toegekend, kan de bevoegde commissie besluiten een initiatiefverslag overeenkomstig artikel 52 op te stellen.

Het verslag omvat:

(a)   een ontwerpresolutie;

(b)   een ontwerpvoorstel;

(c)   een toelichting, in voorkomend geval vergezeld van een financieel memorandum.

Indien voor de vaststelling van een handeling door het Parlement de goedkeuring of de instemming van de Raad en het advies of de instemming van de Commissie is vereist, kan het Parlement na de stemming over de voorgestelde handeling, en op voorstel van de rapporteur, besluiten de stemming over de ontwerpresolutie uit te stellen totdat de Raad zijn of de Commissie haar standpunt kenbaar heeft gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid