Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48 : Законодателни процедури във връзка с инициативи на институции, различни от Комисията, или на държави членки

1.   Когато разглежда инициативи на институции, различни от Комисията, или такива на държави членки, компетентната комисия може да кани представители на институциите или на държавите членки — автори на инициативата, да представят своята инициатива пред комисията. Представителите на държавите членки — автори на инициативата, могат да бъдат придружавани от председателството на Съвета.

2.   Преди да пристъпи към гласуване, компетентната комисия отправя питане към Комисията дали подготвя становище по инициативата или дали възнамерява да представи алтернативно предложение в кратък срок. Ако отговорът, който получи, е утвърдителен, парламентарната комисия не приема своя доклад, преди да получи това становище или алтернативното предложение.

3.   Когато две или повече предложения с еднаква законодателна цел, изхождащи от Комисията и/или от друга институция и/или от държава членка, са внесени в Парламента едновременно или в кратък интервал от време, те се разглеждат в общ доклад. В доклада компетентната комисия посочва към кой от текстовете предлага изменения и упоменава всички останали текстове в законодателната резолюция.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност