Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - EERSTE LEZING

Artikel 59 bis : Terugverwijzing naar de bevoegde commissie

Indien een zaak overeenkomstig artikel 59 wordt terugverwezen naar de bevoegde commissie voor heroverweging of voor interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 69 septies, brengt de bevoegde commissie binnen een termijn van vier maanden mondeling of schriftelijk verslag uit aan het Parlement. Deze periode kan worden verlengd door de Conferentie van voorzitters.

Na een terugverwijzing naar de commissie moet de hoofdcommissie, alvorens haar besluit te nemen over de te volgen procedure, een medeverantwoordelijke commissie overeenkomstig artikel 54 een keuze laten maken voor wat betreft de amendementen die onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, en haar met name laten bepalen welke amendementen opnieuw aan het Parlement moeten worden voorgelegd.

Het Parlement kan steeds beslissen zo nodig een afsluitend debat te houden na het verslag van de bevoegde commissie waarnaar de zaak is terugverwezen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid