Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 2 - ANDENBEHANDLING

Artikel 66 : Behandling i det korresponderende udvalg

1.   Rådets holdning opføres som et prioriteret punkt på dagsordenen for det korresponderende udvalgs første møde efter datoen for modtagelsen. Rådet kan opfordres til at forelægge sin holdning.

2.   Medmindre andet fastsættes af det kompetente udvalg, er ordføreren under andenbehandlingen den samme som under førstebehandlingen.

3.   Bestemmelserne i artikel 69, stk. 2 og 3, om, hvorvidt ændringsforslag til Rådets holdning kan behandles, finder anvendelse på drøftelserne i det korresponderende udvalg; kun ordinære medlemmer eller faste stedfortrædere kan stille forslag om forkastelse eller ændringsforslag. Udvalget træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.

4.   Det korresponderende udvalg forelægger en indstilling ved andenbehandling om godkendelse, ændring eller forkastelse af Rådets holdning. Indstillingen skal indeholde en kort begrundelse for forslaget til afgørelse.

5.   Under andenbehandlingen finder artikel 49, 50, 53 og 188 ikke anvendelse.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik