Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
3. FEJEZET : RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS
2. SZAKASZ - MÁSODIK OLVASAT

66. cikk : Eljárás az illetékes bizottságban

1.   A Tanács álláspontja elsőbbséget élvező pontként kerül fel az illetékes bizottság közlést követő első ülésének napirendjére. A Tanácsot felkérhetik álláspontja ismertetésére.

2.   Az illetékes bizottság eltérő határozata hiányában a második olvasat előadója azonos az első olvasat előadójával.

3.   A 69. cikk (2) és (3) bekezdésének a Tanács álláspontjához kapcsolódó módosítások elfogadhatóságára vonatkozó rendelkezései alkalmazandók az illetékes bizottságok előtti eljárásokra; elutasításra vagy módosításra irányuló javaslatot csak e bizottság tagjai vagy állandó póttagjai terjeszthetnek elő. A bizottság a leadott szavazatok többségével határoz.

4.   Az illetékes bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlást nyújt be, amelyben a Tanács által elfogadott álláspont jóváhagyását, módosítását vagy elutasítását javasolja. Az ajánlás tartalmazza a javasolt határozat rövid indokolását.

5.   A 49., 50., 53. és 188. cikk nem alkalmazandó a második olvasatra.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat