Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 4 - BEMIDDELING EN DERDE LEZING

Artikel 72 : Gezamenlijke tekst

1.   Wanneer in het bemiddelingscomité overeenstemming is bereikt over een gezamenlijke tekst, wordt dit punt ingeschreven op de agenda van een binnen zes weken of, bij verlenging, acht weken na de datum van goedkeuring van deze tekst door het bemiddelingscomité te houden plenaire vergadering.

2.   De voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité legt een verklaring af over de gezamenlijke tekst, die vergezeld gaat van een verslag.

3.   Op de gezamenlijke tekst kunnen geen amendementen worden ingediend.

4.   De gezamenlijke tekst wordt als geheel bij een enkele stemming in stemming gebracht. De gezamenlijke tekst wordt goedgekeurd bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

5.   Indien in het bemiddelingscomité geen overeenstemming over de gezamenlijke tekst wordt bereikt, legt de voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van de delegatie in het bemiddelingscomité een verklaring af. Die verklaring wordt gevolgd door een debat.

6.   Tijdens de procedure van bemiddeling tussen Parlement en Raad na de tweede lezing vindt geen terugverwijzing naar de commissie plaats.

7.   De artikelen 49, 50 en 53 zijn niet van toepassing tijdens de derde lezing.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid