Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 5 : CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 80 : Vereenvoudigde Verdragsherziening

1.   Overeenkomstig de artikelen 45 en 52 kan de bevoegde commissie het Parlement overeenkomstig de procedure van artikel 48, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie een verslag voorleggen met aan de Europese Raad gerichte voorstellen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de bepalingen van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

2.   Wordt het Parlement overeenkomstig artikel 48, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie geraadpleegd over een voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot wijziging van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dan is artikel 79, lid 2, van dit Reglement van overeenkomstige toepassing. In dat geval mag de ontwerpresolutie uitsluitend voorstellen bevatten tot wijziging van bepalingen van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid