Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 5 : CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 82 : Terugtrekking uit de Unie

Indien een lidstaat overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie besluit om zich uit de Unie terug te trekken, wordt de zaak naar de bevoegde commissie verwezen. Artikel 81 van dit Reglement is van overeenkomstige toepassing. Het Parlement besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen om een akkoord inzake de terugtrekking al dan niet goed te keuren.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid