Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 121 : Vymenovanie členov Dvora audítorov

1.   Kandidáti na členov Dvora audítorov sa vyzvú, aby vystúpili pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedali na otázky jeho členov. Výbor hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

2.   Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie, či majú byť kandidáti schválení.

3.   Hlasovanie v pléne sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhov kandidátov, pokiaľ Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nerozhodne inak. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

4.   Ak Parlament zaujme k niektorému kandidátovi negatívne stanovisko, predseda Parlamentu požiada Radu o stiahnutie jeho kandidatúry a o predloženie nového návrhu kandidáta Parlamentu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia