Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 2 : VERKLARINGEN

Artikel 125 : Verklaringen van de Rekenkamer

1.   In het kader van de kwijtingsprocedure of van activiteiten van het Parlement in verband met de begrotingscontrole kan de voorzitter van de Rekenkamer worden verzocht aan het Parlement een verklaring af te leggen om de opmerkingen in het jaarverslag, in speciale verslagen of in adviezen van de Rekenkamer voor te leggen of het werkprogramma van de Rekenkamer toe te lichten.

2.   Het Parlement kan beslissen om over elke in zulke verklaringen aan de orde gestelde kwestie een apart debat te houden, waaraan wordt deelgenomen door de Commissie en de Raad, in het bijzonder wanneer onregelmatigheden bij het financiële beheer zijn geconstateerd.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid