Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 2 : IZJAVE

Člen 125 : Izjave Računskega sodišča

1.   V okviru postopka podelitve razrešnice ali dejavnosti Parlamenta na področju proračunskega nadzora se lahko predsednika Računskega sodišča povabi, da poda izjavo Parlamentu in predstavi pripombe iz letnega poročila, posebnih poročil ali mnenj sodišča ali predstavi delovni program sodišča.

2.   Parlament lahko odloči, da bo v zvezi z vprašanji, ki se pojavljajo v teh izjavah, potekala ločena razprava s sodelovanjem Komisije in Sveta, predvsem kadar se je poročalo o nepravilnostih pri finančnem vodenju.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov