Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 4. : IZVJEŠĆA DRUGIH INSTITUCIJA I TIJELA

Članak 132. : Godišnja i ostala izvješća drugih institucija ili tijela

1.   Godišnja i ostala izvješća drugih institucija ili tijela za koje je u Ugovorima predviđeno savjetovanje s Parlamentom ili za koje se u drugim pravnim odredbama traži mišljenje Parlamenta predmet su izvješća koja se podnosi na plenarnoj sjednici.

2.   Godišnja i ostala izvješća drugih institucija ili tijela koja nisu obuhvaćena stavkom 1. upućuju se nadležnom odboru, koji ih preispituje i koji Parlamentu može podnijeti kratki prijedlog rezolucije ili predložiti sastavljanje izvješća u skladu s člankom 52. u slučaju da smatra da bi Parlament trebao zauzeti stajalište o važnom pitanju iz izvješća.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti