Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 4 : POROČILA DRUGIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen 132 : Letna in ostala poročila drugih institucij ali organov

1.   Letna in ostala poročila drugih institucij ali organov, glede katerih Pogodbe predvidevajo posvetovanje s Parlamentom ali glede katerih se po drugih predpisih zahteva mnenje Parlamenta, se obravnavajo v obliki poročila, predloženega na plenarnem zasedanju.

2.   Letna in ostala poročila drugih institucij ali organov, ki niso zajeta v odstavku 1, se posredujejo pristojnemu odboru, ki jih preuči in lahko Parlamentu predloži kratek predlog resolucije ali predlaga pripravo poročila v skladu s členom 52, če meni, da bi moral Parlament zavzeti stališče o pomembni zadevi, obravnavani v poročilih.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov