Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
5. FEJEZET : ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK

133. cikk : Állásfoglalási indítványok

1.   A képviselők az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő.

Az ilyen indítvány terjedelme legfeljebb 200 szó lehet.

2.   Az ilyen indítvány:

-   nem tartalmazhat döntést olyan ügyekről, amelyekre vonatkozóan ez az eljárási szabályzat, különösen annak 46. cikke, más eljárásokat és hatásköröket ír elő, vagy

-   nem foglalkozhat a Parlament előtt folyamatban lévő eljárások tárgyával.

3.   Egy képviselő havonta nem terjeszthet elő egynél több ilyen indítványt.

4.   Az állásfoglalási indítványt az Elnöknek kell továbbítani, aki ellenőrzi, hogy az alkalmazandó követelmények teljesülnek-e. Amennyiben az Elnök az indítványt elfogadhatónak nyilvánítja, azt a plenáris ülésen bejelenti, és az illetékes bizottsághoz utalja.

5.   Az alkalmazandó eljárásról az illetékes bizottság határoz, beleértve az állásfoglalási indítvány ötvözését más állásfoglalási indítványokkal vagy jelentésekkel, vélemény elfogadásával, amely levél formájában is megfogalmazható, vagy jelentés készítésével az 52. cikknek megfelelően. Az illetékes bizottság úgy is dönthet, hogy az állásfoglalási indítvány nyomán nem tesz további intézkedést.

6.   Az állásfoglalási indítvány megfogalmazóit tájékoztatni kell az Elnök, a bizottság és az Elnökök Értekezlete határozatairól.

7.   Az (5) bekezdésben említett jelentésnek tartalmaznia kell az állásfoglalási indítvány szövegét.

8.   Az (5) bekezdésben említett, az Európai Unió más intézményeinek címzett, levél formájában megfogalmazott véleményt az Elnök továbbítja.

9.   Az (1) bekezdés szerint előterjesztett állásfoglalási indítványt megfogalmazója, megfogalmazói vagy első aláírója visszavonhatja azt megelőzően, hogy az illetékes bizottság az (5) bekezdés szerint jelentés készítéséről határoz.

Ha az említett állásfoglalási indítványt az illetékes bizottság átvette, kizárólag az a bizottság jogosult az indítvány visszavonására. Az illetékes bizottság a visszavonás lehetőségével a plenáris ülésen történő zárószavazás megkezdéséig élhet.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat