Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
5 SKYRIUS : REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

133 straipsnis : Pasiūlymai dėl rezoliucijų

1.   Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančio klausimu.

Tas pasiūlymas negali būti ilgesnis kaip 200 žodžių.

2.   Tokiame pasiūlyme dėl rezoliucijos:

-   negali būti sprendimų tokiais klausimais, kuriems spręsti Darbo tvarkos taisyklėse, visų pirma 46 straipsnyje, nustatytos konkrečios procedūros ir įgaliojimai, arba

-   negali būti svarstomos temos, susijusios su Parlamente vykdomomis procedūromis.

3.   Kiekvienas Parlamento narys per mėnesį gali pateikti ne daugiau kaip vieną tokį pasiūlymą dėl rezoliucijos.

4.   Pasiūlymas dėl rezoliucijos pateikiamas Parlamento pirmininkui, kuris patikrina, ar jis atitinka taikomus kriterijus. Jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pasiūlymas priimtinas, jis apie tai paskelbia per plenarinį posėdį ir perduoda pasiūlymą atsakingam komitetui.

5.   Atsakingas komitetas nusprendžia, kokios procedūros laikytis, įskaitant galimybę prijungti pasiūlymą dėl rezoliucijos prie kitų pasiūlymų dėl rezoliucijos arba pranešimų, patvirtinti nuomonę, kuri gali būti pateikiama laiško forma, arba parengti pranešimą remiantis 52 straipsniu. Atsakingas komitetas gali taip pat nuspręsti nesiimti jokių tolesnių veiksmų dėl tokio pasiūlymo dėl rezoliucijos.

6.   Pasiūlymo dėl rezoliucijos autoriams pranešama apie Parlamento pirmininko, komiteto ir Pirmininkų sueigos sprendimus.

7.   5 dalyje nurodytame pranešime pateikiamas pasiūlymo dėl rezoliucijos tekstas.

8.   5 dalyje nurodytas kitoms Europos Sąjungos institucijoms adresuotas ir laiško forma išdėstytas nuomones perduoda Parlamento pirmininkas.

9.   Pagal šio straipsnio 1 dalį pateikto pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius, autoriai ar pirmas jį pasirašęs asmuo gali jį atšaukti, kol atsakingas komitetas pagal šio straipsnio 5 dalį nepriima sprendimo parengti pranešimą.

Kai atsakingas komitetas nusprendžia parengti pasiūlymą dėl rezoliucijos, tik jis pats gali turi įgaliojimus jį atšaukti. Atsakingas komitetas išlaiko tuo atšaukimo įgaliojimus iki galutinio balsavimo plenarinio posėdžio metu.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika