Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 6 : HØRING AF ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 137 : Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

1.   Såfremt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.

2.   Et udvalg kan anmode om, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg høres om problemer af generel art eller om specifikke spørgsmål.

Udvalget angiver i sin anmodning en frist for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse.

En anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg forelægges for Parlamentet under dets næste mødeperiode og anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer efter forelæggelsen anmoder om, at det sættes under afstemning.

3.   Udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg henvises til behandling i det kompetente udvalg.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik