Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ V : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 6 : ZASIĘGANIE OPINII INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 137 : Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

1.   W przypadkach, w których Traktat przewiduje zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Przewodniczący wszczyna procedurę konsultacji i informuje o tym Parlament.

2.   Każda   komisja   może   zwrócić się o   opinii   Europejskiego   Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawach natury ogólnej lub w konkretnych kwestiach.

Komisja  jest  zobowiązana  wyznaczyć w swoim wniosku  termin wydania przez  Europejski  Komitet  Ekonomiczno- Społeczny swej opinii.

Wnioski o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ogłasza się na kolejnej sesji miesięcznej Parlamentu i uznaje za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin od ich ogłoszenia  grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej  co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.

3.    Opinie przekazane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny są przekazywane do właściwej komisji.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności