Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 6 : PORADA S OSTATNÝMI  INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

Článok 137 : Porada s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

1.   Ak Zmluva o fungovaní Európskej únie stanovuje poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, predseda Parlamentu začne konzultačný postup a informuje o tom Parlament.

2.   Výbor môže požiadať o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o otázkach všeobecnej alebo osobitnej povahy.

Výbor vo svojej žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má Európsky hospodársky a sociálny výbor poskytnúť svoje stanovisko.

Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa Parlamentu oznámi na jeho nasledujúcej schôdzi a považuje sa za schválenú, ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu,   nepožiadajú do 24 hodín od oznámenia, aby sa o nej hlasovalo.

3.   Stanoviská poskytnuté Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa postúpia gestorskému výboru.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia